Typer Entomologi

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk

Definisjoner (fritt etter koden)

Holotype:

Det unike eksemplaret som en ny nominell art (eller underart) er basert på i den originale publikasjonen.

Syntyper:

Eksemplarer fra en typeserie som til sammen utgjør den navnebærende typen. Alle syntypene har lik status som en del av den navnebærende typen.

Paratyper:

Når holotypen er valgt ut fra typeserien, er de gjenværende eksemplarene i typeserien, paratyper.

Lectotyper:

Det unike navnebærende eksemplaret som er valgt ut fra en serie syntyper.

Paralectotyper:

Når lectotypen er valgt ut fra serien av syntyper, er de gjenværende eksemplarene i typeserien, paralectotyper. De har ikke lenger status som syntyper.

Neotype:

En neotype utvelges når det navnebærende type-eksemplaret (holotype, lectotype, syntype) er tapt, og det anses nødvendig med et navnebærende type-eksemplar for objektivt å definere taksonet.

Primære typer:

Holotyper, syntyper, lectotyper og neotyper.

Sekundære typer:

Paratyper og paralectotyper.


Ulik praksis


Ved noen museer skilles alle typene ut i egen typesamling. Ved andre museer er typene integrert i hovedsamlingen. En tredje måte å gjøre det på er å plassere de primære typene i en egen typesamling, mens alle sekundære typer (paratyper og paralectotyper) er integrert i hovedsamlingen.


Praksis ved NHMO

Ved NHMO plasseres alle primære typer i en egen typesamling. I de fleste tilfeller er også paratyper og paralectotyper inkludert i typesamlingen. I andre tilfeller har museet mottatt paratyper med det formål at de skal inngå i en synoptisk samling. Dette gjelder for eksempel en del Lepidoptera, Noctuidae som ble donert til museet av Michael Fibiger. Derfor er disse paratypene plassert inn i hovedsamlingen.


Etikettering

Alle typer skal være utstyrt med en etikett som angir type kategori , taksonets navn, samt autors eller autorenes navn. Holotyper og lectotyper utstyres med en rød etikett, paratyper og paralectotyper med gul etikett. Det har delvis vært praktisert å gi paratyper blå etikett, men vi foreslår gul etikett som standard.


Typesamlingen

I typesamlingen plasseres hver type eller typeserie i en egen unit. Uniten etiketteres med taksonets navn, autors navn og med referanse til beskrivelsen. Tilhørende preparater skal også oppbevares i typesamlingen.