Styringsgruppe Ny IT-ark, planleggingsfasen

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

SG-møte 14.06.2016

Referat fra styringsgruppemøte 14.06.2016

Underlag til møtet:

Policy for nettlesere og mobile plattformer

Rapport fra planleggingsfasen MUSIT Ny IT-arkitektur v0.9

Portefølje- og GAP-analyse MUSIT Ny IT-arkitektur

Krav til pilot MagasinModul MUSIT ny IT-arkitektur v1.2

Styringsdokument MUSIT Ny IT-arkitektur Pilot v1.0

Styringsdokument MUSIT Ny IT-arkitektur Hovedprosjekt v0.9

Overordnet testplan MUSIT Ny IT-arkitektur Pilot og Hovedprosjekt v0.9

SG-møte 17.03.2016

Referat fra styringsgruppemøte 17.03.2016

Styringsdokument MUSIT Ny IT-arkitektur, Pilot v0.9, underlag til SG-møte 17.03.2016

SG-møte 09.03.2016

Referat fra styringsgruppemøte 09.03.2016

SG-møte 24.02.2016

Referat fra Styringsgruppemøte 24.02.2016

Underlag til Styringsgruppemøte 24.02.2016


Teknologivalg styremøte MUSIT 19.02.16 (Behandlet av styringsgruppen pr. e-post 12.-17.02.2016)

SG-møte 09.02.2016

Referat fra Styringsgruppemøte 09.02.2016

SG-møte 25.01.2016

Referat fra Styringsgruppemøte 25.01.2016

Teknologiutredninger, underlag til SG-møte 25.01.16

MUSIT Ny IT-arkitektur, arbeid hittil, underlag til SG-møte 25.01.16

Innkalling og agenda til Styringsgruppemote 25.01.2016

SG-møte 18.12.2015

Referat fra Styringsgruppemøte 18.12.2015

SG-møte 10.12.2015

MUSIT styrings-og referansegruppemøte 10.12.2015