Forskjell mellom versjoner av «Slidesmateriale Entomologi»

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: Oppbevaring medium (euparal, kanada balsam))
 
 
(20 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
== Generelt om slidesmateriale på avdelingen ==
 +
 +
Slidespreparater oppbevares i rom 314. Slidespreparater av typer eller som tilhører typer bør oppbevares sammen med tpene i typesamlingen, men dette er noe som ikke er praktisert i dag.
 +
 +
[[File:Lagring av slides.jpg|border|300px]]
 +
 +
Som prepatmedium brukes enten '''Euparal''' eller '''Canada balsam''' (hvert preparat skal merkes med hvilket medium som er brukt), begge brukes på tilnærmet samme måte. Euparal er ikke like sensitiv for fukt som Canada balsam, og man kan derfor overføre preparatet direkte fra alkohol til Euparal. Euparal kan fortynnes med Euparal-essens. Når det gjelder Canada balsam må preparatet overføres til xylen før det kan legges i balsamen. Preparater av begge typer må lagres liggende i lang tid før de kan settes i esker, dette for å sikre at mediumet har størknet. Appelsinskallolje (Histokler) brukes før preparatet legges i Canada balsam og for å løse opp preparater, rense utstyr osv.
 +
 +
[[File:Genitalpreparater 1.png|border|500px]]
 +
 +
== Genitaliepreparering Lepidoptera ==
 +
 +
Etter å ha samlet sommerfugler en tid, vil behovet for å lage genitalpreparater før eller siden dukke opp. Til dette kreves en del utstyr, og ikke minst en del prøving og feiling (feilingen bør helst foregå med mindre viktige dyr). Men når man begynner å få tak på teknikken, kan man gjøre mange spennende oppdagelser.
 +
 +
 +
 +
==== Framgangsmåte hanner ====
 +
 +
1. Bakkroppen brekkes av (oppover!).<br/>2. Bakkroppen kokes i 10&nbsp;% kalilut til den er gjennomsiktig og synker. Dette kan gjøres ved hjelp av et spritbluss eller i vannbad.<br/>3. Bakkroppen holdes i en pinsett og skylles i vann tilsatt litt eddik.<br/>4. Bakkroppen anbringes i en vanndråpe på objektglasset.<br/>5. Hår og skjell fjernes.<br/>6. En sprut vann blåses inn i bakkroppen ved hjelp av en sprøyte (ikke absolutt nødvendig).<br/>7. Genitalorganene dissekeres ut.<br/>8. Genitalorganene renses for hår og skjell.<br/>9. Aedeagus trekkes ut (bakover!).<br/>10. Valvene foldes ut og holdes på plass ved hjelp av en nål. 96&nbsp;% alkohol dryppes på gjennom noen minutter.<br/>11. Eventuell farging. Chlorazol Black E farger membranøse deler.<br/>12. Alkohol dryppes på. Urenheter fjernes.<br/>13. Organet holdes i ønsket stilling og fikseres ved at isopropanol dryppes på.<br/>14. Euparal dryppes på.<br/>15. Dekkglasset legges på.<br/>16. Etikettering.
 +
 +
 +
 +
==== Framgangsmåte hunner ====
 +
 +
1-5. som hos hanner.<br/>6. Bakkroppen punkteres mellom 6. og 7. segment (innenfor noen grupper kan det gjøres mellom 7. og 8. segment) og farges lett slik at konturene av ductus bursae og corpus bursae blir synlige.<br/>7. Bakkroppen klippes/skjæres/slites over mellom 6. og 7. segment (eventuelt mellom 7. og 8. segment) uten at ductus bursae blir skadet.<br/>8. Genitaliene inkludert 7. og 8. segment trekkes ut av resten av bakkroppen som en fot ut av en strømpe.<br/>9. Ovipositor strekkes ut.<br/>10. Corpus bursae punkteres, og innholdet klemmes ut.<br/>11. 96&nbsp;% alkohol tilsettes og urenheter, hår og skjell fjernes.<br/>12. Om nødvendig tilsettes mer farge.<br/>13. Ytterligere fjerning av urenheter.<br/>14. 96&nbsp;% alkohol dryppes på.<br/>15. Organet plasseres i ønsket stilling og fikseres ved at isopropanol dryppes på.<br/>16. Euparal dryppes på og dekkglasset legges oppå.<br/>17. Etikettering.
 +
 +
Punktene over er en grov skisse av framgangsmåten, og noen utfyllende kommentarer er nødvendig:
 +
 +
Punkt 4-14 (16). Organet må hele tiden ligge i væske på objektglasset.
 +
 +
Punkt 6 (gjelder hanner). Dette gjør at bakkroppen spiles ut, og genitaliene presses bakover og er lettere å løsne fra bakkroppsveggen. Dessuten blir det enklere å fjerne urenheter. I en del tilfeller er det ønskelig at bakkroppen tas vare på sammen med genitaliene. Dette fordi den kan ha spesielle torner, børster, spesielt utformede bukplater, sterniter, og lignende som har betydning for bestemmelsen. I så fall må den renses grundig innvendig og utvendig og kan fikseres ved siden av selve genitalorganet.
 +
 +
Punkt 6 + 12 (hunner), 11 (hanner). Fargeoppløsningen må ikke dryppes direkte på organet. Plassér en dråpe ved siden av organet på objektglasset, og bland forsiktig litt og litt inn i væskedråpen organet ligger i. Slik unngår en overfarging.
 +
 +
Punkt 7 + 8 (hunner). Dette er ofte vanskelig! Urenheter inne i 7. og 8. segment bør pirkes ut med en nål.
 +
 +
Punkt 16 (hanner) og 17 (hunner). Alle dyrets data skal stå på preparatet. Hvert preparat utstyres med et nummer, og dyret etiketteres tilsvarende.
 +
 +
 +
 +
==== Utstyr ====
 +
 +
Binokularlupe (stereomikroskop).<br/>Spritbrenner.<br/>Reagensrør.<br/>Nåler på skaft.<br/>Pinsetter (eks. Dumont nr. 5)<br/>Objektglass.<br/>Dekkglass.<br/>10&nbsp;% kalilut.<br/>96&nbsp;% alkohol.<br/>Isopropanol.<br/>Chlorazol Black E.(1&nbsp;% oppløsning i 70&nbsp;% alkohol).<br/>Euparal.<br/>Euparal essens (til å fortynne euparalen med dersom den blir for tyktflytende).<br/>Preparatesker.<br/>Pipetteflasker (eks. 30 ml.).<br/>Klebeetiketter.
 +
 +
 +
 
