Gudstjeneste i en norsk landskirke

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
Adolph Tidemand, Gudstjeneste i en norsk landskirke, 1845. Olje på lerret, 91 x 103 cm. Foto: Børre Høstland.
Gudstjeneste i en norsk landskirke ble malt av Adolph Tidemand (1814-1876) i 1845. Material og teknikk er olje på lerret. Verket har et mål på 91 x 103 cm. Maleriet befinner seg i dag i Nasjonalmuseets samling, etter gave fra Edmond Auguste Pellerin i 1890.[1]

Motivbeskrivelse

Maleriet Gudstjeneste i en norsk landskirke viser innsiden av en mørkebrun trekirke. Kirken har en tradisjonell oppbygning, med alter, kor, en døpefont plassert i forgrunnen av bildet, benkerader på høyre og venstre side, og et galleri i andre etasje. På galleriet og på benkeradene sitter og står mennesker som alle er ikledd penklær og bunader. Kvinnene har på røde jakker, mørkeblå overdeler eller hvite skjorter, og har broderier på både skjorter og stakker. Det sparsommelige lyset som kommer fra en åpning til venstre i bildet treffer spesielt en av kvinnene, og gjør at hun utmerker seg. Hun er plassert omtrent i det gylne snitt i maleriet, til høyre i forgrunnen. Kvinnen har på bunad med rød jakke, hun har tørkle i halsen og skaut på hodet. Hun står oppreist. Munnen hennes er litt åpen, og det er som hun er på vei til å si noe. Hun ser konsentrert ut. Øynene bak de runde brilleglassene på nesen hennes fokuserer på teksten i salmeboken hun holder opp mot ansiktet.

Flere av mennene står oppreist på benkeradene. En mann utmerker seg også spesielt i maleriet. Han står til venstre i bildet, også han omtrent i det gylne snitt, i mellomgrunnen. Munnen hans er åpen. Den ser nesten ut til å være i bevegelse. Øynene hans ser overrasket mot venstre. Han er ikledd en mørkeblå bunad med hvitt tørkle i halsen. På galleriet sitter det også mennesker. Noen av dem som sitter helt i bakgrunnen av bildet klarer vi ikke se ansiktsuttrykkene på. En liten gutt henger med armene over gelenderet. Han har en kringle i hånden.

I forgrunnen til venstre i bildet er alteret og koret i kirken. Presten står i koret, med ryggen til menneskene som deltar på gudstjenesten. Han har albuene på bordet. Hendene hans er foldet. Presten har en stor, hvit prestekrage rundt halsen, og har på en stor, svart kappe. Over presten henger et maleri med gyllen ramme, av Kristus på korset.

Kirken er dust lyst opp. Det mørke treet gjør bildet generelt mørkt. Lyskilden i bildet kommer fra én eller flere åpninger til venstre i maleriet. Den ene lyskilden er skjult bak altertavlen og bildet av Kristus. Det gjør at svake lysstråler går fra omtrent der hvor bildet henger, ned mot den oppreiste kvinnen i rødt. De svake lysstrålene lyser også opp en rekke andre kvinner rundt henne og mannen i den mørkeblå bunaden.

Formale virkemidler

Komposisjon

Maleriet følger en X-komposisjon, et grep kjent fra det klassiske historiemaleriet[2]. Dagslyset som strømmer inn fra øverst i bildets venstre hjørne lager en diagonal linje ned til høyre. Denne krysses av en linje som går fra alteret i venstre hjørnet og opp mot høyre. Døpefonten lengst fremme i forgrunnen skaper sammen med lysekronen over også en tydelig linje. Den oppreiste kvinnen befinner seg i det gylne snitt og er fremhevet av lyset, som bestemmer at betrakterens blikk graviterer mot denne siden av bildet først. Kvinnen danner et fokuspunkt i X-komposisjonen hvilket skaper spenning i billedflaten.

