Isungset, Martin Arstad

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Det er flere gode grunner til å bruke skriveaktiviteter i undervisningen. For det første så aktiviseres studentene. For det andre henter studentene forkunnskaper som fremmer aktiv læring. For det tredje er det nyttig for å senke terskelen for deltagelse i plenum. For det fjerde er det nyttig for bedre å kunne tilrettelegge undervisningen til studentenes forkunnskaper og dermed unngå repetisjoner og samtidig sikre at de har fått grunnforståelse. For det femte er det bra for å oppsummere fra

Sammendrag:

  1. Studentaktivisering
  2. Fremhenting av forkunnskaper som fremmer aktiv læring
  3. Senker terskelen for deltakelse
  4. Hjelper underviser å tilrettelegge undervisningen i forhold til deres forkunnskaper, noe som unngår repetisjoner og sikrer grunnforståelse