Lån Entomologi

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk

"Gode og effektive vurderinger av forespørsler om bruk av objekter eller dokumentasjon forutsetter en lett tilgjengelig oversikt over tidligere historikk, gode utlåns- og analyseprosedyrer med tydelig rollefordeling, samt lett tilgjengelig informasjon om objektets tilstand og lokalisering."

Utlån

Prosess

 1. Forespørsel fra låner, med begrunnelse for lånet
 2. Hente ut objekt og sjekke tilstanden
 3. Skriftlig avtale,innføres i låneprotokoll, som inneholder:
 4. Låner kan eventuelt be om forlenget lån eller så blir det sendt ut purring når låneperioden er gått ut
 5. Returnere lån, dette skal registreres og tilstanden til objektet skal sjekkes før det settes tilbake i samlingen

Innlån

 • Hva er lånt og fra hvem/hvor
 • Hvor er det fysisk plassert mens det er lånt
 • Ansvarlig låner
 • Varsel om frist for retur
 • Retur og avslutning av lån

Analyse av objekt

Her beskrives objekt som lånes ut eller blir brukt internt til analyse, spesielt med tanke på artsbestemmelse eller molekylær analyse

 • Dersom utlånt materiale skal brukes til analyse, skal dette registreres i låneprotokollen og avtalen. Dette er for å sikre at ikke objekter blir ødelagt i prosessen.
 • Regler for analyser:
  • Molekylær analyse: se Best practice manual for DNA Barcoding og DNA Bank NB! Viktig at disse analysene registreres både i insektdatabasen og i DNA-og vevsbanken, informasjonen skal samstemme, slik at det skal være lett å finne individet i samlingen etter analyse. Analyseresultat og link til GenBank og/eller BOLD skal inn i databasene.
  • Artsbestemmelser: Skjer enten ved at taksonomisk ekspertise kommer til avdelingen og jobber med en del av samlingen, eller ved at en del av materialet blir sendt til institusjonen der ekspertisen jobber. Uavhengig av hvordan dette skjer skal artsbestemmelsene godkjennes og registreres på forhånd. Resultatet av bestemmelsene skal registreres i database og etterfølgende kuratering bør følges opp raskt, slik at ikke dette blir en flaskehals i systemet.

Prosess

 1. Godkjenne forespørsel
 2. Finne frem objekt
 3. Dokumentere tilstand
 4. Låne ut objekt
 5. Analysere objekt
 6. Ta imot returnert objekt
 7. Registrere analyseresultat i database
 8. Vurdere bevaringsbehov
 9. Tilbakeføre objekt til samlingen