Laastad, Synneva Geithus

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Det er fleire gode grunnar til å bruka skriveoppgåver i undervisninga. For det fyrste er det ein god måte for studentane å tappa av eksisterande kunnskap. Gjennom skriving kan ein dra koplingar, prøva å formulera seg og i tillegg gjera dette utan å tenkja på å prestera for resten av undervisningsgruppa. Det er også ein god måte å starte opp og førebu ei ny oppgåve, ein "oppvarmingsteknikk". Det er også mobiliserande. Det kan bryte opp førelesingar o.l. og krev at studentane tar i bruk kunnskap. Ein sjekker også kunnskapsnivå. Ein kan nytta tilfanget av opplysningar om kunnskapsnivå til å endre nivået på undervisninga om naudig.

Skriveoppgavene bidrar til bedre tilrettelagt undervisning og kan gjøre studenter mer mottakelig for læring