Forskjell mellom versjoner av «Samlingsstruktur Entomologi»

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk
 
(14 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
Hvor er det?
+
== Generelt ==
  
Personregister (hvem har samlet inn materiale=
+
Til tross for navnet, omfatter insektsamlingen også objekter av andre terrestre leddyr som mangefotinger (Myriapoda), edderkoppdyr (Arachnida), spretthaler (Collembola), proturer (Protura) og tohaler (Diplura). Samlingene kan inndeles i 2 hovedsamlinger etter konserveringsmetode: Tørrsamling og spritsamling. I tillegg kommer en mindre samling bestående av slidespreparater for mikroskopi, og en typesamling. Tørrsamlingen kan igjen inndeles i en norsk og en utenlandsk samling, mens spritsamlingen i større grad er kuratert uavhengig av materialets geografiske opprinnelse. Typesamlingen er lokalisert i to lokaler, ett skap i sammen med tørrsamlingene, og et skap i spritsamlingen.
  
Håndskrifter (Hvordan ser samlernes håndskrifter ut)
+
*Deinboll-samlingen med insekter innsamlet på slutten av 1700-tallet, særlig i Sørøst-Asia
 +
*Siebke-samlinen er av stor historisk og faglig interesse som representerer oppstarten på kartleggingen av Norges insektfauna.
 +
*Museets samling av Østafrikanske Lepidoptera, særlig «småsommerfugler» er unik i verdenssammenheng.
 +
*Samlingene etter Mûnster og Fisher gir et representativt og interessant bilde av billefaunaen i henholdsvis Vest-Palearktisk og Australia.
 +
*Natvig: en god samling stikkmygg (Culicidae)
 +
*Ellingsen-samlingen av mosskorpioner (Pseudoscorpiones) er av stor viktighet.
  
Organisering (hvodan er samlingen organisert)
+
De siste årene har det kommet inn mye norsk materiale fra større dokumentasjonsprosjekter finansiert av Artsdatabanken (Artsprosjektet), og også fra innsamlinger i utlandet, spesielt i Afrika. Vi opplever også at mange privatsamlere ønsker å testamentere eller gi sine samlinger til museet. I sum har dette i betydelig grad vært med på å øke samlingens betydning både som referansesamling og som dokumentasjon på norsk biomangfold. Dette er en utvikling vi ønsker å føre videre, og i arbeidet vi vil prioritere de deler av samlingen som har blitt forsømt slik at samlingen totalt skal utvikles til den viktigste referansesamling for norsk insektfauna.
  
 +
== Personer ==
  
Torrsamlingar
+
== Tørrsamlinger ==
  
Huvudsamling
+
==== Hovedsamling ====
Huvudsamlingen finns i rum 313 och i korridoren som går förbi biblioteket. Samlingen är uppdelad i en världssamling en norsk samling samt en typsamling. 
 
Skåpen är numrerade 1 – 318 höger och vänster. Indelad efter ordning och sorterad alfabetiskt på familjenivå (följd av släkte, art)
 
  
Det finns även en undevisningssamling samt en samling utav Lepidoptera från Skog og Landskap i rum 314. Fjärilarna skall registreras och sorteras in i huvudsamlingen.
+
Hovedsamlingen er i rom 313 og i korridoren som går forbi biblioteket. Samlingen er oppdelt i en verdenssamling, en norsk samling og en typesamling. Skapene er nummererte 1 – 318 høyre og venstre. De er inndelt etter orden og sortert alfabetisk på familienivå (etterfulg av slekt, art)
  
 +
Det finnes også en undevisningssamling, samt en samling av Lepidoptera fra Skog og Landskap i rom 314.
 +
 +
<gallery>
 +
File:Skap_samling.jpg|Bilde fra tørrsamlingen
 +
File:Merking av rekke.jpg|Merking av skaprekke
 +
</gallery>
 +
 +
==== Typesamling ====
  
Typsamling
 
 
Typsamlingen finns i skåp nummer 1 i rum 313 – skall enbart innehålla Holotyper. Torra djur och mikroskop preparerade djur och djur i alkohol?
 
Typsamlingen finns i skåp nummer 1 i rum 313 – skall enbart innehålla Holotyper. Torra djur och mikroskop preparerade djur och djur i alkohol?
  
