Faggruppe karplanter

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Avviklet.

Sluttrapport per 28.4.2014

Medlemmer

  • Solfrid Hjelmtveit, UMiB (solfrid.hjelmtveit@um.uib.no)(leder)
  • Tommy Prestø, VM (tommy.presto@vm.ntnu.no)
  • Charlotte Sletten Bjorå, NHM (charlotte.bjora@nhm.uio.no)
  • Torbjørn Alm, TMU (torbjorn.alm@uit.no)
  • Per Arvid Åsen, Agder naturmuseum (Per.Asen@kristiansand.kommune.no)
  • Anne-Cathrine Scheen, Arkeologisk museum, Stavanger (anne-cathrine.scheen@uis.no)

Møter

14.10.2013 Innkalling | Referat

Referat fra fellesmøtet med sopp og lav 5.2.2013

Referat 25-04-2013


2012

Referat 16.02.2012

Referat 08-05-2012

Referat 27-09-2012

Referat 14-11-2012


Faggruppe karplanter 2011-2008

Mandat

Mandat