Evje

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Sissel Berntsen, Evje / BONO 2009 Foto: B.Stolpmann ©

Motivbeskrivelse

Evje (1998) av Sissel Berntsen. Gneis med sildrende vann, format 100x150x190cm. Hovedvestibylen,Rikshospitalet, Oslo.

Granittbassenget Evje er en del av utsmykkingen på det nye Rikshospitalet i Oslo, og er plassert i hovedinngangen på sykehuset. Skulpturen er laget i granitt[1], og har en ujevn og upolert overflate, men kantene på siden og foran er glattpolerte. Gneisen er spraglet med innslag av røde, lys grå og sorte fargetoner. Vannet i skulpturen slynger seg i myke former som en elv, som munner ut i en vik. Kunstverket er frittstående, men står plassert inntil vinduet på en slik måte at det ikke innbyr til passasje på denne siden.

Ikonografi

Verkets tittel fungerer godt til skulpturen med tanke på dens betydning. Ordet evje kommer av det norrøne ordet efja, som betyr "gren eller del av elv der det er grunt vann og rolig strøm, også roligere strøm i elv eller større bekk som på grunn av en naturlig hindring skjærer ut fra hovedstrømmen og bøyer tilbake (bakevje)". [2]Dette samsvarer godt med kunstnerens egen forklaring. Der forteller Berntsen at ordet "evje ble valgt som en helt konkret beskrivelse av en vik i en liten bekk eller lignende". I forhold til selve skulpturen er tittelen god, nettop fordi verket består av vann som danner et lite elveleie. I tillegg brukes ofte ordet elv som et symbol på liv, noe som passer godt overens med sammenhengen kunstverket er plassert inn i. 

Ikonologi

Evje er laget på oppdrag. Skulpturen skal, som en del av utsmykningen på Rikshospitalet, være med på å gi et tryggere, bedre og rikere miljø for brukerne av Rikshospitalet. Intensjonen med verket er at det skal være med på å myke opp det institusjonelle uttrykket. Sykehuset skal fremstå som en by, med gater og møteplasser. Evje er et av de større, mer monumentale verkene som skal markere de viktigste knutepunktene på sykehuset. Det skal også skape en egen atmosfære og stemning. Verket fungerer som en del av en oase i den ellers travle hovedvestibylen. Kunstneren opplyser at det var hennes intensjon å lage noe som var stille, fast og trygt, et fast fjell å sette seg på, som kunne skape ro i et ellers litt kaotisk rom. Valg av materiale underbygger dette. Stein er et stødig materiale, og i overført betydning brukes fjell og klippe som begreper på noe trygt og fast, noe å støtte seg på.

Verket har visse fellestrekk med Sissel Berntsens øvrige arbeider, som typisk er abstrakte skulpturer i stein, og flere av dem er offentlig utsmykking, blant annet på Hamar katedralskole og en minnelund på Asker kirkegård. Mange av Berntsens skulpturer er mer monumentale, massive og røffe enn det Evje er.


Referanser

  1. Svein H. Bergersen et al., Rikets Kunst: En guide til utsmykningen ved det nye rikshospitalet. (Oslo: Forlaget Geelmuyden.Kiese, 2000)
  2. Petter Henriksen et al., Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE LEKSIKON, 4.utg. (Oslo: Kunskapsforlaget, H. Aschehoug & co (W.Nygaard) A/S og Gyldendal ASA, 2005)

Bibliografi

Bergersen, Svein H, Sindre Hovdenakk, Toril M. Smit og Dag Wiersholm. Rikets kunst: En guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet. Oslo: Forlaget Geelmuyden Kiese, 2000.

Henriksen, Petter et al., Aschehoug og Gyldendals

Nickelsen, Trine. ”Kunstnerisk rikdom i det nye Rikshospitalet”. I Uniforum nr. 11, (1999), www.uniforum.uio.no/nyheter/1999/uniforum11-99/09.html.


Eksterne lenker

 www.sisselberntsen.no