Engedal, Kim Nikolai

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Oppgave E - overskriving

Det er flere gode grunner til å bruke små skriveaktiviteter i undervisningen. For det første kan det aktivisere studentene til å gjøre seg bevisst på hva de kan og hva de ikke kan. Dette kan motivere dem og engasjere dem for undervisningen. En fordel er også at samtlige studenter blir involvert i stedet for slik det ofte er med plenumsdiskusjoner der ikke alle er aktive. Logg kan brukes for å få tilbakemelding på undervisningen. Videre kan skriveoppgaver integreres i lange læringssesjoner som for eksempel auditorieforelesninger og aktivisere dem i forhold til stoffet samt gjøre så at de ikke mister konsentrasjonen når læringskurven synker etter 15-20 minutter.

Sammendrag: Små skriveoppgaver kan brukes i undervisningen for å aktivisere, motivere, bevisstgjøre og engasjere studenter, gjerne i sammenheng med lengre undervisningsøkter.

Definisjon av begrepet "teori":

- En begrunnet påstand eller hypotese

- Teori i forhold til praksis (ref. teoretisk kunnskap versus praktisk kunnskap)