Mikroskopiska preparatsamlingen
+
Mikroskopiska preparatsamlingen Mikroskopiska preparatsamlingen finns i rum 314 – nya skåp är beställda. Samlingen är i nuläget inte organiserade i ett
Mikroskopiska preparatsamlingen finns i rum 314 – nya skåp är beställda. Samlingen är i nuläget inte organiserade i ett  
+
 
 +
 
 +
 
 +
==== Donerte samlinger ====
 +
 
 +
Morten Falcks samling finns onumrerade skåp i korridoren.
  
Morten Falcks samling i södra delen av korridoren
 
 
Sagvoldeus samling skåp 106 – 108 i rum 313
 
Sagvoldeus samling skåp 106 – 108 i rum 313
Deinboll Collection
 
  
 +
Deinboll Collection
 +
 +
== <br/>Spritsamlingen ==
  
Spritsamlingen
+
Spritsamlingen är i huvudsak belägen i "Torrsamlingsrummet" på våning K1 i Collets hus. Det finns även material i kyl och frysrummen i andra källarvåningen.
  
Vilka ordningar har det-etiketter, vilka är registrerade i eventuell databas. Kyl och frysrum i källaren (vån K2)
+
== Ordningar i samlingarna ==
  
Spritsamlingen är i huvudsak belägen i garagen norr om Collets hus. Det finns även utrymme i kyl och frysrummen i andra källarvåningen.
+
==== <br/>Anoplura ====
  
 +
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
  
Anoplura
+
==== Blattodea ====
Finns i spritsamlingen i garage
 
  
Blattodea
 
 
Onumrerat skåp i södra änden av korridoren
 
Onumrerat skåp i södra änden av korridoren
  
Coleoptera
+
==== Coleoptera ====
Den norska samlingen är i skåp 47 - 84 i rum 313
 
Värdssamlinglingen är i skåp 168 - 238 i rum 313.
 
  
Collembola
+
Den norska samlingen är i skåp 47 - 84 i rum 313 Värdssamlinglingen är i skåp 168 - 238 i rum 313.
I garage nummer 2
 
  
Dermaptera
+
==== Collembola ====
Spritsamlingen finns i garage 2
+
 
 +
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==== Dermaptera ====
 +
 
 +
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
==== Diptera ====
  
Diptera
 
 
Den norska samlingen finns i skåp 239 – 254
 
Den norska samlingen finns i skåp 239 – 254
Världssamlingen är i skåp 255 – 258  
+
 
 +
Världssamlingen är i skåp 255 – 258
 +
 
 
Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314
 
Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314
Spritsamlingen finns i garage 1
 
  
Ephemeroptera
+
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
I spritsamlingen, garage 2
+
 
Grylloblattodea
+
==== Ephemeroptera ====
 +
 
 +
Finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
==== Hemiptera ====
  
Hemiptera
 
 
Den norska samlingen finns i skåp 99 – 105 i rum 313
 
Den norska samlingen finns i skåp 99 – 105 i rum 313
Spritsamlingen finns i garage
 
  
Hymenoptera
+
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
==== Hymenoptera ====
 +
 
 
Den norska samlingen är i skåp 269 – 308 i den norra änden av korridoren.
 
Den norska samlingen är i skåp 269 – 308 i den norra änden av korridoren.
 +
 
Världssamlingen är i skåp 311 - 316
 
Världssamlingen är i skåp 311 - 316
 +
 
Galler finns i skåp 316
 
Galler finns i skåp 316
  
Lepidoptera
+
==== Lepidoptera ====
 +
 
 
Den norska samlingen är i skåp 3 – 46 i rum 313
 
Den norska samlingen är i skåp 3 – 46 i rum 313
Världssamlingen är i skåp 109 - 166 i rum 313.  
+
 
 +
Världssamlingen är i skåp 109 - 166 i rum 313.
 +
 
 
Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314
 
Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314
  
Isoptera
+
==== Isoptera ====
Spritsamlingen är i garage 2
+
 
 +
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
==== Mantodea ====
  
Mantodea
 
 
Onumerat skåp i södra änden av korridoren
 
Onumerat skåp i södra änden av korridoren
  
Neuroptera
+
==== Neuroptera ====
Den Norska samlingen finns i skåp 97 och 98 i rum 313
+
 
 +
Den Norska samlingen finns i skåp 97 och 98 i rum 313
 +
 
 +
==== Odonata ====
  
Odonata
 
 
Den norska samlingen finns i skåp nummer 87 i rum 313
 
Den norska samlingen finns i skåp nummer 87 i rum 313
 +
 
Världssamlingen finns i skåp 88 – 89 i rum 313
 
Världssamlingen finns i skåp 88 – 89 i rum 313
Spritsamlingen finns i garage 2
 
  
Orthoptera
+
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
==== Orthoptera ====
 +
 