Tidemand benytter også X-komposisjonen i Haugianerne og Bryllupstog gjennom skogen[2]. Den bidrar til å opphøye motivet fra noe tilfeldig til noe allmenngyldig[2]. Bildets elementer og episoder, som er plassert langs X-komposisjonens linjer, danner en flerfasettert fortelling om en landsens gudstjeneste. De ulike gruppene av mennesker er distinkte, forskjellige og avgrensede i forhold til hverandre. Deres ulike ansikts- og kroppsuttrykk skaper et dynamisk helhetsinntrykk. Komposisjonen og lyset samspiller i å danne maleriets handling, hva man ser først, og det overordnede inntrykket man får. Man kan argumentere at Tidemand presenterer landlivet på en nasjonalromantisk og idealisert måte, fordi de lykkeligste og frommeste blir satt i lys. Samtidig viser han også mennesker som sliter blant forsamlingen. X-komposisjonen, hvori Tidemand presenterer dette psykologiske mangfoldet, bidrar til at maleriet oppleves som et opptrinn og en fortelling. Menneskelivet skildres, også uavhengig av landegrenser[3].

I 1926 skrev kunsthistorikeren Sigurd Willoch "bare som komposisjonskunstner har vi følelsen av han helt fikk realisert seg selv[4]". Sitatet er tatt fra en jubileumskatalog der han beskriver Tidemands arbeid i forhold til andre kunstnere. Håkon Stenstadvold har en kontrasterende oppfatning av Tidemands tilnærming til komposisjon. I boken Norske malerier gjennom hundre år fra 1942 skriver Stenstadvold: "Man bør ikke snakke om "komposisjon" i hans billeder, for det er ingen påviselig komposisjon i billedmessig forstand; billedflaten er ikke et felt som skal gis liv ved former og farver, han ser på den som en scene, der skal hans figurer opptre i det rom han kan få til (...) Selve arrangementet av situasjonen er hans sterke side"[5]. Stenstadvold ser Tidemand som en regissør og instruktør for sitt eget fantasiverk.

Lys og farger

Bruken av lys er et sentralt virkemiddel i dette maleriet. Det er et hint av tenebroso, hvor lyssettingen skaper en dramatisk effekt, en slags kjellerbelysning[6]. Det er mulig at Tidemand ble inspirert av barokkunstneren Caravaggio og andre kunstnere som ham brukte malerteknikken chiaroscuro. Den legger vekt på motsetningene mellom belyste og ubelyste partier. Graden av dramatisk lys og fullstendig mørke er langt ifra like stor som hos mange barokkunstnere, men kontrasten mellom den mørke bildekanten og den lyse midten er tydelig og iøynefallende. Effekten er at bildet får liv og dynamikk, og styrker også opplevelsen av det tredimensjonale rommet.

Den eneste lyskilden er dagslyset utenfra som nevnt kommer inn i kirken gjennom en portal og trolig en annen åpning skjult bak alteret. Lyset faller på menigheten og retter på den måten fokuset mot menneskene i bildet. Det tydelige fraværet av annet lys, lysekronen uten lys og det utente lyset på alteret, kan tyde på at alt dette er svært gjennomtenkt. Motivets plassering i en kirke leder tankene til en guddommelig opplevelse. Det mystiske lyset som strømmer frem fra bak maleriet av Kristus på korset kan forsterke det religiøse budskapet og tolkes som et lys fra Gud.

Tidemand bruker en dempet og beroligende fargepalett. Lyset er gyllent og fremhever de varme brunfargene i treinteriøret. Dette setter i sin tur fokus på menighetens fargerike drakter, vakkert ornamenterte bunader og silketørklær. Spesielt kvinnen med rød jakke stikker seg frem som blikkfang og en kontrast til alt det brune.

Innhold

Det førikonografiske

Gudstjeneste i en norsk landskirke ble malt året etter en studietur Tidemand foretok i Norge i 1844, der målet var å samle informasjon om bunader, kirker og norske hjem til sine skildringer av norsk folkeliv.[7]Det var på denne turen han besøkte Sauland stavkirke. Herfra lagde han skisser, og det er fra denne kirken store deler av interiøret i verket er tatt fra.[8] Døpefonten skal opprinnelig være fra J. C. Dahls verk om norske stavkirker, og skal ha vært fra Bø kirke.[9] I nasjonalromantikken, som var den dominerende åndsstrømningen i Norden på 1800-tallet, søkte man nettopp å definere og fremheve det særegne nasjonale. Man oppsøkte egen historie og folk, tradisjoner, skikker, litteratur og musikk.[10]

