Forskjell mellom versjoner av «Årsmøtedokument»

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: === Årsmøter === 27.02.2012 [https://uio.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/GetDoc.aspx?VE_DOKID_DB=590517&VE_VERSJON=1&VE_VARIANT_VF=P&VE_DOKFORMAT_LF=RA-PDF&VE_STATUS_XX=F&WorkF...)
 
(Årsmøter)
 
(96 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
=== Årsmøter ===
+
=== Årsmøter ===
27.02.2012 [https://uio.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/GetDoc.aspx?VE_DOKID_DB=590517&VE_VERSJON=1&VE_VARIANT_VF=P&VE_DOKFORMAT_LF=RA-PDF&VE_STATUS_XX=F&WorkFolder=&EphorteDb=UIOPROD Innkalling]
+
2020
[https://uio.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/GetDoc.aspx?VE_DOKID_DB=610115&VE_VERSJON=1&VE_VARIANT_VF=P&VE_DOKFORMAT_LF=RA-PDF&VE_STATUS_XX=F&WorkFolder=&EphorteDb=UIOPROD Referat]
 
  
25.11.2011 [https://uio.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/GetDoc.aspx?DL_DOKID_DB=431663&DL_JPID_JP=301017&DL_DOKFORMAT_XX=RA-PDF&DB_STATUS_DS=F&WorkFolder=&EphorteDb=UIOPROD Innkalling]
+
Eiermøte 27. november 2020 (i tilknytning UDir-BOTTmøte) [[Media:MUSIT_Sakspapir_UDirMote_27november2020.pdf|Sakspapir,]]
[https://uio.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/GetDoc.aspx?DL_DOKID_DB=431671&DL_JPID_JP=301023&DL_DOKFORMAT_XX=RA-PDF&DB_STATUS_DS=F&WorkFolder=&EphorteDb=UIOPROD Referat]
 
  
05.03.2010 [https://uio.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/GetDoc.aspx?DL_DOKID_DB=280538&DL_JPID_JP=195228&DL_DOKFORMAT_XX=RA-PDF&DB_STATUS_DS=F&WorkFolder=&EphorteDb=UIOPROD Innkalling]
+
UDir-BOTTmøte 11. september 2020 [[Media:A_2020_11_09_univdirektorenemote_Presentasjonav_Alternativene_styreleder.pptx|MUSIT-Styreleder Power Point presentasjon:Bakgrunn og status for arbeidet med de alternativmodellene for videreføring av MUSIT-samarbeid]]
  
27.02.2009 [[Medium:Innkalling_aarsmotet_2009.pdf|Innkalling]] [https://vortex.uio.no/prosjekter/musit/styrepapirer/%C3%85rsm%C3%B8tet2009/MUSIT_aarsmotereferat_020309.pdf Referat]
+
Sirkulasjon 10. september 2020 [[Media:V_Sak_11_03_Eventuelt_forlengelse_styre_aarsmote2021_sirkulasjon_11sept2020.pdf|V-Sak 11/03-2020. Eventuelt forlengelse av styet til årsmøte 2020,]] [[Media:Vedtak_V_Sak_11_03_Eventuelt_forlengelse_styre_aarsmote2021_sirkulasjon_svar25_sept2020.pdf|Vedtak]]
  
2008
+
Eiermøte 30. april 2020 [[Media:Innkalling_MUSIT_Eiermote_30april2020.pdf|Innkalling,]] [[Media:O_Sak_09_02_Horingsuttaleser_Formidling_Eiermote_30_april2020.pdf|Sakspapir,]] [[Media:2020_04_30_Eiermote_Presentasjon.pptx|Presentasjon,]] [[Media:MUSIT_Referat_Eiermote_30april2020.pdf|Referat]]
  
2007
+
Årsmøte 28. februar 2020 [[Media:Innkalling_MUSITAarsmote_28Feb_2020_A.pdf|Innkalling]] [[Media:Aarsmote_Sakspapirene.pdf|Sakspapir]] [[Media:Referat_MUSITaarsmote_28Feb2020_.pdf|Referat]]
 +
 
 +
2019
 +
 
 +
Ekstraordinærtårsmøte 22.august 2019 [[Media:Innkalling_MUSITEksOrdAarsmote_22aug_2019.pdf|Innkalling]], [[Media:Sakspapirene_EksOrdAarsmote_22august2019.pdf|Sakspapir]], [[Media:Referat_MUSITEksOrdAarsmote_22aug_2019.pdf|Referat,]] [[Media:MUSIT_EvalueringsRapport_-_1.0.pdf|Evaluering av universitet museenes IT organisasjon - MUSIT, Deloitte rapport 26. juni 2019]]
 +
 
 +
Årsmøte 27.februar 2019 [[Media:Innkalling_MUSITAarsmote_27Feb_2019.pdf|Innkalling,]] [[Media:MUSIT_Aarsmote_27februar2019_Saker.pdf|Sakspapir,]] [[Media:Referat_MUSITAarsmote_27Feb_2019.pdf|Referat,]] [[Media:Evaluering_musit_mandat_reverdert_01_03_2019.pdf|Mandat for evaluering av MUSIT]]
 +
 
