Annet

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Databasekoordinatorseminar, naturhistorie, 17. april 2015

Databasekoordinatorseminar, felles, 26. og 27. november 1014

Databasekoordinatorer ved museene

Arkeologisk museum

 • Wenche Brun

Kulturhistorisk museum

 • Espen Uleberg (generelt)
 • Arkeologi: Ingunn Røstad
 • Etnografi: Ralfs Znotins
 • Foto: Elisabeth Vogt

Naturhistorisk museum

 • Bjørn Petter Løfall

NTNU Vitenskapsmuseet

 • Kulturhistorie: Torkel Johansen
 • Zoologi og geologi: Karstein Hårsaker
 • Botanikk: Tommy Prestø

Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Kulturhistorie: Monica Kristin Hansen
 • Botanikk: Heini Emilia Rämä
 • Zoologi: Robert Bergersen

Universitetsmuseet i Bergen

 • Kulturhistorie: Sonja Innselset
 • Naturhistorie: Per Djursvoll

MUSIT-seminar, naturhistorie - Gardermoen 2.4.2014

Programmet

Innleggene (Noen av innleggene er store filer.)


MUSIT-seminar, naturhistorie - Gardermoen 6.2.2013

Program

Innlegg ved Jenny Smedmark, Universitetsmuseet i Bergen

Innlegg ved Dag Endresen, GBIF Norge

Innlegg ved Nils Valland, Artsdatabanken

Praktisk info


Forkortelser

Museum

AM = Arkeologisk museum
KHM = Kulturhistorisk museum
NHM = Naturhistorisk museum
TMU = Tromsø Museum - Universitetsmuseet
UM = Universitetsmuseet (i Bergen) (formerly BM = Bergen Museum)
VM = NTNU Vitenskapsmuseet

Herbarium

BG = Bergen (UM)
KMN = Kristiandsand
NLH = Ås
O = Oslo (NHM)
SVG = Stavanger
TRH = Trondheim (VM)
TROM = Tromsø (TMU)

Se også Index Herbariorum

Delsamling

A = Algaa
B = Bryophyta (moss)
F = Fungi
L = Lichens
V = Vascular plants (BG bruker 'S')

Tromsø Museum - Universitetsmuseet Lenke

TSZ = Tromsø Museum zoologiske samlinger
De har forskjellige koder for forskjellige grupper:
TSZA - for Annelida (Hirudinea, Oligochaeta, Polychaeta)
TSZB - for Bivalvia
TSZBr - for Bryozoa, Brachiopoda og Entoprocta
TSZC - for Coleoptera
TSZCh - for Chelicerata (Arachnida + Pycnogonida)
TSZCr - for Crustacea (Branchiopoda, Cirripedia, Copepoda, Malacostraca, Maxillopoda, Ostracoda)
TSZD - for Diptera
TSZE - for Echinodermata
TSZF - for Foraminifera (og evt. Cercozoa + Radiolaria m. fl.)
TSZG - for Gastropoda, Scaphopoda, Cephalopoda og Polyplacophora (dvs. alle andre mollusker enn TSZB Bivalvia)
TSZL - for Lepidoptera
TSZM - for Mammalia, Amphibia og Reptilia
TSZN - for Neornithes (moderne fugl!) (hvis fugl skal ha noen kode da)
TSZP - for "Pisces" (ulike "fisk")
TSZR - for "Radiata" (Cnidaria + Ctenophora (= maneter, koraller, hydrozoer og sjøanemoner + ribbemaneter)
TSZT - for "Tunicata" (Ascidiacea m. fl.)
TSZX - for (1) andre insekter enn Coleoptera, Diptera og Lepidoptera, 2) Acanthocephala, 3) Chilopoda, 4) Collembola, 5) Diplopoda, 6) Nematoda, 7) Pentastomida, + 8) flere grupper (alle mest terrestriske)
TSZY - for "Ymse" (resten av marine smågrupper: Porifera, Priapulida, osv. osv., samt også Protozoa (Ellobiopsidae m. fl.) osv.)

NB! Porifera kan bli skilt ut (fra TSZY) med egen kode.

NTNU Vitenskapsmuseet Lenke

NTNU-VM = NTNU Vitenskapsmuseet zoologiske samlinger
HE 	Herptiles
ZP	Zooplancton
FI	Fish
SO	Fish scales and otolits
BI	Birds
EG	Bird eggs and nests
LI	Limnic invertebrates (research collection)
MI	Marine benthic invertebrates
MI	Marine benthic invertebrates
MA	Mammals
TI	Terrestrial and limnic invertebrates (systematic collection)
TI	Terrestrial and limnic invertebrates (systematic collection)
TY	Type
OT	Other

Naturhistorisk Museum, Oslo

NHMO = University of Oslo, Zoological Museum
ENT = Entomologi
Nummerserier:
DIP
LEP
HYM
.
.
.

Universitetsmuseet i Bergen

Evertebratsamlingen (ZMBN)
Entomologisk samling bruker samme akronym
Nummerserier:
A-
C-
Chi-
B-
D-
Odon-
Tab-
HemHet-, HemAuch-, HemPsy-
Hym-
Lep-
Tri-
Ort-
Col-
ColStrand-
Psy-
PDesmid-