Humus

Fra hf/iakh/kons3061
Hopp til: navigasjon, søk

Humus, som er et organisk materiale, er med på å skille jordsmonnet fra lausavsetningene. Humus blir delt inn i ulike former. 1. Mold, blir dannet ved at plane – og dyrerester blir omdanna med tilgang på luft. Øverste laget på dyrket jord kalles matjordlaget, det har som regel et større eller mindre innhold av mold. 2. Torv, er planterester som ikke er omdanna slik som mold, fordi lufta ikke har sluppet til. 3. Råhumus, er omdanna planterester (m/ lyngrøtter) som ligger øverst i jordsmonnet.

Kilde: Prestvik, Olav 1992 [1], Landbruksforlaget, Oslo, s. 61-82

Kategori:Jord