Marine Evertebrater

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk
Marine Evertebrater 2018-2019

I felles koordineringsgruppemøte den 10. april (sak 09/02-2018) ble det vedtatt å opprette en gruppe som skulle ha: «ansvaret for detaljering av kravspesifikasjoner for: person, sted, tid/dato og takson. Arbeidet gjennomføres i uke 17.».

Basert på Plan for avvikling av Delphi-klientene; Rapport 20. mars 2018, ble følgende organisering bestemt for arbeidet med "objektmodulen" i det nye IT-systemet

Brukegrupper.PNG

Deltakere: Karstein Hårsaker (VM), Bjørn Petter Løfall (NHM), Stein Olsen (DS) & Eirik Rindal (Produkteier)

Det ble avholdt et 2 dagers møter den 24. og 25. april for å se på hvilke felter som var i den eksisterende Marine evertebrat modulen og hvilke av disse feltene som skulle bli med videre. Kravspesifikasjonen ble skrevet inn i dokumentet til Referansegruppen for Objekt:

Utkast til overordnet kravspec

Brukertest Brukertest 27/6-18

Brukertest Person November 2018

Brukertest Collecting event Desember2018

Brukertest Collecting event Februar 2019


Dokumenter (Marine evertebrater):

Marineevertebrat møte i Bergen 27. mai 2019 referat

Intro til møte 24 april 2018

Brukersenarioer

Felter i stedsmodulen naturhistorie

Dato felter

Taxon felter

Andre felter i objektmodul

Kravspesifikasjon for koordinatmodul for naturhistorie 2015