Mikroskriving - Dunker

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Jeg underviste i emnet FYS3610 - Romfysikk. Dette er et valgfritt innføringsemne for fysikkstudenter på bachelornivå. Det var ti deltakere det året jeg underviste. Undervisninga mi handlet om bølger i atmosfæren, og hvordan man beskriver dem matematisk. Det var avsatt fire timer forelesning og to timer regneøvelser til dette. Studentene hadde allerede tatt det obligatoriske emnet FYS2130 - Svingninger og bølger, som er en generell innføring til området. Studentene hadde dermed et godt utgangspunkt for forelesningene om bølger i atmosfæren. De kunne anvende forkunnskapene sine på et nytt problem.


Jeg har prøvd ut ei mikroskriveoppgave i første forelesning, en form for definisjonsoppgave. Målet var at studentene skulle reflektere over hva bølger er, hvor vi kan finne dem i naturen, og hvilke likheter og forskjeller finnes mellom enkelte typer bølger. De skulle først skrive for seg selv, så diskutere med naboen. Til slutt skulle det følge ei lita oppsummering i "plenum".


To grupper gjorde det jeg ville de skulle gjøre, mens tre grupper startet å snakke sammen umiddelbart. Dessverre var diskusjonene ikke særlig grundige heller. Jeg måtte også oppsummere selv.


Grunnen til det er nok at mine instruksjoner var ikke tydelige nok, selv om jeg trodde det. Studentene var ikke vant til slik aktivitet, og visste ikke helt hva de skulle gjøre. Jeg burde ha forklart bedre hvorfor jeg syntes dette var en nyttig oppgave, og hva jeg forventet av dem. En stor feil var, tror jeg, at jeg ikke laget en introduksjonsoppgave, der studentene kunne prøve å skrive noe (f.eks. "Skriv alt du vet om...") for å komme i gang.