Landaas, Vibeke Østberg

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Definisjon av "Teori": En forklaring på en årsakssammenheng. Kan være hypotetisk, ikke nødvendigvis reell.

Det er flere godt grunner til å bruke mikrooppgaver i undervisningen. For det først kan dette brukes for å lage oppbrudd i undervisningen, spesielt ved monolog. For det andre kan det være en god måte å få studentene til å reflektere rundt temaet som undervises, enten i forkant av undervisningen, for å frembringe tidligere kunnskap, eller underveis, for å evaluere om man har forstått temaet korrekt. For det tredje kan det fungere som en forberedning til andre undersviningsoppgaver, en oppvarming som gjør studentene klare til å jobbe videre med temaet i grupper eller plenum. For det fjerde kan det fungere som en kommunikasjonskanal mellom student og underviser.

Sammendrag: Skriveoppgaver er et nyttig verktøy for å bryte opp undervisningen, fremme aktiv læring og