Faggruppe gjenstand, arkeologi

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Medlemmer

  • Espen Uleberg (KHM)
  • Asbjørn Engevik (UM)
  • Torkel Johansen (VM)
  • Monica Kristin Hansen (TMU)
  • Ingunn Røstad (KHM)
  • Åsa Dahlin Hauken (AM)

Dokumenter

Kravspesifikasjon forvaltningsmodul versjon 1

Rapport normerte gjenstandstermer, alle museer

Aksesjonsmodul, arkeologisk gjenstandsbase, kravspesifikasjon 2014

Møter

Referat fra møtet 09.09.2014

Referat fra møtet 20.2.2014

Referat fra møtet 25.4.2013 med koordineringsgruppa

Innkalling , Vedlegg og Referat (foreløpig?) 07.02.2013

Faggruppe gjenstand, arkeologi 2012-2008

Mandat

Faggruppa skal arbeide med å komme fram til felles applikasjoner for gjenstandsbase, arkeologi. Utgangspunktet er de løsningene som allerede er laget for museene. Det innebærer å bli enige om felt, skjermbilder og også nomenklatur. Av hensyn til søk på tvers av samlingene, er felles standarder et mål. Samtidig skal det tas hensyn til gjeldende katalogiseringspraksis ved museene.