Forskjell mellom versjoner av «Pamunchom»

Fra ub/uhs/bibliografier
Hopp til: navigasjon, søk
(Skandinavisme og pangermanisme)
(Kart, geografi og stedsnavn)
Linje 137: Linje 137:
 
===== Kart, geografi og stedsnavn  =====
 
===== Kart, geografi og stedsnavn  =====
  
Andersen, Per Sveaas. Peter Andreas Munch and the beginning of Shetland place-name research. ''Middelalderforum'', 11: 3-4 (1985), s. 71-85 (kart)  
+
Andersen, Per Sveaas, "Peter Andreas Munch and the beginning of Shetland place-name research”, ''Essays in Shetland history: Heiðursrit to T.M.Y. Manson'', edited by Barbara E. Crawford (Lerwick: The Shetland Times Ltd., 1984), pp. 18–32
 +
 
 +
Andersen, Per Sveaas "Peter Andreas Munch and the beginning of Shetland place-name research", ''Middelalderforum'', 11: 3-4 (1985), s. 71-85 (kart)  
  
 
Ellefsen, Ellef. P.A. Munch som geograf. ''Norsk Geografisk Tidsskrift'', b. 5, hft. 3 (1934), s. 126-181  
 
Ellefsen, Ellef. P.A. Munch som geograf. ''Norsk Geografisk Tidsskrift'', b. 5, hft. 3 (1934), s. 126-181  

Revisjonen fra 30. nov. 2010 kl. 11:01

Litteratur om P.A. Munch

Litteratur av P.A. Munch

Generelt. Minneord.

[Anonym], "P.A. Munch", Morgenbladet, nr. 145 (28. mai), 1863

[Anonym] "P.A. Munch", Dagbladet, (30. mai), 1863

[Anonym], ["Noter om P.A. Munch"], Illustreret Nyhedsblad, nr. 24 (14. juni), 1863 [med utdrag av Munchs brev der han forteller om sin sykdom; om Munchs bisettelse; kommentar vedr. Dietrichsons tale]

[Anonym], "P.A. Munch", Østlandsposten, (15. des.), 1910

Bjørnson, Bjørnstjerne. "P.A. Munch" [Minnedikt]. oppr. trykt i Illustreret Nyhedsblad, nr. 27 (5. juli), 1863 [også utg. som særtrykk] [manuskriptet]

Bjørnson, Bjørnstjerne "Mens de Lærde slaas", Dagbladet nr. 133 (5. mai), 1892 [om Vinland]

Blom, Grethe Authén, "P.A. Munch", Forhandlinger ved Det Kongelige norske videnskabers selskab (1982), 57-64

Botten-Hansen, Paul, "Norske Historikere II: Peter Andreas Munch", Illustereret Nyhedsblad, nr. 10, 11 og 14, 1857

Botten-Hansen, Paul, "P.A. Munch", Illustreret Nyhedsblad, nr. 22 (31. mai), 1863

Botten-Hansen, Paul, "Udsigt over P.A. Munchs Levnet og Forfatter-Virksomhed", Det norske Folks Historie. Anden Hovedafd., Anden Deel (Christiania: Chr. Tønsberg, 1863), [iii]-xxxviii

Brinchmann, Chr. National-forskeren P.A. Munch : hans liv og virke. (Kristiania: Cappelen, 1910). 102 s. pl. port.

Brochmann, Johannes, "P.A. Munchs Forhold til Kristendommen", Luthersk kirketidende 48:3 (1911), s. 39-42 [også trykt i Trondhjems adresseavis, 22. des. 1910

Bugge, Alexander, "P.A. Munch og Ernst Sars", Tidens Tegn, nr. 27 (28. jan), 1917

Bugge, Sophus, "Mindeord om P.A. Munch" Populær-Videnskabelige Foredrag: Efterladte Arbeider. (Kristiania: Aschehoug, 1907), 131-144 [Holdt som tale i Det norske Studentersamfund 14 mai 1907, trykt i Samtiden (1907), 337-346.]

Bull, Jacob B., "P.A. Munch", Bergens Tidende, nr. 372 (19. des.), 1910 [artikkel som inneholder teksten til J.B. Bulls sang, fremført på den offisielle festen]

Colban, Adolphine Marie, "P.A. Munch i Rom", Illustreret Nyhedsblad, nr. 24 (14. juni), 1863

Dahl, Ottar, "Peter Andreas Munch (1810-1863)", Årbok for Det norske videnskaps-akademi for 1996 (1998), s. 223-231

Dahl, Ottar. "Peter Andreas Munch (1810-1863)Vitenskapelige profiler på 1800-tallet. Forum for universitetshistorie. Skriftserie nr. 1 (Oslo, 1997), 65–75

Dahl, Ottar, "P.A. Munch", Norsk biografisk leksikon. 2. utg., b. 6 (2003)

Dietrichson, L., "Ved P.A. Munchs Grav: Professor Dietrichsons Mindetale", Aftenposten, (20. des.), 1910

Gran, Gerhard. Det kongelige Frederiks universitet 1811-1911. Kristiania 1911, s. 234-255

Halvorsen, J.B., "Munch, Peter Andreas", Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880, bind 4 (Kristiania 1896), ?? 

