Difference between revisions of "Main Page"

From sv/psi/coglab
Jump to: navigation, search
(Created page with ' Her kommer det wikis fortløpende.')
 
 
Line 1: Line 1:
 Her kommer det wikis fortløpende.
+
Velkommen til wiki-siden til de kognitive laboratoriene på Psykologisk Institutt, UiO. Her vil det komme wikis og annet stoff fortløpende, og kanskje også viktige beskjeder. I tillegg vil det innledningsvis hovedsaklig komme stoff om fMRI: Preprossesering av data, rekonstruksjon av lesjoner i prosesserings- og analyseøyemed, og analysestrategier m.m.

Latest revision as of 09:37, 31 August 2010

Velkommen til wiki-siden til de kognitive laboratoriene på Psykologisk Institutt, UiO. Her vil det komme wikis og annet stoff fortløpende, og kanskje også viktige beskjeder. I tillegg vil det innledningsvis hovedsaklig komme stoff om fMRI: Preprossesering av data, rekonstruksjon av lesjoner i prosesserings- og analyseøyemed, og analysestrategier m.m.