Forskjell mellom versjoner av «Samlingsstruktur Entomologi»

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 6: Linje 6:
  
 
Organisering (hvodan er samlingen organisert)
 
Organisering (hvodan er samlingen organisert)
 +
  
 
Torrsamlingar
 
Torrsamlingar
Linje 18: Linje 19:
 
Typsamling
 
Typsamling
 
Typsamlingen finns i skåp nummer 1 i rum 313 – skall enbart innehålla Holotyper. Torra djur och mikroskop preparerade djur och djur i alkohol?
 
Typsamlingen finns i skåp nummer 1 i rum 313 – skall enbart innehålla Holotyper. Torra djur och mikroskop preparerade djur och djur i alkohol?
 +
 
Mikroskopiska preparatsamlingen
 
Mikroskopiska preparatsamlingen
 
Mikroskopiska preparatsamlingen finns i rum 314 – nya skåp är beställda. Samlingen är i nuläget inte organiserade i ett  
 
Mikroskopiska preparatsamlingen finns i rum 314 – nya skåp är beställda. Samlingen är i nuläget inte organiserade i ett  
Linje 35: Linje 37:
 
Anoplura
 
Anoplura
 
Finns i spritsamlingen i garage  
 
Finns i spritsamlingen i garage  
 +
 
Blattodea
 
Blattodea
 
Onumrerat skåp i södra änden av korridoren
 
Onumrerat skåp i södra änden av korridoren
Linje 47: Linje 50:
 
Dermaptera
 
Dermaptera
 
Spritsamlingen finns i garage 2  
 
Spritsamlingen finns i garage 2  
 
  
 
Diptera
 
Diptera
Linje 54: Linje 56:
 
Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314
 
Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314
 
Spritsamlingen finns i garage 1
 
Spritsamlingen finns i garage 1
 
Embioptera
 
  
 
Ephemeroptera
 
Ephemeroptera
Linje 80: Linje 80:
 
Mantodea
 
Mantodea
 
Onumerat skåp i södra änden av korridoren
 
Onumerat skåp i södra änden av korridoren
 
Mecoptera
 
 
Megaloptera
 
  
 
Neuroptera
 
Neuroptera
Linje 137: Linje 133:
 
Aranae
 
Aranae
 
Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313
 
Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313
 
Opiliones
 
 
Spritsamlingen finns i garage 2
 
Spritsamlingen finns i garage 2
 
+
        Opiliones
 +
Spritsamlingen finns i garage 2
 
Pseudoscorpiones
 
Pseudoscorpiones
 
Spritsamlingen finns i garage garage 2
 
Spritsamlingen finns i garage garage 2
 
+
        Scorpiones
Scorpiones
 
 
Spritsamlingen finns i garage 2  
 
Spritsamlingen finns i garage 2  
  

Revisjonen fra 7. feb. 2012 kl. 16:00

Hvor er det?

Personregister (hvem har samlet inn materiale=

Håndskrifter (Hvordan ser samlernes håndskrifter ut)

Organisering (hvodan er samlingen organisert)


Torrsamlingar

Huvudsamling Huvudsamlingen finns i rum 313 och i korridoren som går förbi biblioteket. Samlingen är uppdelad i en världssamling en norsk samling samt en typsamling. Skåpen är numrerade 1 – 318 höger och vänster. Indelad efter ordning och sorterad alfabetiskt på familjenivå (följd av släkte, art)

Det finns även en undevisningssamling samt en samling utav Lepidoptera från Skog og Landskap i rum 314. Fjärilarna skall registreras och sorteras in i huvudsamlingen.


Typsamling Typsamlingen finns i skåp nummer 1 i rum 313 – skall enbart innehålla Holotyper. Torra djur och mikroskop preparerade djur och djur i alkohol?

Mikroskopiska preparatsamlingen Mikroskopiska preparatsamlingen finns i rum 314 – nya skåp är beställda. Samlingen är i nuläget inte organiserade i ett

Morten Falcks samling i södra delen av korridoren Sagvoldeus samling skåp 106 – 108 i rum 313 Deinboll Collection


Spritsamlingen

Vilka ordningar har det-etiketter, vilka är registrerade i eventuell databas. Kyl och frysrum i källaren (vån K2)

Spritsamlingen är i huvudsak belägen i garagen norr om Collets hus. Det finns även utrymme i kyl och frysrummen i andra källarvåningen.


Anoplura Finns i spritsamlingen i garage

Blattodea Onumrerat skåp i södra änden av korridoren

Coleoptera Den norska samlingen är i skåp 47 - 84 i rum 313 Värdssamlinglingen är i skåp 168 - 238 i rum 313.

Collembola I garage nummer 2

Dermaptera Spritsamlingen finns i garage 2

Diptera Den norska samlingen finns i skåp 239 – 254 Världssamlingen är i skåp 255 – 258 Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314 Spritsamlingen finns i garage 1

Ephemeroptera I spritsamlingen, garage 2 Grylloblattodea

Hemiptera Den norska samlingen finns i skåp 99 – 105 i rum 313 Spritsamlingen finns i garage

Hymenoptera Den norska samlingen är i skåp 269 – 308 i den norra änden av korridoren. Världssamlingen är i skåp 311 - 316 Galler finns i skåp 316

Lepidoptera Den norska samlingen är i skåp 3 – 46 i rum 313 Världssamlingen är i skåp 109 - 166 i rum 313. Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314

Isoptera Spritsamlingen är i garage 2

Mantodea Onumerat skåp i södra änden av korridoren

Neuroptera Den Norska samlingen finns i skåp 97 och 98 i rum 313

Odonata Den norska samlingen finns i skåp nummer 87 i rum 313 Världssamlingen finns i skåp 88 – 89 i rum 313 Spritsamlingen finns i garage 2

Orthoptera Den Norska samlingen är placerad i skåp nummer 93 – 96 i rum 313 Världssamlingen finns i den södra änden av korridoren i ett onumrerat skåp Spritsamlingen finns i garage 2

Phasmatodea Placerade i södra änden av korridoren i ett onumerar skåp. Spritsamlingen finns i garage 2

Plecoptera Den Norska samlingen samt världssamlingen är placerad i skåp 91 i rum 313 Spritsamlingen finns i garage 2

Psocoptera Spritsamlingen finns i garage 2 Phthiraptera

Rhaphidioptera Den Norska samlingen finns i den södra änden av korridoren i ett onumrerat skåp.

Siphonaptera

Strepsiptera I garage 2

Thysanoptera Spritsamlingen finns i garage 2

Thysanura I garage 2

Trichoptera Den Norska samlingen finns i skåp 91-92 i rum 313 Spritsamlingen finns i garage 2


Övriga leddjur i samlingen

Arachnidae

Acari Spritsamlingen finns garage 2 Aranae Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313 Spritsamlingen finns i garage 2

       Opiliones

Spritsamlingen finns i garage 2 Pseudoscorpiones Spritsamlingen finns i garage garage 2

       Scorpiones

Spritsamlingen finns i garage 2

Myriapoda Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313 Spritsamlingen finns i garage 2