Brit Fuglevaag

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk


Biografi

Brit Fuglevaag, norsk tekstilkunstner, ble født i Kirkenes 1939 og vokste opp i Trondheim.[1] Hun utdannet seg på tekstillinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1959-63). Med polsk statsstipend fortsatte hun studiene ved kunstakademiet i Warszawa (1963-64), der hun gikk på linjen for tradisjonell gobelin, men studerte maleri og komposisjon ved siden av. I Polen møtte hun det eksperimentelle tekstilmiljøet.[2] I en periode hadde hun vevatelier i Paris[3] og hentet nye inspirasjoner. Det skulle nevnes at noen legger vekt på at hennes kunstverk særskilt er påvirket av det polske. Fuglevaag mener imidlertid: «Jeg er ikke påvirket spesielt av polsk billedvev, men av internasjonal tekstilkunst, av maleri og skulptur og popkunst».[4]

Hun hadde en rekke utsmykkingsoppdrag og har vært en aktiv deltaker på utstillinger både i Norge og i utlandet. Hennes verk ble innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet i Oslo, og Museet for samtidskunst.[5]

Hun var avdelingsleder for tekstillinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1973-80), og ledet SHKS som den første professor i tekstil i Oslo (1989-96).[6] I tillegg har hun hatt verv i forskjellige organisasjoner. Hun har bidratt til anerkjennelsen av tekstilkunsten som egen fri kunstart.[7]

Fuglevaag debuterte på Høstutstillingen i 1965 med billedveven Komposisjon og fikk stor oppmerksomhet. Veven har en abstrakt komposisjon med en ujevn overflate der et tekstilt uttrykk står sentralt.[8] Sisalteppene hennes er velkjente, blant annent Huldra (1970). Fuglevaag mente selv: «Jeg ønsker å skape en frodig flate, en flate som ikke er todimensjonal, men som spiller på romvirkninger, og selv griper inn i rommet. Derfor tenker jeg mine tepper ikke primært som flate, men i rom.[9]» Gjennom eksperimenter med stadig nye tekstile uttrykk karakteriseres hennes arbeid som brudd med norsk vevtradisjon.[10] Arvid Møller mener derimot at Fuglevaag bryter med den norske vevtradisjonen, men likevel bygger hennes arbeid på den, og dermed er hun en tradisjonsfornyer. Hun har hatt stor betydning i utviklingen av et selvstendig tekstilt uttrykk.[11]

Les om Brit Fuglevaags kunstverk

Referanser

 1. Norsk biografisk leksikon online, s.v. "Brit Fuglevaag", av Liv Klakegg Dahlin, oppsøkt 20.10.2015. https://nbl.snl.no/Brit_Fuglevaag
 2. Norsk kunstnerleksikon online, s.v. "Brit Fuglevaag", av Hjørdis Danbolt, oppsøkt 20.10.2015. https://nkl.snl.no/Brit_Fuglevaag
 3. Norsk biografisk leksikon online, s.v. "Brit Fuglevaag", av Liv Klakegg Dahlin, oppsøkt 20.10.2015. https://nbl.snl.no/Brit_Fuglevaag
 4. Møller, Brit Fuglevaag: Billedtepper 1963-2003, 12.
 5. Møller, Brit Fuglevaag: Billedtepper 1963-2003, 92-93.
 6. Bærum Kunstforening, «Bærum Kunstforening presenterer Brit Fuglevaag og Ryszard Warsinski». Bærum Kunstforening. Oppsøkt 20.10.2015. http://baerumkunstforening.no/baerum-kunstforening-presenterer-brit-fuglevaag-og-ryszard-warsinski/
 7. Norsk kunstnerleksikon online, s.v. "Brit Fuglevaag", av Hjørdis Danbolt, oppsøkt 20.10.2015. https://nkl.snl.no/Brit_Fuglevaag
 8. Møller, Brit Fuglevaag: Billedtepper 1963-2003, 45.
 9. Danbolt, Norsk kunsthistorie, 373.
 10. Norsk kunstnerleksikon online, s.v. "Brit Fuglevaag", av Hjørdis Danbolt, oppsøkt 20.10.2015. https://nkl.snl.no/Brit_Fuglevaag
 11. Møller, Brit Fuglevaag: Billedtepper 1963-2003, 11-13.


Bibliografi

Danbolt, Gunnar. Norsk kunsthistorie: Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. 3. utg. Oslo: Det norske samlaget, 2009.

Møller, Arvid. Brit Fuglevaag : Billedtepper 1963-2003. Oslo: Labyrinth Press, 2003.