Oppbevaring
 
Oppbevaring
  
 
medium (euparal, kanada balsam)
 
medium (euparal, kanada balsam)
 +
 +
== Genitaliepreparering Diptera ==
 +
 +
For å kunne skille nærstående arter av ulike fluer og mygg må ofte genitaliene studeres i detalj. Dette gjøres på best mulig måte gjennom å lage mikroskopslides av genitaliene. Man kan både lage permanente og midlertidige slidepreparater. Midlertidige preparater er enklere å lage og kan snus på og endres på etter behov, for eksempel når man lager illustrasjoner eller skal ta bilder av genitaliene, men for langtids lagring må preparatene lages med Euparal eller Canada balsam.
 +
 +
==== Fremgangsmåte ====
 +
 +
Kan enten bruke base (kalilut) eller syre (melkesyre) som klareringsmiddel for å fjerne bløtvevet. Melkesyre kan varmes ved hjelp av mikrobølgeovn, på lav varme. Kalilut varmes best ved hjelp av spritbrenner eller varmeplate. Tiden preparatet må klarnes er avhengig av dyrets størrelse og grad av sklerotisering, det er derfor viktig å følge godt med under prosessen.
 +
 +
Preparering ved hjelp av kalilut
 +
 +
#De bakerste bakkroppssegmentene fjernes (kan variere noe fra gruppe til gruppe og er avhengig av hvilket kjønn man dissekerer) under lupe med hjelp av tynne pinsetter og/eller nåler. Kan gjøres i sprit, tørt eller i glycerol.
 +
#Fjern bløtvev ved oppvarming i 10% kalilut. Mikrobølgeovn, spritbrenner eller vannbad?
 +
#Bakkroppen skylles (nøytraliseres) i vann tilsatt eddik.
 +
#Bakkroppen legges i en dråpe glyserol i petriskål eller på objektglass, studeres og legges slik man ønsker
 +
#Legges deretter på et rent objektglass og euparal dryppes på. Evt. kan canada balsam brukes, da må preparatet være helt tørt.
 +
#Dekkglasset legges på etter at preparatet ligger slik man ønsker.
 +
#Etikketering
 +
 +
Preparering ved hjelp av melkesyre<br/>(må ikke nøytralisere etter koking)
 +
 +
#De bakerste bakkroppssegmentene fjernes (kan variere noe fra gruppe til gruppe og er avhengig av hvilket kjønn man dissekerer) under lupe med hjelp av tynne pinsetter og/eller nåler. Kan gjøres i sprit, tørt eller i glycerol.
 +
#Fjern bløtvev ved oppvarming i ren melkesyre. Benytt dramsglass i mikrobølgeovn med full effekt i 30 sekunder til 2 minutter.
 +
#Overfør til sprit eller glycerol for disseksjon. Studer objektet under stereolupe (evt. Mikroskop) Mikroskop-glycerol
 +
#Lag midlertidige preparater for mikroskopi (i glycerol) under dekkglass.
 +
#Permanente preparater innleires i Euparal (evt. Canada balsam).
 +
#Etikettering
 +
 +
[[File:Microvial.png|border|200px]]
 +
 +
== Totalpreparater Diptera ==
 +
 +
For noen grupper av Diptera lager man preparater av hele dyret. Dette kan gjøres fordi det skal tas målinger av dyret, eller at dyret best blir bevart slik dersom det er veldig lite og ikke tåler nåling.
 +
 +
==== Fremgangsmåte ====
 +
 +