Hambro, C.J., "P.A. Munch: Til hundreårsdagen", Portræter og profiler. (Oslo: Aschehoug, 1937), ??

Ibsen, Henrik. "Korrespondance fra Rom (Afsløringen af P.A. Munchs Monument)", Illustreret Nyhedsblad, nr. 29 (19. juli), 1865 [Referat av Ibsens tale]

Ingemann, A., "Til Illustreret Nyhedsblad", Illustreret Nyhedsblad, nr. 23 (7. juni), 1863 [dementi vedr. Munchs gjeld, omtalt av Botten-Hansen i nr. 22]

Janson, Chr., "Noreg aat professor P.A. Munch", Bergensposten, nr. 44, 1863

Kjus, Audun. Sitt Fedrelands Herodot: P.A. Munch og det norske folks historie. (Oslo: Norsk folkeminnelag, 2003). 133 s. ill. [basert på hovedoppgave fra 2000]

Koht, Halvdan, "P.A. Munch: 15 . december 1810 - 25. mai 1863", Vore Høvdinger: Portrætter av berømte nordmænd (Trondheim, 1914), ??

Koht, Halvdan, Våre høvdinger, bind 1, (Kristiania, 1929), 187-193

Koht, Halvdan, "P.A. Munch", Trin i norsk historieforskning, red. Halvdan Koht (Oslo, 1935), ??

Koht, Halvdan, "Menneske og idear hos P.A. Munch", Syn og Segn (1961) ; Opptrykt i Halvdan Koht, Menn i historia (Oslo, 1963)

La Roquette, Jean de. Notice sur la vie et les travaux de Peter-Andreas Munch. (Paris: Martinet, 1864). 12 s.

Larsen-Naur, Laura, P.A. Munchs Levned og Breve i Familiekredsen. (Kristiania: Det norske Aktieforlag, 1901). 231 s., pl. port.

Munch, Andreas, "Peter Andreas Munch" [Minnedikt], For Hjemmet, bind 4 (1863), 339-343

Munch, J.S. Munch Familiebok 1686–2000. (Lillehammer, 2000)

Munch, Sophie "Barndomserindringer", Byminner (1974), s. 5-40

Myre, Olav (red.), For 100 år siden. P.A. Munch og mennene omkring ham (Oslo, 1944)

Nes, Otto, "A.M. Schweigaard og P.A. Munch: Fra Skiens lærde skole til Universitetsplassen i Oslo", Bokvennen 11:3 (1999), s. 48-51

Sars, J.E., "P.A. Munch", Norge - Norsk kalender, red. Nordahl Rolfsen (1896)

Sars, J.E., "Peter Andreas Munch", Nordmænd i det 19de aarhundrede, (Kristania 1914), ??

Sars, J.E., "P.A. Munch", Samlede Værker, b. 4 (1912), 192-236

Steen, Sverre og Knudsen, Trygve, "P.A. Munch", Norsk biografisk leksikon [1. utg.], b. 9, 1940, s. ??

Vinje, A.O., "Professor P.A. Munch" [Minnedikt], Illustreret Nyhedsblad, nr. 25 (21. juni), 1863

Voss, J. Fredrik, "P.A. Munch", Syn og Segn (1910), 385-433

Østvet, Einar, "P.A. Munch", På gamle stier: Små essayer om kunst, litteratur og historie (Oslo, 1944), ??

Historiker og nasjonalisme

Dahl, Ottar, "Peter Andreas Munch", Norsk historieforskning i det 19. og 20. århundre. (Oslo: Universitetsforlaget, 1959) [Flere senere utg., NBDigital 4. utg. 1990, 60-75]

Dahl, Ottar, "Utviklingstanker hos norske historikere på 1800-tallet", Utviklingstanker og historiesyn, Forum for universitetshistorie, Skriftserie 1 (2001), 109–124

Gabrielsen, Arne, Synet på forholdet mellom kirke og stat i Norge fram til Håkon Sverresson hos J.R. Keyser og P.A. Munch. (Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1959).

