Aage Storstein

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Biografi

Aage Storstein (født 26. juli 1900, død 7.mai 1983) var født og oppvokst på Lindøy utenfor Stavanger, og skulle vokse opp til å bli en forgangsmann i Norsk kunst på 1900-tallet. I en alder av 20 år tok han fatt på sin kunstnerkarriere og gikk i lære hos André Lhote og Pedro Araujo i Paris fra 1920-21. Senere var han og elev ved Pola Gauguins malerskole, Académie Scandinave og Statens Kunstakademi i Oslo.[1] De første maleriene og skissene til Storstein er fra tiden på Lindøy og illustrerer landskap og interiør i minste detalj. Det var ikke før etter hans studietur til Paris at Storstein begynte å ta avstand fra sin fotorealistiske malerstil og fikk øynene opp for de nye svingningene i kunstverdenen.[2] Etter oppholdene i Paris satt Storstein igjen med mange nye inntrykk, og noe av det som kom til å påvirke ham i stor grad videre var tanken om at det måtte finnes faste regler i oppbyggingen av et verk som kunne følges for å få et godt resultat, noe som førte til hans dragning mot kubismen i senere år.[3] Det var etter Storsteins andre opphold i Paris i 1926, ved Académie Scandinave, at hans interesse for kubisme virkelig sprang frem, og han begynte å strebe etter det arkitektoniske i egen kunst og tok i bruk det gyldne snitt i konstruksjon av egne maleri.[4] I 1928 hadde Storstein sin debuttutstilling og fra den til hans gjennombrudd i 1930-årene gikk han gjennom en markant kunstnerisk utvikling hvor bildets formspråk sto i fokus.[5] Etter gjennombruddet ser man at maleriene hans har et tydelig kubistisk preg, noe som skilte seg ut i Norge på tiden, ettersom hans medkunstnere i større grad fokuserte på malerienes innhold og en mer naturalistisk fremstilling av motivene. Storsteins kunst vakte oppsikt i mellomkrigstiden, og malere som Per Krohg omtalte Storstein som "Norges eneste Kubist."[6] Etter andre verdenskrig fikk Storstein en stilling som professor ved Kunstakademiet i Oslo der han jobbet fra 1946 til 1969.

Les om Aage Storsteins verk

Referanser

  1. Ødegaard, s.v. «Aage Storstein», Norsk biografisk leksikon online.
  2. Ødegaard, Aage Storstein, 14.
  3. Ødegaard, Aage Storstein, 21.
  4. Ødegaard, Aage Storstein, 26.
  5. Ødegaard, Aage Storstein, 39.
  6. Ødegaard, Aage Storstein, 50.

Bibliografi

Ødegaard, Åse. «Aage Storstein». Norsk biografisk leksikon online, oppsøkt 22.10.20. https://nbl.snl.no/Aage_Storstein.

Ødegaard, Åse. Aage Storstein: En billedbygger i norsk kunst. Oslo: Bonytt AS, 1992.