 +
2018 [[Media:Innkalling_MUSITAarsmote_27Feb_2018.pdf|Innkalling]] [[Media:Sakspapir_MUSIT_Aarsmote.pdf|Sakspapir]] [[Media:Referat_MUSITAarsmote_27Feb_2018.pdf|Referat]]
 +
 
 +
2017 [[Media:Innkalling_MUSITAarsmote_22Feb_2017.pdf|Innkalling]] [[Media:MUSIT_Aasmote_22_feb2017_sakspapirene.pdf|Sakspapir]] [[Media:MUSIT_Referat_aarsmote_2016_22feb2017.pdf|Referat]]
 +
 
 +
2016 [[Media:Innkalling_Aarsmote_10_feb_2016.pdf|Innkalling]] [[Media:Sakspapirene_Aarsmote_10_feb_2016.pdf|Sakspapir]] [[Media:Referat_Aarsmote_10_feb_2016.pdf|Referat]]
 +
 
 +
2015 [[Media:innkallingSaksliste_aarsmote_2014_11Mars2015.pdf|innkalling]] [[Media:Aarsmote sakspapirene 11032015.pdf|Sakspapir]] [[Media:Referat_aarsmote_2015_10feb2016.pdf|Referat]]
 +
 
 +
2014 [[Media:MUSIT aarsmote 2014 sakspapirer.pdf|Innkalling]] [[Media:Referat aarsmotet MUSIT 2014.pdf|Referat]]
 +
 
 +
2013 [[Media:MUSIT ekstra aarsmote innkalling sakspapirer.pdf|Innkalling]] [[Media:Referat ekstra aarsmote MUSIT 2013.pdf|Referat]] (Ekstraordinært)
 +
 
 +
2013 [[Media:Musit aarsmote 2013.pdf|Innkalling]] [[Media:Referat aarsmotet MUSIT 2013.pdf|Referat]]
 +
 
 +
2012 [https://uio.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/GetDoc.aspx?VE_DOKID_DB=590517&VE_VERSJON=1&VE_VARIANT_VF=P&VE_DOKFORMAT_LF=RA-PDF&VE_STATUS_XX=F&WorkFolder=&EphorteDb=UIOPROD Innkalling] [https://uio.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/GetDoc.aspx?VE_DOKID_DB=610115&VE_VERSJON=1&VE_VARIANT_VF=P&VE_DOKFORMAT_LF=RA-PDF&VE_STATUS_XX=F&WorkFolder=&EphorteDb=UIOPROD Referat]
 +
 
 +
2011 [https://uio.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/GetDoc.aspx?DL_DOKID_DB=431663&DL_JPID_JP=301017&DL_DOKFORMAT_XX=RA-PDF&DB_STATUS_DS=F&WorkFolder=&EphorteDb=UIOPROD Innkalling] [https://uio.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/GetDoc.aspx?DL_DOKID_DB=431671&DL_JPID_JP=301023&DL_DOKFORMAT_XX=RA-PDF&DB_STATUS_DS=F&WorkFolder=&EphorteDb=UIOPROD Referat]
 +
 
 +
2010 [[Media:Innkalling aarsmotet 2010.pdf|Innkalling]]
 +
 
 +
2009 [[Media:Innkalling aarsmotet 2009.pdf|Innkalling]] [https://vortex.uio.no/prosjekter/musit/styrepapirer/%C3%85rsm%C3%B8tet2009/MUSIT_aarsmotereferat_020309.pdf Referat]
 +
 
 +
2008 [[Media:Ref årsmøte 2008.pdf|Referat]]

Nåværende revisjon fra 30. nov. 2020 kl. 11:46

Årsmøter

2020

Eiermøte 27. november 2020 (i tilknytning UDir-BOTTmøte) Sakspapir,

UDir-BOTTmøte 11. september 2020 MUSIT-Styreleder Power Point presentasjon:Bakgrunn og status for arbeidet med de alternativmodellene for videreføring av MUSIT-samarbeid

Sirkulasjon 10. september 2020 V-Sak 11/03-2020. Eventuelt forlengelse av styet til årsmøte 2020, Vedtak

Eiermøte 30. april 2020 Innkalling, Sakspapir, Presentasjon, Referat

Årsmøte 28. februar 2020 Innkalling Sakspapir Referat

2019

Ekstraordinærtårsmøte 22.august 2019 Innkalling, Sakspapir, Referat, Evaluering av universitet museenes IT organisasjon - MUSIT, Deloitte rapport 26. juni 2019

Årsmøte 27.februar 2019 Innkalling, Sakspapir, Referat, Mandat for evaluering av MUSIT

2018 Innkalling Sakspapir Referat

2017 Innkalling Sakspapir Referat

2016 Innkalling Sakspapir Referat

2015 innkalling Sakspapir Referat

2014 Innkalling Referat

2013 Innkalling Referat (Ekstraordinært)

2013 Innkalling Referat

2012 Innkalling Referat

2011 Innkalling Referat

2010 Innkalling

2009 Innkalling Referat

2008 Referat