Insekter och Spindeldjur

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk

Tekniskt ansvarig för de entomologiska samlingarna är Dawn Williams
Vetenskapligt ansvar för de olika ordningarna i insektssamlingen är uppdelat som följer:

Vladimir Gusarov
Myriapoda
Arachnida (Araneae, Acari, Opiliones, Scorpionida, Pseudocsorpiones mfl)
“Entognatha” (Collembola, Protura, Diplura)
Archaeodnatha & Thysanura
Ephemeroptera
Odonata
Plecoptera
Coleoptera
Strepsiptera
Siphonaptera
Trichoptera


Geir Søli
Phasmida
Orthoptera
Mantophasamtodea
Embediina
Zoraptera
Dictyoptera
Dermaptera
Grylloblattodea
Hemiptera
Megaloptera
Raphidioptera
Neuroptera
Diptera

Leif Aarvik
Lepidoptera

Lars Ove Hansen
Hymenoptera
Mecoptera