 
Den Norska samlingen är placerad i skåp nummer 93 – 96 i rum 313
 
Den Norska samlingen är placerad i skåp nummer 93 – 96 i rum 313
 +
 
Världssamlingen finns i den södra änden av korridoren i ett onumrerat skåp
 
Världssamlingen finns i den södra änden av korridoren i ett onumrerat skåp
Spritsamlingen finns i garage 2
 
  
Phasmatodea
+
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
==== Phasmatodea ====
 +
 
 
Placerade i södra änden av korridoren i ett onumerar skåp.
 
Placerade i södra änden av korridoren i ett onumerar skåp.
Spritsamlingen finns i garage 2
 
  
Plecoptera
+
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
==== Plecoptera ====
 +
 
 
Den Norska samlingen samt världssamlingen är placerad i skåp 91 i rum 313
 
Den Norska samlingen samt världssamlingen är placerad i skåp 91 i rum 313
Spritsamlingen finns i garage 2
 
  
Psocoptera
+
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
Spritsamlingen finns i garage 2
+
 
Phthiraptera
+
==== Psocoptera ====
 +
 
 +
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
==== Rhaphidioptera ====
  
Rhaphidioptera
 
 
Den Norska samlingen finns i den södra änden av korridoren i ett onumrerat skåp.
 
Den Norska samlingen finns i den södra änden av korridoren i ett onumrerat skåp.
  
Siphonaptera
+
==== Strepsiptera ====
  
Strepsiptera
+
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
I garage 2
 
  
Thysanoptera
+
==== Thysanoptera ====
Spritsamlingen finns i garage 2
 
  
Thysanura
+
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
I garage 2
+
 
 +
==== Thysanura ====
 +
 
 +
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
==== Trichoptera ====
  
Trichoptera
 
 
Den Norska samlingen finns i skåp 91-92 i rum 313
 
Den Norska samlingen finns i skåp 91-92 i rum 313
Spritsamlingen finns i garage 2
 
  
 +
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 +
=== <br/>Övriga leddjur i samlingen ===
 +
 +
==== Arachnidae ====
 +
 +
===== Acari =====
  
Övriga leddjur i samlingen
+
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
  
Arachnidae
+
===== Aranae =====
  
Acari
 
Spritsamlingen finns garage 2
 
Aranae
 
 
Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313
 
Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313
 +
 +
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 +
===== Opiliones =====
 +
 
Spritsamlingen finns i garage 2
 
Spritsamlingen finns i garage 2
        Opiliones
 
Spritsamlingen finns i garage 2
 
Pseudoscorpiones
 
Spritsamlingen finns i garage garage 2
 
        Scorpiones
 
Spritsamlingen finns i garage 2
 
  
Myriapoda
+
 
Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313
+
 
Spritsamlingen finns i garage 2
+
'''Pseudoscorpiones'''
 +
 
 +
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
===== Scorpiones =====
 +
 
 +
Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus
 +
 
 +
===== Myriapoda =====
 +
 
 +
Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313 Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Nåværende revisjon fra 10. jun. 2015 kl. 10:36

Generelt

Til tross for navnet, omfatter insektsamlingen også objekter av andre terrestre leddyr som mangefotinger (Myriapoda), edderkoppdyr (Arachnida), spretthaler (Collembola), proturer (Protura) og tohaler (Diplura). Samlingene kan inndeles i 2 hovedsamlinger etter konserveringsmetode: Tørrsamling og spritsamling. I tillegg kommer en mindre samling bestående av slidespreparater for mikroskopi, og en typesamling. Tørrsamlingen kan igjen inndeles i en norsk og en utenlandsk samling, mens spritsamlingen i større grad er kuratert uavhengig av materialets geografiske opprinnelse. Typesamlingen er lokalisert i to lokaler, ett skap i sammen med tørrsamlingene, og et skap i spritsamlingen.

