Ekman, Mattias

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Definisjon av begrepet teori: Et abstrahert tankesett for å skape forståelse om spesifikke fenomener på.

Gode grunner til å bruke små skriveoppgaver i undervisningen. For det første, man kan få studentene til å mobilisere forkunnskaper, noe som igjen gjør at de lettere kan følge med på undervisningen. Det aktiviserer studentene slik at de ikke sovner eller mister tråden og skifter fra et passivt til et aktivt medium. Det skaper samhandling mellom lærer og student, hvor man senker terskelen for å si eller mene noe. Det kan være gunstig for å få aktivisert også de studentene som vanligvis ikke sier noe. Små skriveoppgaver kan også være en lavterskel-inngang til større tekster, f.eks. ved at studentene kan skrive seg forbi en umiddelbar skrivesperre eller for å formulere et utkast til problemstilling.

Sammendrag: Mikrooppgaver kan da bidra til et mer student-aktiv undervisningssituasjon med et høyere læringsutbytte for studentene.