MUSITWiki

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til den nye MUSIT-wikien

Wikien er først og fremst tenkt som en informasjons- og kommunikasjonskanal, og målgruppen er alle som er involverte eller interesserte i samarbeidstiltaket MUSIT.

Wikien inneholder nyttig og relevant informasjon fra og til koordineringsgruppene, faggruppene, DUG og brukere av MUSITs applikasjoner.

Hvis wikien skal bli et godt kommunikasjonsredskap, bør ledere av, og medlemmer i, koordinerings- og faggruppene hjelpe til med å holde gruppenes sider oppdaterte og å legge inn møteinnkallinger og -referater.