Forskjell mellom versjoner av «Årsmøtedokument»

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk
(Årsmøter)
(Årsmøter /Eiermøter)
 
(46 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
=== Årsmøter ===
+
=== Årsmøter /Eiermøter ===
 +
2021
 +
 
 +
[[Media:MUSIT_Aarsmote_Innkalling_19Feb_2021.pdf|Innkalling,]] [[Media:MUSIT_aarsmote_19Feb2021_Sak01_01_Aarsberetning_2020.pdf|Årsberetning 2020,]] [[Media:Referat_MUSITaarsmote_19Feb2021.pdf|Referat]]
 +
 
 +
 
 +
2020
 +
 
 +
Eiermøte 15. desember 2020 [[Media: Innkalling_Eiermote_15desember2020.pdf|Innkalling,]] [[Media:V_Sak_14_05_2020_FiniseringAlt2_Alt5_Eiermote_15Des2020.pdf|V-sak 14/05 Finansering Alternativ 2 og 5,]] [[Media:Presentasjon_Eiermote_15des2020.pptx|Presentasjon,]] [[Media:Referat_Eiermote_15desember2020.pdf|Referat]]
 +
 
 +
Eiermøte 27. november 2020 (i tilknytning UDir-BOTTmøte) [[Media:MUSIT_Sakspapir_UDirMote_27november2020.pdf|Sakspapir,]] [[Media:Referat_Eiermote_27Novl2020.pdf|Referat]]
 +
 
 +
UDir-BOTTmøte 11. september 2020 [[Media:A_2020_11_09_univdirektorenemote_Presentasjonav_Alternativene_styreleder.pptx|MUSIT-Styreleder Power Point presentasjon:Bakgrunn og status for arbeidet med de alternativmodellene for videreføring av MUSIT-samarbeid]]
 +
 
 +
Sirkulasjon 10. september 2020 [[Media:V_Sak_11_03_Eventuelt_forlengelse_styre_aarsmote2021_sirkulasjon_11sept2020.pdf|V-Sak 11/03-2020. Eventuelt forlengelse av styet til årsmøte 2020,]] [[Media:Vedtak_V_Sak_11_03_Eventuelt_forlengelse_styre_aarsmote2021_sirkulasjon_svar25_sept2020.pdf|Vedtak]]
 +
 
 +
Eiermøte 30. april 2020 [[Media:Innkalling_MUSIT_Eiermote_30april2020.pdf|Innkalling,]] [[Media:O_Sak_09_02_Horingsuttaleser_Formidling_Eiermote_30_april2020.pdf|Sakspapir,]] [[Media:2020_04_30_Eiermote_Presentasjon.pptx|Presentasjon,]] [[Media:MUSIT_Referat_Eiermote_30april2020.pdf|Referat]]
 +
 
 +
Årsmøte 28. februar 2020 [[Media:Innkalling_MUSITAarsmote_28Feb_2020_A.pdf|Innkalling]] [[Media:Aarsmote_Sakspapirene.pdf|Sakspapir]] [[Media:Referat_MUSITaarsmote_28Feb2020_.pdf|Referat]]
 +
 
 +
 
 
2019  
 
2019  
  

Nåværende revisjon fra 19. feb. 2021 kl. 14:38

Årsmøter /Eiermøter

2021

Innkalling, Årsberetning 2020, Referat


2020

Eiermøte 15. desember 2020 Innkalling, V-sak 14/05 Finansering Alternativ 2 og 5, Presentasjon, Referat

Eiermøte 27. november 2020 (i tilknytning UDir-BOTTmøte) Sakspapir, Referat

UDir-BOTTmøte 11. september 2020 MUSIT-Styreleder Power Point presentasjon:Bakgrunn og status for arbeidet med de alternativmodellene for videreføring av MUSIT-samarbeid

Sirkulasjon 10. september 2020 V-Sak 11/03-2020. Eventuelt forlengelse av styet til årsmøte 2020, Vedtak

Eiermøte 30. april 2020 Innkalling, Sakspapir, Presentasjon, Referat

Årsmøte 28. februar 2020 Innkalling Sakspapir Referat


2019

Ekstraordinærtårsmøte 22.august 2019 Innkalling, Sakspapir, Referat, Evaluering av universitet museenes IT organisasjon - MUSIT, Deloitte rapport 26. juni 2019

Årsmøte 27.februar 2019 Innkalling, Sakspapir, Referat, Mandat for evaluering av MUSIT

2018 Innkalling Sakspapir Referat

2017 Innkalling Sakspapir Referat

2016 Innkalling Sakspapir Referat

2015 innkalling Sakspapir Referat

2014 Innkalling Referat

2013 Innkalling Referat (Ekstraordinært)

2013 Innkalling Referat

2012 Innkalling Referat

2011 Innkalling Referat

2010 Innkalling

2009 Innkalling Referat

2008 Referat