#Fjern vingene og beina fra en side av thorax fra kroppen (disse tåler ikke behandling med melkesyre eller kalilut)
 +
#Legg resten av dyret i ren mekesyre eller kalilut og varm opp (skal ikke koke, tiden kommer an på størrelsen på dyret- følg godt med!)
 +
#Legg deretter dyret i glycerol for dissekering
 +
#Fjern hode fra kroppen, fjern deretter en eller begge antennene (inkludert scape og pedicel).
 +
#Fjern så bakkroppen fra thorax
 +
#Separer genitaliesegmentene fra resten av bakkroppen
 +
#De forskjellige delene legges i en dråpe Euparal eller Canada balsam på samme objektglass (via henholdsvis etanol (>80%) eller xylen)
 +
#Legg på dekkglass
 +
#De ulike delene legges i rekkefølgen som er beskrevet under
 +
#Etikettering (få med det viktigeste, henvis evt. til bok med notater dersom det ikke er nok plass på etiketten)
 +
 +
[[File:Genitalpreparater 2.png|border|500px]]
 +
 +
== Slidesmateriale andre ordener ==
 +
 +
En del ordener/grupper må slideprepareres for å identifiseres, eller for å best bli bevart i samlingene over lenger tid. Dette kan gjelde ulike livsstadier, eller for deler av dyrene til identifikasjon. Disse er:
 +
 +
*Collembola (spretthaler)
 +
*Diplura
 +
*Aphidoidea (Bladlus)-for identifikasjon
 +
*Coccoidea (Skjoldlus)- for identifikasjon
 +
*Aleyroidea (mellus)- for identifikasjon av larve- og puppestadier
 +
*Protura
 +
*Phtiraptera (lus)- for identifikasjon
 +
*Psocoptera
 +
*Siphonaptera
 +
*Strepsiptera
 +
*Thysanoptera (Trips)
 +
*Trichoptera (Vårfluer) - nymfestadier

Nåværende revisjon fra 24. jun. 2015 kl. 08:35

Generelt om slidesmateriale på avdelingen

Slidespreparater oppbevares i rom 314. Slidespreparater av typer eller som tilhører typer bør oppbevares sammen med tpene i typesamlingen, men dette er noe som ikke er praktisert i dag.

Lagring av slides.jpg

Som prepatmedium brukes enten Euparal eller Canada balsam (hvert preparat skal merkes med hvilket medium som er brukt), begge brukes på tilnærmet samme måte. Euparal er ikke like sensitiv for fukt som Canada balsam, og man kan derfor overføre preparatet direkte fra alkohol til Euparal. Euparal kan fortynnes med Euparal-essens. Når det gjelder Canada balsam må preparatet overføres til xylen før det kan legges i balsamen. Preparater av begge typer må lagres liggende i lang tid før de kan settes i esker, dette for å sikre at mediumet har størknet. Appelsinskallolje (Histokler) brukes før preparatet legges i Canada balsam og for å løse opp preparater, rense utstyr osv.

Genitalpreparater 1.png

Genitaliepreparering Lepidoptera

Etter å ha samlet sommerfugler en tid, vil behovet for å lage genitalpreparater før eller siden dukke opp. Til dette kreves en del utstyr, og ikke minst en del prøving og feiling (feilingen bør helst foregå med mindre viktige dyr). Men når man begynner å få tak på teknikken, kan man gjøre mange spennende oppdagelser.


