Main Page

From sv/psi/coglab
Jump to: navigation, search

Velkommen til wiki-siden til de kognitive laboratoriene på Psykologisk Institutt, UiO. Her vil det komme wikis og annet stoff fortløpende, og kanskje også viktige beskjeder. I tillegg vil det innledningsvis hovedsaklig komme stoff om fMRI: Preprossesering av data, rekonstruksjon av lesjoner i prosesserings- og analyseøyemed, og analysestrategier m.m.