Samlingsstruktur Entomologi

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk

Hvor er det?

Personregister (hvem har samlet inn materiale=

Håndskrifter (Hvordan ser samlernes håndskrifter ut)

Organisering (hvodan er samlingen organisert)

Torrsamlingar

Huvudsamling

Huvudsamlingen finns i rum 313 och i korridoren som går förbi biblioteket. Samlingen är uppdelad i en världssamling en norsk samling samt en typsamling. Skåpen är numrerade 1 – 318 höger och vänster. Indelad efter ordning och sorterad alfabetiskt på familjenivå (följd av släkte, art)

Det finns även en undevisningssamling samt en samling utav Lepidoptera från Skog og Landskap i rum 314. Fjärilarna skall registreras och sorteras in i huvudsamlingen.


Typsamling

Typsamlingen finns i skåp nummer 1 i rum 313 – skall enbart innehålla Holotyper. Torra djur och mikroskop preparerade djur och djur i alkohol?

Mikroskopiska preparatsamlingen Mikroskopiska preparatsamlingen finns i rum 314 – nya skåp är beställda. Samlingen är i nuläget inte organiserade i ett


Donerade samlingar

Morten Falcks samling finns onumrerade skåp i korridoren.

Sagvoldeus samling skåp 106 – 108 i rum 313

Deinboll Collection


Spritsamlingen

Spritsamlingen är i huvudsak belägen i garagen norr om Collets hus. Det finns även material i kyl och frysrummen i andra källarvåningen.

Ordningar i samlingarna


Anoplura

Finns i spritsamlingen i garage

Blattodea

Onumrerat skåp i södra änden av korridoren

Coleoptera

Den norska samlingen är i skåp 47 - 84 i rum 313 Värdssamlinglingen är i skåp 168 - 238 i rum 313.

Collembola

Spritsamlingen finns i garage nummer 2

Dermaptera

Spritsamlingen finns i garage 2

Diptera

Den norska samlingen finns i skåp 239 – 254

Världssamlingen är i skåp 255 – 258

Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314

Spritsamlingen finns i garage 1

Ephemeroptera

I spritsamlingen, garage 2 

Hemiptera

Den norska samlingen finns i skåp 99 – 105 i rum 313

Spritsamlingen finns i garage

Hymenoptera

Den norska samlingen är i skåp 269 – 308 i den norra änden av korridoren.

Världssamlingen är i skåp 311 - 316

Galler finns i skåp 316

Lepidoptera

Den norska samlingen är i skåp 3 – 46 i rum 313

Världssamlingen är i skåp 109 - 166 i rum 313.

Mikroskopiska preparatsamlingen är i rum 314

Isoptera

Spritsamlingen är i garage 2

Mantodea

Onumerat skåp i södra änden av korridoren

Neuroptera

Den Norska samlingen finns i skåp 97 och 98 i rum 313

Odonata

Den norska samlingen finns i skåp nummer 87 i rum 313

Världssamlingen finns i skåp 88 – 89 i rum 313

Spritsamlingen finns i garage 2

Orthoptera

Den Norska samlingen är placerad i skåp nummer 93 – 96 i rum 313

Världssamlingen finns i den södra änden av korridoren i ett onumrerat skåp

Spritsamlingen finns i garage 2

Phasmatodea

Placerade i södra änden av korridoren i ett onumerar skåp.

Spritsamlingen finns i garage 2

Plecoptera

Den Norska samlingen samt världssamlingen är placerad i skåp 91 i rum 313

Spritsamlingen finns i garage 2

Psocoptera

Spritsamlingen finns i garage 2

Rhaphidioptera

Den Norska samlingen finns i den södra änden av korridoren i ett onumrerat skåp.

Strepsiptera

Spritsamlingen finns i garage 2

Thysanoptera

Spritsamlingen finns i garage 2

Thysanura

Spritsamlingen finns i garage 2

Trichoptera

Den Norska samlingen finns i skåp 91-92 i rum 313

Spritsamlingen finns i garage 2


Övriga leddjur i samlingen

Arachnidae

Acari

Spritsamlingen finns garage 2

Aranae

Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313

Spritsamlingen finns i garage 2

Opiliones

Spritsamlingen finns i garage 2 Pseudoscorpiones Spritsamlingen finns i garage garage 2

Scorpiones

Spritsamlingen finns i garage 2

Myriapoda

Den Norska samlingen och världssamlingen finns i skåp 89 i rum 313 Spritsamlingen finns i garage 2