Wiki:preprosspm

From sv/psi/coglab
Revision as of 11:43, 1 September 2010 by Knuthklo@uio.no (talk | contribs) (Created page with 'Konvertering av DICOM til NIFTI i MRIConvert, og preprosessering av fMRI-data i SPM (Statistical Parametric Mapping). Kommer snart.')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Konvertering av DICOM til NIFTI i MRIConvert, og preprosessering av fMRI-data i SPM (Statistical Parametric Mapping).


Kommer snart.