Forskjell mellom versjoner av «Annet»

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk
(Tømmer siden)
 
(14 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
=== Databasekoordinatorseminar, naturhistorie, 17. april 2015 ===
 
  
*[http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/databasekoordinatorseminarer/dbksem_17.4.15.pdf Agenda]
 
*[http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/databasekoordinatorseminarer/Databasekoordinatormøte_2015_04_17.pdf Diverse tema (Tommy Prestø)]
 
 
=== Databasekoordinatorseminar, felles, 26. og 27. november 1014 ===
 
 
*[http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/databasekoordinatorseminarer/Databasekoordinatorseminaret_26-27-november-2014.pdf Agenda]
 
*[http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/databasekoordinatorseminarer/USIT.pdf Om DS/USIT]
 
*[http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/databasekoordinatorseminarer/DatabasekoordinatorMøte_Vidar.pdf Importregnearket (Vidar Bakken)]
 
*[http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/databasekoordinatorseminarer/Crowdsourcing.pdf "Crowdsourcing" (Eirik Rindal)]
 
 
=== Databasekoordinatorer ved museene ===
 
 
==== Arkeologisk museum ====
 
 
*Wenche Brun
 
 
==== Kulturhistorisk museum ====
 
 
*Espen Uleberg (generelt)
 
*Arkeologi: Ingunn Røstad
 
*Etnografi: Ralfs Znotins
 
*Foto: Elisabeth Vogt
 
 
==== Naturhistorisk museum ====
 
 
*Bjørn Petter Løfall
 
 
==== NTNU Vitenskapsmuseet ====
 
 
*Kulturhistorie: Torkel Johansen
 
*Zoologi og geologi: Karstein Hårsaker
 
*Botanikk: Tommy Prestø
 
 
==== Tromsø Museum – Universitetsmuseet ====
 
 
*Kulturhistorie: Monica Kristin Hansen
 
*Botanikk: Heini Emilia Rämä
 
*Zoologi: Robert Bergersen
 
 
==== Universitetsmuseet i Bergen ====
 
 
*Kulturhistorie: Sonja Innselset
 
*Naturhistorie: Per Djursvoll
 
 
----
 
 
=== MUSIT-seminar, naturhistorie - Gardermoen 2.4.2014 ===
 
 
[[Media:MUSIT seminar naturhistorie.pptx|Programmet]]
 
 
'''Innleggene''' (Noen av innleggene er store filer.)
 
 
*[[Media:Nye Musit.pptx|Nye MUSIT]] v/Pål Vegar Storeheier, MUSITs styreleder/UiT
 
*[[Media:Musit seminar Gardermoen 2014 Presto.pptx|Fra karplanter til sopp og lav]] v/Tommy Prestø
 
*[[Media:Musit Gardermoen 2014 GS SGG.ppt|Entomologi]] v/Geir Søli
 
*[[Media:DNA-strekkoding NorBOL MUSIT.pdf|NorBOL: Ny nasjonal infrastruktur på DNA-strekkoding]] v/Torbjørn Ekrem
 
*Samarbeid mellom Bergen museum (UM) og GBiF Norge om utviklingen av en portal for karplanter v/GBiF Norge
 
*Artskart 2.0 v/Stein Arild Hoem
 
*[[Media:Samlingssok presentasjon MUSIT 2-april-2014.pdf|Samlingssøk – et studentprosjekt ved NTNU]] v/Torkild Bakken og Karstein Hårsaker
 
*[[Media:TLM Artsnavnebasen status og muligheter MUSIT seminar.ppt|Artsnavnebasen – status og muligheter]] v/Toril L. Moen
 
*[[Media:Digitalisering paa mange vis2.pdf|Digitalisering på mange måter]] Eirik Rindal innleder til diskusjon
 
 
----
 
 
=== MUSIT-seminar, naturhistorie - Gardermoen 6.2.2013 ===
 
 
[[Media:Program for MUSIT-seminar 06-02-2013.pdf|Program]]
 
 
[[Media:Nh portal.pdf|Innlegg]] ved Jenny Smedmark, Universitetsmuseet i Bergen
 
 
[[Media:2013-02-06 GBIF at Musit.pdf|Innlegg]] ved Dag Endresen, GBIF Norge
 
 
[[Media:Universitetsmusea dataflyt 06022013 2.pdf|Innlegg]] ved Nils Valland, Artsdatabanken
 
 
[[Media:MUSIT seminar naturhistorie.pdf|Praktisk info]]
 
 
----
 
 
=== Forkortelser ===
 
 
'''Museum'''
 
