Åpne data

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Åpne data fra universitetsmuseenes samlinger

Med unntak av bilder legges samlingene ut i henhold til Creative Commons-lisensen Navngivelse-DelPåSammeVilkår CC BY-SA 3.0. Museet som eier samlingen skal navngis. Når det gjelder bilder skal fotograf alltid oppgis. I de tilfeller hvor navn på fotograf ikke er registrert, skal museum oppgis. For bilder gjelder i utgangspunktet Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge (CC BY-NC-ND 3.0). I noen tilfeller kan det være andre lisenser som gjelder, men det vil da framgå av dataene som lastes ned.

Merk videre at det er mulig å bestille høyoppløste kvalitetsbilder fra museene utover de som foreligger som åpne data. Kostnadene må da dekkes av bestiller. Kontakt gjeldende museum for avtale om pris og levering.

Alle MUSITs datasett oppdateres i utgangspunktet én gang per uke. I samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner ser vi på muligheten for å innføre unike id'er (pid, uid, uri) på enkeltobjekter i samlingene.

Kulturhistorie

Universitestmuseenes kulturhistoriske samlinger legges ut som åpne data i JSON- og XML-format og i noen tilfeller som enkle HTML-sider. Vi jobber med å standardisere metadata, men foreløpig er det slik at dataene kommer ut kapslet inn i de metadataene de har i de forskjellige databasene.

Følgende datasett er gjort tilgjengelig gjennom enkle søk/ uttrekk:

 • Arkeologi
 • Mynt og medaljer
 • Foto
 • Etnografi (KHM)
 • Etnografi og nyere kulturhistorie (TMU)

For noen av samlingene gjelder det at man må oppgi enten museum eller annen informasjon for å lenke til/ hente ut enkeltobjekt i samlingene. Merk at hvis man henter ut store delsamlinger eller søker på veldig generelle ord, så vil man kunne oppleve at det tar noe tid å hente ut alt materialet og at det kan bli store datamengder som lastes ned. Av samme grunn er det satt en grense på antall objekt man kan hente ut i én spørring. Antallet varierer med format, slik at man kan hente ut flere objekt per spørring i JSON-format enn i XML og HTML.

Arkeologi

Man kan per i dag enten lenke til én bestemt gjenstandspost eller hente ut/ søke opp gjenstandsposter basert på fylkesnummer og/ eller kommunenummer. Det er også laget en generell søkemulighet, men denne er i beta-versjon og bør brukes med forsiktighet.

Lenke til én bestemt gjenstandspost ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU):
www.unimus.no/artefacts/tmu/2345/?f=json / www.unimus.no/artefacts/tmu/2345.xml

Hente ut alle gjenstander fra Bø kommune i Nordland i XML-format:
http://www.unimus.no/artefacts/search/?q=&municipalitynumber=1867&f=xml

Hente ut alle gjenstander fra Aust-Agder i JSON-format:
http://www.unimus.no/artefacts/search/?q=&countynumber=no-09&f=json

Søke/ Hente ut gjenstandsposter hvor ordet 'slire' forekommer i XML-format:
http://www.unimus.no/artefacts/search/?q=slire&f=xml

Søke/ Hente ut gjenstandsposter ved Arkeologisk museum (AM) hvor ordet 'bøtte' forekommer i HTML-format:
http://www.unimus.no/artefacts/search/?q=bøtte&f=html&museum=am

Mynt og medaljer

Museenes numismatiske samlinger ligger samlet i en database, så her trenger man ikke spesifisere museum for å hente ut ett bestemt objekt.

Lenke til én bestemt gjenstandspost i XML-format:
http://www.unimus.no/numismatica/1000675.xml

Hente ut/ Søke etter objekt hvor ordet 'keiser' forkommer i XML-format:
http://www.unimus.no/numismatica/search/?q=keiser&type=medal&f=xml

Hente ut/ Søke etter kun mynt hvor ordet 'keiser' forkommer i XML-format (velg mellom 'coin' og 'medal'):
http://www.unimus.no/numismatica/search/?q=keiser&type=medal&f=xml&artefacttype=coin

Hente ut/ Søke etter medaljer hvor ordet 'keiser' forkommer i HTML-format:
http://www.unimus.no/numismatica/search/?q=keiser&type=medal&f=html&artefacttype=medal

Foto

Lenke til ett bestemt bilde ved Kulturhistorisk museum (KHM) i JSON-format:
http://www.unimus.no/photos/khm/56990

Hente ut/ Søke etter bilder fra KHM hvor ordet 'kvinner' forekommer (i JSON-format):
http://www.unimus.no/photos/khm/search/?q=kvinner

Hente ut/ Søke etter bilder hvor ordet 'båter' forekommer i HTML-format:
http://www.unimus.no/photos/khm/search/?q=båter&f=html

(Etnografi/ Nyere kulturhistorie kommer senere)

Naturhistorie

De naturhistoriske datasettene MUSIT forvalter er lagt ut i CSV-format. Det er de samme datasettene som høstes av GBiF og Artskart. Kontakt MUSIT hvis det er interesse for å laste ned disse.

Forkortelser

 • AM = Arkeologisk museum
 • KHM = Kulturhistorisk museum
 • NHM = Naturhistorisk museum
 • TMU = Tromsø Museum – Universitetsmuseet
 • UM = Universitetsmuseet i Bergen
 • VM = NTNU Vitenskapsmuseet