Framgangsmåte hanner

1. Bakkroppen brekkes av (oppover!).
2. Bakkroppen kokes i 10 % kalilut til den er gjennomsiktig og synker. Dette kan gjøres ved hjelp av et spritbluss eller i vannbad.
3. Bakkroppen holdes i en pinsett og skylles i vann tilsatt litt eddik.
4. Bakkroppen anbringes i en vanndråpe på objektglasset.
5. Hår og skjell fjernes.
6. En sprut vann blåses inn i bakkroppen ved hjelp av en sprøyte (ikke absolutt nødvendig).
7. Genitalorganene dissekeres ut.
8. Genitalorganene renses for hår og skjell.
9. Aedeagus trekkes ut (bakover!).
10. Valvene foldes ut og holdes på plass ved hjelp av en nål. 96 % alkohol dryppes på gjennom noen minutter.
11. Eventuell farging. Chlorazol Black E farger membranøse deler.
12. Alkohol dryppes på. Urenheter fjernes.
13. Organet holdes i ønsket stilling og fikseres ved at isopropanol dryppes på.
14. Euparal dryppes på.
15. Dekkglasset legges på.
16. Etikettering.


Framgangsmåte hunner

1-5. som hos hanner.
6. Bakkroppen punkteres mellom 6. og 7. segment (innenfor noen grupper kan det gjøres mellom 7. og 8. segment) og farges lett slik at konturene av ductus bursae og corpus bursae blir synlige.
7. Bakkroppen klippes/skjæres/slites over mellom 6. og 7. segment (eventuelt mellom 7. og 8. segment) uten at ductus bursae blir skadet.
8. Genitaliene inkludert 7. og 8. segment trekkes ut av resten av bakkroppen som en fot ut av en strømpe.
9. Ovipositor strekkes ut.
10. Corpus bursae punkteres, og innholdet klemmes ut.
11. 96 % alkohol tilsettes og urenheter, hår og skjell fjernes.
12. Om nødvendig tilsettes mer farge.
13. Ytterligere fjerning av urenheter.
14. 96 % alkohol dryppes på.
15. Organet plasseres i ønsket stilling og fikseres ved at isopropanol dryppes på.
16. Euparal dryppes på og dekkglasset legges oppå.
17. Etikettering.

Punktene over er en grov skisse av framgangsmåten, og noen utfyllende kommentarer er nødvendig:

Punkt 4-14 (16). Organet må hele tiden ligge i væske på objektglasset.

Punkt 6 (gjelder hanner). Dette gjør at bakkroppen spiles ut, og genitaliene presses bakover og er lettere å løsne fra bakkroppsveggen. Dessuten blir det enklere å fjerne urenheter. I en del tilfeller er det ønskelig at bakkroppen tas vare på sammen med genitaliene. Dette fordi den kan ha spesielle torner, børster, spesielt utformede bukplater, sterniter, og lignende som har betydning for bestemmelsen. I så fall må den renses grundig innvendig og utvendig og kan fikseres ved siden av selve genitalorganet.

Punkt 6 + 12 (hunner), 11 (hanner). Fargeoppløsningen må ikke dryppes direkte på organet. Plassér en dråpe ved siden av organet på objektglasset, og bland forsiktig litt og litt inn i væskedråpen organet ligger i. Slik unngår en overfarging.

Punkt 7 + 8 (hunner). Dette er ofte vanskelig! Urenheter inne i 7. og 8. segment bør pirkes ut med en nål.

Punkt 16 (hanner) og 17 (hunner). Alle dyrets data skal stå på preparatet. Hvert preparat utstyres med et nummer, og dyret etiketteres tilsvarende.


Utstyr

Binokularlupe (stereomikroskop).
Spritbrenner.
Reagensrør.
Nåler på skaft.
Pinsetter (eks. Dumont nr. 5)
Objektglass.
Dekkglass.
10 % kalilut.
96 % alkohol.
Isopropanol.
Chlorazol Black E.(1 % oppløsning i 70 % alkohol).
Euparal.
Euparal essens (til å fortynne euparalen med dersom den blir for tyktflytende).
Preparatesker.
Pipetteflasker (eks. 30 ml.).
Klebeetiketter.


Oppbevaring

medium (euparal, kanada balsam)

Genitaliepreparering Diptera

For å kunne skille nærstående arter av ulike fluer og mygg må ofte genitaliene studeres i detalj. Dette gjøres på best mulig måte gjennom å lage mikroskopslides av genitaliene. Man kan både lage permanente og midlertidige slidepreparater. Midlertidige preparater er enklere å lage og kan snus på og endres på etter behov, for eksempel når man lager illustrasjoner eller skal ta bilder av genitaliene, men for langtids lagring må preparatene lages med Euparal eller Canada balsam.