  • Deinboll-samlingen med insekter innsamlet på slutten av 1700-tallet, særlig i Sørøst-Asia
  • Siebke-samlinen er av stor historisk og faglig interesse som representerer oppstarten på kartleggingen av Norges insektfauna.
  • Museets samling av Østafrikanske Lepidoptera, særlig «småsommerfugler» er unik i verdenssammenheng.
  • Samlingene etter Mûnster og Fisher gir et representativt og interessant bilde av billefaunaen i henholdsvis Vest-Palearktisk og Australia.
  • Natvig: en god samling stikkmygg (Culicidae)
  • Ellingsen-samlingen av mosskorpioner (Pseudoscorpiones) er av stor viktighet.

De siste årene har det kommet inn mye norsk materiale fra større dokumentasjonsprosjekter finansiert av Artsdatabanken (Artsprosjektet), og også fra innsamlinger i utlandet, spesielt i Afrika. Vi opplever også at mange privatsamlere ønsker å testamentere eller gi sine samlinger til museet. I sum har dette i betydelig grad vært med på å øke samlingens betydning både som referansesamling og som dokumentasjon på norsk biomangfold. Dette er en utvikling vi ønsker å føre videre, og i arbeidet vi vil prioritere de deler av samlingen som har blitt forsømt slik at samlingen totalt skal utvikles til den viktigste referansesamling for norsk insektfauna.

Personer

Tørrsamlinger

Hovedsamling

Hovedsamlingen er i rom 313 og i korridoren som går forbi biblioteket. Samlingen er oppdelt i en verdenssamling, en norsk samling og en typesamling. Skapene er nummererte 1 – 318 høyre og venstre. De er inndelt etter orden og sortert alfabetisk på familienivå (etterfulg av slekt, art)

Det finnes også en undevisningssamling, samt en samling av Lepidoptera fra Skog og Landskap i rom 314.

Typesamling

Typsamlingen finns i skåp nummer 1 i rum 313 – skall enbart innehålla Holotyper. Torra djur och mikroskop preparerade djur och djur i alkohol?

Mikroskopiska preparatsamlingen Mikroskopiska preparatsamlingen finns i rum 314 – nya skåp är beställda. Samlingen är i nuläget inte organiserade i ett


Donerte samlinger

Morten Falcks samling finns onumrerade skåp i korridoren.

Sagvoldeus samling skåp 106 – 108 i rum 313

Deinboll Collection


Spritsamlingen

Spritsamlingen är i huvudsak belägen i "Torrsamlingsrummet" på våning K1 i Collets hus. Det finns även material i kyl och frysrummen i andra källarvåningen.

Ordningar i samlingarna


Anoplura

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Blattodea

Onumrerat skåp i södra änden av korridoren

Coleoptera

Den norska samlingen är i skåp 47 - 84 i rum 313 Värdssamlinglingen är i skåp 168 - 238 i rum 313.

Collembola

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus


Dermaptera

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Diptera

Den norska samlingen finns i skåp 239 – 254

Världssamlingen är i skåp 255 – 258

Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Ephemeroptera

Finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Hemiptera

Den norska samlingen finns i skåp 99 – 105 i rum 313

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Hymenoptera

Den norska samlingen är i skåp 269 – 308 i den norra änden av korridoren.

Världssamlingen är i skåp 311 - 316

Galler finns i skåp 316

Lepidoptera

Den norska samlingen är i skåp 3 – 46 i rum 313

Världssamlingen är i skåp 109 - 166 i rum 313.

Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314

Isoptera

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Mantodea

Onumerat skåp i södra änden av korridoren

Neuroptera

Den Norska samlingen finns i skåp 97 och 98 i rum 313

Odonata

Den norska samlingen finns i skåp nummer 87 i rum 313

Världssamlingen finns i skåp 88 – 89 i rum 313

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Orthoptera

Den Norska samlingen är placerad i skåp nummer 93 – 96 i rum 313

Världssamlingen finns i den södra änden av korridoren i ett onumrerat skåp

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Phasmatodea

Placerade i södra änden av korridoren i ett onumerar skåp.

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Plecoptera

Den Norska samlingen samt världssamlingen är placerad i skåp 91 i rum 313

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Psocoptera

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Rhaphidioptera

Den Norska samlingen finns i den södra änden av korridoren i ett onumrerat skåp.

Strepsiptera

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Thysanoptera

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Thysanura

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Trichoptera

Den Norska samlingen finns i skåp 91-92 i rum 313

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus


Övriga leddjur i samlingen

Arachnidae

Acari

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Aranae

Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Opiliones

Spritsamlingen finns i garage 2


Pseudoscorpiones

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Scorpiones

Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus

Myriapoda

Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313 Spritsamlingen finns i torrsamlingssalen på K1 i Collets Hus