Frø

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Motivbeskrivelse

Per Hess (f. 1946), Frø (1997-2000), er ett av tre bestillingsverk (Frø, Via og Total Concept Colour) gjort av Per Hess for utsmykningen av det nye Rikshospitalet.[1]

Frø er hovedsaklig et gulvutsmykningsarbeid, og det er det første du støter på i Rikshospitalets hovedinngang. Det er også Rikshospitalets mest omfattende bestillingsverk, siden det er spredt utover mer enn syvhundre lokasjoner på sykehuset.[2] Alt i alt er det omtrent nihundre frø rundt om i bygget. Frøene er plassert i hovedvestibyen og glassgaten, barneavdelingens basseng og på pasientenes sengerom.

Hovedvestibylen, Rikshospitalet, Oslo. Foto: K.S.Balto, 2011 ©

For vanlige besøkende er det hovedsaklig på gulvet i hovedvestibyelens fellesarealer du kan se dem. Hver figur er omtrent på størrelse med en håndflate (10x15 cm), og det er i alt ti ulike former som går igjen i forskjellige homogene farger. Ved sykehusets hovedinngang er en større gruppe frø plassert i et kvadratisk mønster. Denne ruten er dannet av rekker på seks figurer bortover og seks figurer nedover. Her er alle ti former gjentatt i ulike farger før frøene etterhvert spres bortover glasskorridorene med større mellomrom. I korridorene skal figurene på den måten fungere som veivisere eller veiskilt for pasienter og besøkende på vei mot de ulike avdelingene.[3] I pasientrommene dukker frøene opp igjen på gulvet rett innenfor døren og i taket over sengene. Her er fargevalget ton i ton med gulvet forøvrig, og frøene er tiltenkt en praktisk funksjon; frøet på gulvet skal fungere som en gjenkjennende faktor for pasienten som bor på rommet. I taket over sengene dukker frøet opp igjen, men denne gangen mer som et meditativt objekt; hvitmalt for kun så vidt å kunne skimtes i taket som også er hvitt. Frøene er også å finne i barneavdelingens bassengområde, hvor de er risset inn i forsterket glass på gulvet. Et vått fotavtrykk får frem formen.


Det humanistiske hospitalet

Det ble bestemt at det nye sykehuset skulle fylle kravene til et humanistisk hospital, det betyr at pasientens behov
Per Hess, Frø. Epoxy. Glasskorridoren, Rikshospitalet, Oslo. Foto: K.S.Balto, 2011 ©
utover det medisinske også skal ivaretas. Kjølige og sterile rom endres til varme og imøtekommende plasser ved at form, farge og materialer er med på å gi pasientene og deres pårørende en oppfattelse av noe velkjent, en følelse av trygghet.[4] Sivilarkitekt Svein H. Bergersen skriver i Rikets Kunst: En Guide til utsmykningen ved det nye Riksholspitalet at "pasientvennlighet og personalvennlighet er prioriterte verdier. En overodnet målsetting har vært å skape fysiske omgivelser som inngir tillit og trygghet."[5] Med utgangspunkt i dette og på bestilling av KORO lagde Per Hess sitt bidrag til utsmykningen.Frø er et fast integrert verk i sykehusbygningen, som en del av et stort og helhetlig utsmykningskonsept. Verket er ikke bare satt inn i en spesiell kontekst, men også planlagt og utført i forhold til oppdragsgivers ønsker i forhold til ivaretakelse av målgruppen: pasienter, pårørende, besøkende og ansatte.


Fargebruk

Fargevalget er gjort etter ønske fra Rikshospitalet selv, som la ut retningslinjer for å sikre helhet i fargene på vegger og linoleumsbekledning i sykehusets 7000 rom.[6]
Per Hess, Frø / BONO 2009 Foto: B. Stolpmann ©
Fargevalg er gjort i forhold til Goethes fargelære. Goethe deler fargene inn i tre deler; Fysiologiske, fysiske og kjemiske farger. Inndelingen skjer på premisset om mulighet til tolkning og flyktighet, om fargen er konkret satt til én mening, eller om øyet kan assosiere og forandre meningen ved studering av fargen. Hovedsakelig går fargene på sanseinntrykk.[7]

Per Hess har valgt ut farger i forhold til ønsket virkning i ulike rom og avdelinger. Frøene som er plassert ved hovedinngangen har et fargevalg vi kjenner igjen fra Goethes fargesirkel. Her møter vi hele spekteret fra fargesirkelen: Gul, rødgul, gulrød, rød, blårød, rødblå, blå og grønn.[8] Frøenes farger endres etterhvert som en nærmer seg bestemte områder som inngangspartier- og korridorer til enkeltavdelinger. Spesielt i venterommene og pasientrommene er frøene diskret fremstilt i varme og beroligende jordfarger, gjerne ton i ton med gulvet forøvrig, mens andre plasser i sykehuset lyses opp med aktive farger som gult og rødt, som for eksempel i fysioterapirommene.

I fløyen mot barne- og kvinneklinikken er fargene brukt mer systematisk i forhold til resten av frøene ellers rundt om på Rikshospitalet. Her er frøene gradert fra fargen gult som begynner i det du trer inn, så blir den rødere og går helt opp til en mørk lilla tone i enden. Fra fløyens begynnelse til slutt går fargene fra gul, gulrød, rød, blårød og til slutt den dype purpurfargen. 


Referanser

  1. Hess, Per. CV. Copyright 2011 Per Hess: http://perhess.com/?page_id=53 [besøkt 15.09.2011]
  2. Hess, Per. Frø. Copyright 2011 Per Hess: http://perhess.com/?portfolio=fro-seed [besøkt 15.09.2011]
  3. Hess. Frø. http://perhess.com/?portfolio=fro-seed
  4. Andersen, Elisabeth Kirkeng. "Kunsthospitalet". Åpent Rom: Et magasin fra Statsbygg nr. 2: 14 http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/aapentrom/aapent_rom_2009_2.pdf
  5. Bergersen. Rikets kunst: en guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet, 112.
  6. Andersen. "Kunsthospitalet": 16. http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/aapentrom/aapent_rom_2009_2.pdf
  7. Goethe, J.Wolfang von og Holtsmark, Torger. Goethes farvelære/ utvalg og kommentarer ved Torger Holtsmark: 29, 67
  8. Goethe, J.Wolfang von og Holtsmark, Torger. Goethes farvelære/ utvalg og kommentarer ved Torger Holtsmark. (Oslo: Gyldedal i samarbeid med Institutt for Farge, SHKS), 144.


Bibliografi

Andersen, Elisabeth Kirkeng. "Kunsthospitalet". Åpent Rom: Et magasin fra Statsbygg nr. 2 2009: 10-23. http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/aapentrom/aapent_rom_2009_2.pdf [besøkt 05.09.2011]

Bergersen, Svein H., Sindre Hovdenakk, Toril M. Smit og Dag Wiersholm. Rikets kunst: En guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet. Oslo: Geelmuyden Kiese, 2000

Goethe, Johann Wolfang von og Torger Holtsmark. Goethes farvelære: utvalg og kommentarer ved Torger Holtsmark. Oslo: Gyldendal: i samarbeid med Institutt for farge, SHKS, 1994.

Hess, Per. "Per Hess: Art in Public Spaces." http://www.perhess.com/pers%20webside/art%20/in%20public.html (06.09.09)

Rikshospitalet: "Kunstsamlingen: Hovedvestibylen." Oppdatert 29.01.08
http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages/hygiene/om/artikkel?p_doc =403351&p_dim_id=39524 (06.09.09)

Eksterne Lenker

perhess.com/