Hess, Maria-Claudia, "P.A. Munch und Bjørnsons nationalhistorische Dramen", Arbeiten zur Skandinavistik: 11. Arbeitstagung der Deutschsprachigen Skandinavistik 8.-14. August 1993 in Sigtuna. Hans Schottmann (Hrsg.) (Münster: Kleinheinrich, 1994), 380-392

Hofstad, Marius Bjørnson. "P.A. Munch i historiens og nasjonens tjeneste", Fortid 2:3-4 (2005), s. 13-15

Kolsrud, Oluf, P.A. Munch i det vatikanske arkiv. (Kristania: Schibsted, 1910) [Særtrykk av Aftenposten 10. og 11. juli 1910; også trykt i St Olaf: Katolsk tidende, nr. 32-34]

Moe, Moltke, "P.A. Munch og det nasjonale gjennembrudd", Maal og Minne (1912), ?? ;  [også trykt i Moltke Moes samlede skrifter, bind 2, red. Knut Liestøl, (Oslo 1924), 294–297, og i utdrag som "P. A. Munch og Ivar Aasen", i Magne Myhren, Ei bok om Ivar Aasen, (Oslo 1975), 90–92

Storsveen, Odd Arvid, "P.A. Munch og kildekritikkens problem", Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Red. Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen. (Oslo: Universitetsforlaget, 1998), 240 - 243

Storsveen, Odd Arvid, "Evig gammel: Henrik Wergeland, P.A. Munch og historiens nasjonale funksjon", Jakten på det norske: Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Red. Øystein Sørensen. (Oslo: AdNotam Gyldendal, 1998), 229-247

Torp, Hjalmar, "Lo storico norvegese Peter Andreas Munch nell'archivio segreto vaticano 1858–1861", P. Vian (red.): L'archivio segreto vaticano e le ricerche storiche. (Roma 1983), 5–22

Skandinavisme og pangermanisme

Akselvoll, Elisabeth Katrin. Historie og politikk i embetsmannsstaten : danning og nasjon hos historikaren Peter Andreas Munch. (Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 2007)

Schütte, Gudmund, "Pangermanismen i Norge", Samtiden 28 (1917), 38-59

Sørensen, Øystein, "Bjørnson og pangermanismen", Tyskland og vi: Essaysamling. Red. Ragnhild Sigurdsøn, Arve T. Thorsen. (Oslo: Norsk folkemuseum, 1998), 104-113

Språk

Bondevik, Jarle. Jacob Grimm og dei tre norske grammatikarane P.A. Munch, Ivar Aasen og Jakob Løkke. Norsk litteraturhistorieskrivning : tradisjon og tradisjonskritikk. Eigenproduksjon 27. Bergen Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 1986, s. 82-104 [opptrykt i Folkemål, landsmål, bibelmål: heidersskrift til Jarle Bondevik. Red. Ole-Jørgen Johannessen og Oddvar Nes. Øvre Ervik: Alvheim & Eide, 2004]

Knudsen, Trygve. P.A. Munch og samtidens norske sprogstrev. (Kristiania: Gyldendal, 1923). Hovedoppgave i norsk, Kristania universitetet, 1923

Olsen, Magnus, "Filologien. Anden avsnitt: 1845-1863. P.A. Munch og hans samtid", Det kongelige Fredriks universitet 1811-1911 (Kristiania, 1911), ??

Venås, Kjell. P.A. Munch om språket. Språknytt 36:1 (2008), s. 8-12

Kart, geografi og stedsnavn

Andersen, Per Sveaas, "Peter Andreas Munch and the beginning of Shetland place-name research”, Essays in Shetland history: Heiðursrit to T.M.Y. Manson, edited by Barbara E. Crawford (Lerwick: The Shetland Times Ltd., 1984), pp. 18–32

Andersen, Per Sveaas "Peter Andreas Munch and the beginning of Shetland place-name research", Middelalderforum, 11: 3-4 (1985), s. 71-85 (kart)

Ellefsen, Ellef. P.A. Munch som geograf. Norsk Geografisk Tidsskrift, b. 5, hft. 3 (1934), s. 126-181

Rygh, Oluf, Bemerkninger til Munchs Beskrivelse af Norge i mellomalderen, forsåvidt S.- N. Thjems amt vedkommer [uttrykt manuskript, Riksarkivet, ca. 1890]

 

Folkeminne og myter

Braadland, Jan Faye, "Andreas Faye og det nasjonale gjennombrudd", Aust-Agder-arv (2003), 60-88 [Om Fayes bok "Norske Folkesagn". Inneholder også Simon Olaus Wolffs svar på P.A. Munchs anmeldelse av Fayes bok fra 1833]

Moe, Moltke, "En ukjendt avhandling av P.A. Munch", Maal og Minne (1912), 127-141 [inneholder også Munchs omtale av Asbjørnsen og Moes folkeeventyr trykt i Morgenbladet i 1852] 


