Forskjell mellom versjoner av «Periodisk evaluering av Bachelorprogrammet i Pedagogikk»

Fra uv/pfi/ba-evaluering
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 37: Linje 37:
 
DBH – tall, hva har vi gjort for å øke rekrutering? Gjennomsnittskarakterer og median for søkere. Aldersgrupper  
 
DBH – tall, hva har vi gjort for å øke rekrutering? Gjennomsnittskarakterer og median for søkere. Aldersgrupper  
  
==== Opptak ====
+
==== Opptak ====
 +
 
 +
Tall er hentet fra Samordna opptak ([http://www.samordnaopptak.no/info/soekertall/poenggrenser/ http://www.samordnaopptak.no/info/soekertall/poenggrenser/]) og statistikker fra FS ([http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/])
  
Taller hentet fra
 
<ref>http://www.samordnaopptak.no/info/soekertall/poenggrenser/</ref>
 
 
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%"
 
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%"
 
|-
 
|-

Revisjonen fra 30. des. 2010 kl. 14:50

Innledning

Skrive litt om endringer gjort etter forrige periodiske rapport Programmrådet har valgt å fokusere på 1 året og avsluttende fordypning i pedagogikk (PED3000) se på sammenheng mellom dette. Ekstra fokus på UTVIT1100 utvikling og samarbeid med ISP. Fagutvalget har ønsker at seminar undervisningen blir vurdert opp mot fellesforelesninger.

Beskrivelse av bachelor programmet i pedagogikk

Beskrive strukturen i programmet Hvorfor er 80 gruppen slik den er blitt? Hvilke kriterer ble lagd for å velge ut hvilke emner som skal inngå? Sammenhengen slik den er nå med PED3000. Generell beskrivelse av 40 gruppe, frie emner – valgmuligheter studentene har. PPR 40 gruppa og opptak til MA.


Beskrivelse av Læringsmål, kompetansemål

Se på forholdet mellom emnene og programmet som helhet. Er det sammenheng mellom mål formuleringene? (kommer vi frem til at målformuleringene må reviderse er dette fint, da vi skal endre disse uansett etter kvalifikasjonsrammeverket).

Vurdering og undervisning

Hvilke vurderingsformer er det vi bruker? Og hvilke undervisningformer blir brukt. Problemer rundt dette. + og - med de ulike formene.
Og helheten i alle disse formene som studentene går igjennom i 80PED

Læringsmiljø

Oblig undervisning, bruk av masterstudnetr som sem ledere, frivillige sem grupper, guppearbeid i emnene, dårlig programtilhørighet med tanke på mye felles undervisning med andre studieprogrammer. Stor valgfrihet gir fragmentering. Kollokvierom

Resurser /innfrasturuktur

Hvem underviser . stipendiater – faste ansatte. Timebruk på undervisning vs. eksamen.

Internasjonalisering

Utvekslingsavtaler, utvekslingstall

Universell utforming og tilrettelegging

Forbedring av av utstyr i undervisningsrommene , typer av tilrettelegging som er gjennomførbere innen programmet.

Målgruppe / rekrutering

DBH – tall, hva har vi gjort for å øke rekrutering? Gjennomsnittskarakterer og median for søkere. Aldersgrupper

Opptak

Tall er hentet fra Samordna opptak (http://www.samordnaopptak.no/info/soekertall/poenggrenser/) og statistikker fra FS (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/)

Kull Ramme Kvalifiserte
søknader
Første-
prioritet
Tilbudt Takket
ja
Møtt Ordinær-
kvote
Primær-
kvote
2006/07 190 1608 292 351 246 221 45,4 39,8
2007/08 190 1512 265 348 241 205 45,0 37,9
2008/09 200 1582 307 367 245 212 43,4 38,0
2009/10 200 1687 305 368 235 203 44,9 30,3
2010/11 200 1941 298 395 245 221 46,4 35,8

Sett i forhold til tidligere bachelorevaluering har alle tall økt siden opptaket i 2003/04 og har deretter stabilisert seg siden opptaket i 2005/06 til og med opptaket høsten 2010/11 med unntak av kvalifiserte søknader i 2010/11. Ved å tilby mellom 340-390 plasser har vi fått litt i overkant av faktisk oppmøtte studenter til å dekke inntaksrammene på nå 200 studenter.

På grunn av endringer i poengreglene kan ikke poenggrensene for 2009 sammenlignes med tidligere års poenggrenser. Søkere i ordinærkvote har nå redusert mulighet til å samle totalt 7 tilleggspoeng. Sammen med økningen av grensen for inntak via ordinærkvoten i 2010 tilsier det en gradvis økning i 2009-2010 i forhold til snittet på 44,6 i 2006-2008, men en nedgang fra 2004-2005 da grensen lå på 47,9 i snitt.

Gjennomstrømning

Her vil jeg legge frem

1) tabell over

 

Resultater

gjennomstrømming og frafall. Gjennomsnitt UTVIT1100 og PED3000 karakter. Finne tall på hvor mange som tar en 40 gruppe i pedagogikk ev frie emner.

Gjennomførte forbedringer, studiekvalitetsarbeid, tiltak underveis

Deltagernes vurdering

UTVIT1100 evalueringer må gjennomgås og PED2xxx (disse er ganske knappe) gjøre en datainnsamling av PED3000 studenter- vurdering av hele graden.

Forslag til tiltak for endringer i programmet

Ingen valgfrihet i 80 gruppe? Dirkete påmelding? Endring av undervisningssturktur og eksamensformer Splitte opp UTVIT1100

Sammenfattende begrunnelse forprogrammet videreføring og endring