Main Page

From sv/psi/coglab
Revision as of 09:37, 31 August 2010 by Knuthklo@uio.no (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Velkommen til wiki-siden til de kognitive laboratoriene på Psykologisk Institutt, UiO. Her vil det komme wikis og annet stoff fortløpende, og kanskje også viktige beskjeder. I tillegg vil det innledningsvis hovedsaklig komme stoff om fMRI: Preprossesering av data, rekonstruksjon av lesjoner i prosesserings- og analyseøyemed, og analysestrategier m.m.