Debattartikler - avisomtaler

[Anon] "Svar til Henrik Wergelands angrep på Vidar", Morgenbladet, nr. 278 (4. okt.), 1832

[Anon "e"] "Indsendt", Morgenbladet, nr 172 (21. juni), 1837 [Mot Munchs artikkel i Den Constituionelle, nr. 166, og til forsvar for L. Daa]

Benedikt Grøndal. Brev til Islænderne om en Munk i Norge. Bref til islendinga um munk einn i Noregi. (Kjøbenhavn, 1849). 16 s. [utgitt under psevd. Bödvar Gunhedinsson ]

Bjørnson, Bjørnstjerne, "Fra Christiania: Kritik af "Morgenbladet" og dets Redaktør Stabell, Professor Munch og Ole Langfelt Boye og Angrebet paa "Krydseren" i den Neergaardske Affære", Drammens blad, nr. 89 (24. juli), 1854

Boye, Peter Henrik. Den danske marine og Professor P.A. Munch, eller Om Sammensætningen af Mandskaberne paa den danske Flaade under Foreningen med Norge: En Giendrivelse af Prodf. Munchs uhiemlede Paastande i denne Sag. (Kiøbenhavn 1850). 20 s. [utg. anonymt]

Munch, Andreas, "Kjære Fætter Peter Andreas", Morgenbladet, nr. 127 (7. mai), 1843 [signert Uldrian]

Worsaae, J.J.A. Svar paa Prof. P.A. Munchs andet Stridsskrift om "Skandinavismen". Med Bemærkninger af en "Isländer". Kjøbenhavn: Reitzel, 1849. 50 s. [Særtrykk av Fædrelandet, 20.-23. aug. 1849 og Tilskueren, nr. 22-23 (21. aug.) 1849]

Anmeldelser

[Anonym] "Nordens gamle Gude- og Heltesagn", Morgenbladet (1841), nr. 124 (4. mai)

[Anonym] "Underholdende Tildragelser af Norges Historie", Den Constitutionelle (1847), 1. mars

[Anonym] "Litteratur: Det oldnorske Sprogs, eller Norrønasprogets Grammatik", Den norske Rigstidende (1847), nr. 26 (2. mars) og nr. 27 ( 4. mars)

[Anonym] "Nordmændenes ældste Gude- og Helte-Sagn", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 6 (1853)

[Anonym] "Nordmændenes ældste Gude- og Helte-Sagn", Illustreret Nyhedsblad (1853), nr. 49 (3. des.)

[Anonym] "Om en Norges Historie til Folkelæsning", Christiania-posten (1854), nr. 201

Banks, M.M. "Norse Mythology". Folklore 39 (1928), 197-199

Becker, F.W., "Anmeldelse av P.A. Munch: Diplomatiske Bidrag til Erkebiskop Jens Grands Levnetsbeskrivelse", (1863), [gjenopptrykt i P.W. Becker, Historiske Afhandlinger (Kjøbenhavn, 1874-75), 261-278

Benson, Adolph B. "Norse Mythology". Modern Language Journal 12 (1927), 79

Flom, George T. "Norse Mythology". Journal of English and Germanic Philology 26 (1927), 587-590

Fritzner, Johan. "Munchs og Ungers oldnorske Sprogs Grammatik", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 1 (1847), 385-396

Fritzner, Johan. "Den ældre Edda. Fagrskinna", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 2 (1848), 97-104

Fritzner, Johan. "Munch og Unger. Oldnorsk Læsebog", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 2 (1848), 109-111

Lange, Chr. "Historiske Folkeskrifter", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 1 (1847), 177-181

Molbech, Christian. Norges, Sverriges og Danmarks Historie, til Skolebrug ; Norges, Sverriges og Danmarks Historie, i kortfattet udtog ; Et mindre Udtog af Norges Historie, for de første Begyndere. (Dansk) Historisk Tidsskrift. 1. r., 1 (1840), 488-512

Molbech, Christian. Bergens Kalvskind og Codex diplomatarius Monasterii Sancti Michaelis. (Dansk) Historisk Tidsskrift. 1 r., 6 (1845), 630-633

Molbeck, Christian. Norges gamle love, b. 1. (Dansk) Historisk Tidsskrift. 2 r., 1 (1847), 673-675

Olsen, Olaf. Norske gude- og heltesagn. Rev. utg. ved Anne Holtsmark (1967). (Dansk) Historisk Tidsskrift. 12 r., 4 (1969-70), 316

Paludan-Müller, C. [Anmeldelse av] Norges,Sveriges og Danmarks Historie til Skolebrug. Tidsskrift for Litteratur og Kritik, b. 3 (1840), 173-216 og 259-291

Thue, H.J. "Keysers og Munchs mythologiske Haandbøger", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 1 (1847), 290-304