Hovedside

Fra ub/uhs/bibliografier
Hopp til: navigasjon, søk

Wiki-bibliografier - historie og arkeologi

På denne siden vil det ligge bibliografier organsiert som wikier. Fordelen med en wiki, er at bibliografiene kan utfylles og lenkes opp til tekstene selv, eller en biblioteksbase som Bibsys. Det vil også være mulig å legge inn omtaler av de enkelte innførslene, og eventuelt diskusjoner omkring dem. I første omgang vil sidene være beregnet på ansatte og studenter knyttet til historie og arkeologi.


P.A. Munch (1810-1863)

P.A. Munch (skrifter av) 

Litteratur om P.A. Munch


Kilder til Norges historie i middelalderen etter ikke-skandinaviske, narrative kilder

Et forsøk på en kildesamling til norsk middelalder som supplerer Diplomatarium Norvegicum. Formålet vil være å gi en oversikt over referanser til Norge og nordmenn i krøniker, romanser, poesi og andre narrative kilder utenfor SkandinaviaKontakt

Har du tips eller ideer til en bibliografi som kunne passe, eller ønsker tilgang til å bidra i eksisterende bibliografier, kontakt:

Bjørn Bandlien

Biblioteket for humaniora og samfunnsvitenskap, bjorn.bandlien@ub.uio.no