Forskjell mellom versjoner av «Styredokument»

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk
(2021)
(2021)
Linje 1: Linje 1:
 
=== 2021 ===
 
=== 2021 ===
[[Media:V_Sak_02_01_Aarsberetning_regnskap2020_Styremote_22_jan_2021.pdf|Årsberetning 2020,]] [[Referat_Styremote_22Jan_2021.pdf|Referat]]
+
[[Media:V_Sak_02_01_Aarsberetning_regnskap2020_Styremote_22_jan_2021.pdf|Årsberetning 2020,]] [[Media:Referat_Styremote_22Jan_2021.pdf|Referat]]
  
 
=== 2020 ===
 
=== 2020 ===

Revisjonen fra 19. feb. 2021 kl. 14:22

2021

Årsberetning 2020, Referat

2020

14.12.2020 Innkalling, Sakspapir, Referat

08.12.2020 Innkalling, Sakspapir, Referat

20.11.2020 Innkalling, Sakspapir, V-sak 65/12-2020 UiO Alternativ 5: styringsmodell, kostander og fremdriftsplan, V-sak 65/12-2020 UiO PowerPoint Alternativ 5 presentasjon, Referat

29.10.2020 Innkalling, Sakspapir, Referat

September 2020 Alternativene 1-5 , Bestilling til museumsdirektørene 18.09.2020, Bakgrunnsnotat - 5 alternativene 18. september 2020, Svar fra museumsdirektorene på de ulike alternativene, 28. oktober 2020


10.09.2020 Innkalling, Sakspapir, UiO-Alternativ 5, Referat

14.08.2020 Innkalling, Sakspapir, Referat

24.06.2020 Innkalling, Sakspapir, UiO-svar Alternativ 1., Tilgang til MUSIT-kildekode, Referat

Museenes vurdering av Alternativ 4; UiS-Arkeologisk museum, UiB-Universitetsmuseet, NTNU-Vitenskapsmuseet, UiT-Norges arktiske universitetsmuseum, UiO-Naturhistorisk museum, UiO's samordnede svar

29.05.2020 Innkalling, Sakspapir, Referat

06.05.2020 Innkalling, Sakspapir, Referat

22.04.2020 Innkalling, Sakspapir, Referat

01.04.2020 Innkalling, Sakspapir, Karlegging av Alternativ Collection Management Systems; Rapport av 25 mars 2020, Referat

10.03.2020 Innkalling, Sakspapir, V-sak 16/03, Styringsmodell, Referat

21.02.2020 Tilgjengeliggjøring - Høringsnotat museene. Frist 21. februar 2020

Svar fra museene på høringsnotat. Svar fra Arkeologisk museum, Svar fra Kulturhistorisk museum, Svar fra Universitetsmuseet i Bergen, Svar fra Vitenskapsmuseet - NTNU, Svar fra Norges arktiske universitetsmuseum, Svar fra Naturhistorisk museum

10.02.2020 Innkalling, Sakspapir, Referat

22.01.2020 Innkalling, Sakspapir, Referat

2019

12.12.2019 Innkalling, Sakspapir, Referat

14.11.2019 Innkalling, Sakspapir, Presentasjon - Lars Oftedal, Svar fra USIT om estimering av gjenstående moduleringsarbeid, Saksomslag til rapporten fra faglig referansegruppe for MUSITs styre, Referat

Rapport fra faglig referansegruppe for MUSITs styre; Tilgjengeliggjøring, formidling og dataløsning - MUSIT,


15.10.2019 Møte mellom MUSIT styre, direktørene ved universitetsmuseene, og referansegruppen for styret

Presentasjon-Kulturhistorisk museum, Presentasjon-Naturhistorisk museum, Presentasjon-Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, Presentasjon-Vitenskapsmuseet, Presentasjon-Arkeologisk museum,


15.10.2019 Innkalling, Sakspapir, Mandat til referansegruppen for MUSITs styre, Referat styremøte den 15 og 22 oktober 2019

30.09.2019 Innkalling, Sakspapir, Referat

10.09.2019 Innkalling, Sakspapir, Referat

12.03.2019 oppnevning medlemmer til Koordineringsgruppene

13.02.2019 Innkalling, Sakspapir,Referat

24.01.2019 Innkalling, Sakspapir, Referat

24.01.2019 Dialogmøte mellom MUSIT styre og direktørene ved universitetsmuseene Innkalling, Notat, Referat

2018

30.11.2018 Innkalling Sakspapir Referat

28.09.2018 Sirkulasjonssak Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltning

28.06.2018 Innkalling Sakspapir Referat

19.04.2018 Innkalling, Sakspapir, Referat

07.02.2018 Innkalling Sakspapir,Referat

17.01.2018 Innkalling Sakspapir Referat

2017

29.11.2017 Innkalling Sakspapir Referat

30.10.2017 Innkalling Sakspapir Referat

Dialogmøte med museumsdirektørenee 30.10.2017 Innkalling, Møtenotat, Referat

08.09.2017 Innkalling Sakspapir Referat

28.06.2017 Innkalling Sakspapir Referat

20.06.2017 Referat - møte mellom MUSIT og USITs ledelse 20. juni 2017

18.04.2017 Innkalling Sakspapir Referat

09.02.2017 Innkalling Sakspapir Referat

26.01.2017 Innkalling Sakspapir Referat

2016

15.12.2016 Innkalling Sakspapir Referat

31.10.2016 Innkalling Sakspapir Referat

07.10.2016 Innkalling Sakspapir Referat

23.06.2016 Innkalling Sakspapir, Rapport fra planleggingsfasen, MUSIT Ny IT-arkitektur, Vedlegg A, Vedlegg B, Vedlegg C, Vedlegg D, Vedlegg E, Referat

04.04.2016 Innkalling Sakspapir Referat

Felles kvalitetssystem samlingsforvaltning forprosjekt rapport 2016

19.02.2016 Innkalling Sakspapir, MUSIT Ny IT-arkitektur/Teknologi Valg, Referat

03.02.2016 Innkalling Sakspapir Referat

Vedtatt MUSIT drift regnskap 2015 og budsjett 2016

Vedtatt MUSIT IT-arkitekturprosjekt regnskap 2015 og budsjett 2016

Vedtatt Årsberetning MUSIT 2015

Eldre

Eldre styredokumenter