<pre>AM = Arkeologisk museum
 
KHM = Kulturhistorisk museum
 
NHM = Naturhistorisk museum
 
TMU = Tromsø Museum - Universitetsmuseet
 
UM = Universitetsmuseet (i Bergen) (formerly BM = Bergen Museum)
 
VM = NTNU Vitenskapsmuseet</pre>
 
'''Herbarium'''
 
<pre>BG = Bergen (UM)
 
KMN = Kristiandsand
 
NLH = Ås
 
O = Oslo (NHM)
 
SVG = Stavanger
 
TRH = Trondheim (VM)
 
TROM = Tromsø (TMU)</pre>
 
Se også [http://sweetgum.nybg.org/ih/ Index Herbariorum]
 
 
'''Delsamling'''
 
<pre>A = Algaa
 
B = Bryophyta (moss)
 
F = Fungi
 
L = Lichens
 
V = Vascular plants (BG bruker 'S')</pre>
 
'''Tromsø Museum - Universitetsmuseet''' [http://www.biorepositories.org/institution/view/8583 Lenke]
 
<pre>TSZ = Tromsø Museum zoologiske samlinger
 
De har forskjellige koder for forskjellige grupper:
 
TSZA - for Annelida (Hirudinea, Oligochaeta, Polychaeta)
 
TSZB - for Bivalvia
 
TSZBr - for Bryozoa, Brachiopoda og Entoprocta
 
TSZC - for Coleoptera
 
TSZCh - for Chelicerata (Arachnida + Pycnogonida)
 
TSZCr - for Crustacea (Branchiopoda, Cirripedia, Copepoda, Malacostraca, Maxillopoda, Ostracoda)
 
TSZD - for Diptera
 
TSZE - for Echinodermata
 
TSZF - for Foraminifera (og evt. Cercozoa + Radiolaria m. fl.)
 
TSZG - for Gastropoda, Scaphopoda, Cephalopoda og Polyplacophora (dvs. alle andre mollusker enn TSZB Bivalvia)
 
TSZL - for Lepidoptera
 
TSZM - for Mammalia, Amphibia og Reptilia
 
TSZN - for Neornithes (moderne fugl!) (hvis fugl skal ha noen kode da)
 
TSZP - for "Pisces" (ulike "fisk")
 
TSZR - for "Radiata" (Cnidaria + Ctenophora (= maneter, koraller, hydrozoer og sjøanemoner + ribbemaneter)
 
TSZT - for "Tunicata" (Ascidiacea m. fl.)
 
TSZX - for (1) andre insekter enn Coleoptera, Diptera og Lepidoptera, 2) Acanthocephala, 3) Chilopoda, 4) Collembola, 5) Diplopoda, 6) Nematoda, 7) Pentastomida, + 8) flere grupper (alle mest terrestriske)
 
TSZY - for "Ymse" (resten av marine smågrupper: Porifera, Priapulida, osv. osv., samt også Protozoa (Ellobiopsidae m. fl.) osv.)
 
 
NB! Porifera kan bli skilt ut (fra TSZY) med egen kode.</pre>
 
'''NTNU Vitenskapsmuseet''' [http://www.biorepositories.org/institution/view/8568 Lenke]
 
<pre>NTNU-VM  = NTNU Vitenskapsmuseet zoologiske samlinger
 
HE Herptiles
 
ZP Zooplancton
 
FI Fish
 
SO Fish scales and otolits
 
BI Birds
 
EG Bird eggs and nests
 
LI Limnic invertebrates (research collection)
 
MI Marine benthic invertebrates
 
MI Marine benthic invertebrates
 
MA Mammals
 
TI Terrestrial and limnic invertebrates (systematic collection)
 
TI Terrestrial and limnic invertebrates (systematic collection)
 
TY Type
 
OT Other</pre>
 
'''Naturhistorisk Museum, Oslo'''
 
<pre>NHMO = University of Oslo, Zoological Museum
 
ENT = Entomologi
 
Nummerserier:
 
DIP
 
LEP
 
HYM
 
.
 
.
 
.
 
</pre>
 
'''Universitetsmuseet i Bergen'''
 
<pre>Evertebratsamlingen (ZMBN)
 
Entomologisk samling bruker samme akronym
 
Nummerserier:
 
A-
 
C-
 
Chi-
 
B-
 
D-
 
Odon-
 
Tab-
 
HemHet-, HemAuch-, HemPsy-
 
Hym-
 
Lep-
 
Tri-
 
Ort-
 
Col-
 
ColStrand-
 
Psy-
 
PDesmid-
 
</pre>
 
 
'''Ny IT-arkitektur MUSIT'''
 
<pre>
 
[[Ny IT-arkitektur MUSIT planleggingsfasen]]
 
</pre>
 

Nåværende revisjon fra 26. feb. 2019 kl. 15:00