Fremgangsmåte

Kan enten bruke base (kalilut) eller syre (melkesyre) som klareringsmiddel for å fjerne bløtvevet. Melkesyre kan varmes ved hjelp av mikrobølgeovn, på lav varme. Kalilut varmes best ved hjelp av spritbrenner eller varmeplate. Tiden preparatet må klarnes er avhengig av dyrets størrelse og grad av sklerotisering, det er derfor viktig å følge godt med under prosessen.

Preparering ved hjelp av kalilut

 1. De bakerste bakkroppssegmentene fjernes (kan variere noe fra gruppe til gruppe og er avhengig av hvilket kjønn man dissekerer) under lupe med hjelp av tynne pinsetter og/eller nåler. Kan gjøres i sprit, tørt eller i glycerol.
 2. Fjern bløtvev ved oppvarming i 10% kalilut. Mikrobølgeovn, spritbrenner eller vannbad?
 3. Bakkroppen skylles (nøytraliseres) i vann tilsatt eddik.
 4. Bakkroppen legges i en dråpe glyserol i petriskål eller på objektglass, studeres og legges slik man ønsker
 5. Legges deretter på et rent objektglass og euparal dryppes på. Evt. kan canada balsam brukes, da må preparatet være helt tørt.
 6. Dekkglasset legges på etter at preparatet ligger slik man ønsker.
 7. Etikketering

Preparering ved hjelp av melkesyre
(må ikke nøytralisere etter koking)

 1. De bakerste bakkroppssegmentene fjernes (kan variere noe fra gruppe til gruppe og er avhengig av hvilket kjønn man dissekerer) under lupe med hjelp av tynne pinsetter og/eller nåler. Kan gjøres i sprit, tørt eller i glycerol.
 2. Fjern bløtvev ved oppvarming i ren melkesyre. Benytt dramsglass i mikrobølgeovn med full effekt i 30 sekunder til 2 minutter.
 3. Overfør til sprit eller glycerol for disseksjon. Studer objektet under stereolupe (evt. Mikroskop) Mikroskop-glycerol
 4. Lag midlertidige preparater for mikroskopi (i glycerol) under dekkglass.
 5. Permanente preparater innleires i Euparal (evt. Canada balsam).
 6. Etikettering

Microvial.png

Totalpreparater Diptera

For noen grupper av Diptera lager man preparater av hele dyret. Dette kan gjøres fordi det skal tas målinger av dyret, eller at dyret best blir bevart slik dersom det er veldig lite og ikke tåler nåling.

Fremgangsmåte

 1. Fjern vingene og beina fra en side av thorax fra kroppen (disse tåler ikke behandling med melkesyre eller kalilut)
 2. Legg resten av dyret i ren mekesyre eller kalilut og varm opp (skal ikke koke, tiden kommer an på størrelsen på dyret- følg godt med!)
 3. Legg deretter dyret i glycerol for dissekering
 4. Fjern hode fra kroppen, fjern deretter en eller begge antennene (inkludert scape og pedicel).
 5. Fjern så bakkroppen fra thorax
 6. Separer genitaliesegmentene fra resten av bakkroppen
 7. De forskjellige delene legges i en dråpe Euparal eller Canada balsam på samme objektglass (via henholdsvis etanol (>80%) eller xylen)
 8. Legg på dekkglass
 9. De ulike delene legges i rekkefølgen som er beskrevet under
 10. Etikettering (få med det viktigeste, henvis evt. til bok med notater dersom det ikke er nok plass på etiketten)

Genitalpreparater 2.png

Slidesmateriale andre ordener

En del ordener/grupper må slideprepareres for å identifiseres, eller for å best bli bevart i samlingene over lenger tid. Dette kan gjelde ulike livsstadier, eller for deler av dyrene til identifikasjon. Disse er:

 • Collembola (spretthaler)
 • Diplura
 • Aphidoidea (Bladlus)-for identifikasjon
 • Coccoidea (Skjoldlus)- for identifikasjon
 • Aleyroidea (mellus)- for identifikasjon av larve- og puppestadier
 • Protura
 • Phtiraptera (lus)- for identifikasjon
 • Psocoptera
 • Siphonaptera
 • Strepsiptera
 • Thysanoptera (Trips)
 • Trichoptera (Vårfluer) - nymfestadier