Bruk av mikroskriveøvelse i undervisning om matallergi

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Hva gjorde jeg:

Øvelsen ble gjennomført som del av undervisning om matallergi for kommende barneleger. Deltakerne ble i en av de første undervisningstimene bedt om å skrive ned sine refleksjoner rundt et tema.

De fikk bruke 2 minutter på dette, og ble bedt om å ta vare på arket til senere bruk. Deretter fortsatte forelesningene som normalt de to påfølgende dagene. I slutten av siste undervisningstime ba jeg deltakerne ta frem arket igjen, og lese hva de hadde skrevet for hverandre, to og to. Deretter fikk de 2 minutter for å diskutere om de fortsatt «var enig med seg selv», eller nå ville skrevet noe annerledes etter å ha gjennomgått de tre dagene med undervisning. Spørsmålet ble videre diskutert i plenum.

Målet var:

1) å mobilisere tidligere kunnskap

2) bevisstgjøring og bearbeiding av ny læring innen det aktuelle temaet.

Hvordan gikk det:

Deltakerne var aktive og engasjerte både under skriveøvelsen, og i diskusjonen. Jeg opplevde det som et fint avbrekk i et kompakt kurs, som ellers kun inneholdt forelesninger. Tiden avsatt til skriving og diskusjon var passende, og jeg er egentlig overrasket over hvor mye man rekker på 2+2 minutter.

Hva kunne jeg tenke jeg å gjøre videre:

Jeg synes dette var et nyttig verktøy, og jeg har tro på at det kan være positivt for å fremme læring ved at studentene bevisstgjøres egne kunnskaper og holdninger rundt teamet som undervises. Jeg ønsker derfor å innlemme samme øvelse når kurset skal holdes igjen.

Vibeke Østberg Landaas