Folkelivsmalerier slik som Gudstjeneste i en norsk landskirke, er “et fortellende figurmaleri som gjengir opptrinn av alvorlig, idyllisk, komisk eller satirisk art”.[11] I dette verket er det gudstjenesten som fungerer som opptrinn, og det blir fremstilt på en idealisert måte. Unge og voksne figurerer side om side, fra den sovende babyen til den arketypiske eldre kvinnen med salmeboken i hendene og brillene på nesetippen. Slik fremstilles det norske bygdelivet i all sin detaljrike folkedraktsprakt, men også som et livsløp fra barn- til alderdom. Men ikke bare forteller maleriet noe om norsk bygdekultur generelt, den sier også noe om et spesifikt og delvis komisk øyeblikk i en hverdagssituasjon: Hva som skjer og hva som er i ferd med å skje. Han som kommer gående inn med hatten i hånden er trolig forsinket, og overrumpler derfor den tørklekledde mannen like til høyre. Mennene på galleriet synes uinteresserte i det som foregår. Følelsen av at ikke alle deltagerne er like begeistret for det som foregår, forsterkes av den sovende babyen. På samme tid er dette en situasjon som utspiller seg i en kirke, med en dypt konsentrert prest til stede. De mange ulike menneskeskikkelsene, små handlingene og sinnsstemningene bidrar til å skape dynamikk i bildet, samt skildre en hverdagssituasjon i all sin psykologiske kompleksitet: humor, alvor, andektighet og kjedsomhet. For selv om Tidemand ønsket å skildre det allmenngyldige og nasjonale, var det som regel med utgangspunkt menneskenes egne sjele- og følelsesliv.[12] 

Ikonologi og ikonografi

Detaljrikdommen i Tidemands gjengivelse av menneskene, samt kirkens og dens symboler er stor. I bildet ser vi blant annet en rekke objekter tilknyttet interiøret i kirken: bildet av Jesus over alteret, den utskårne portalen, krusifikset på inngangsveggen, salmeboken, døpefonten, lysekronen og søylenes kapitler. Videre er folkedraktene til kvinnene til høyre i bildets nedre halvdel utførlig skildret. 

Ifølge historiske dokumenter hadde Sauland stavkirke gudstjeneste annenhver søndag, og tredje hver søndag om vinteren.[13] Kristendommen sto sterkt i Norge, og preget både samfunn og kultur.[14] Valget av en stavkirke fra landsbygda som ramme for motivet, kan således forstås begrunnet med det formål å dokumentere kristendommens sentrale posisjon blant samtidens bygdefolk i Norge generelt. Videre bærer Tidemands maleri tydelig bud om en romantisert og idealisert fremstilling av norsk bondestand:

"Bonden ble stilt opp som samfunnets kraftkilde og som forbilde for de nasjonale dyder. Under romantikken var bonden fortsatt det nasjonale symbol, men man la noe annet i denne individualitetsløse typen enn før. «Den gjeve odelsbonde» ble et mildt og romantisk drømmende vesen, en flittig kirkegjenger, en god konstitusjonell borger."[15]

Tidemands verk viser nettopp dette. I gudstjenesten deltar bondestanden i sin fineste stas og fyller kirken helt opp. De har bøker de leser i til tross for at bønder flest på 1800-tallet fikk dårlig skoleundervisning og ikke kunne lese.[16] I virkeligheten fantes ikke «den norske bonden» som en entydig figur, da også bønder var svært ulike, avhengig av hva de hadde av jord og penger. Men i den nasjonalromantiske kunsten ble bonden trukket fram som en bærer av det urnorske.[17] Det er nettopp dette Tidemand får fram i verkene sine hvor det er religiøse og folkelige samlinger som skildres.

Kontekst

En forståelse av dette verket og dets betydning fordrer at det settes i en større samfunnsmessig, historisk og kulturell kontekst, både med et norsk og et europeisk perspektiv. Dette gjelder for øvrig hele Tidemands kunstnerskap og hans plassering innen norsk og europeisk kunstnerliv og samtidens bredere kulturuttrykk. Hans ståsted var i den nasjonalromantiske tradisjon og i akademikunsten slik den utfoldet seg i Düsseldorf og andre tyske byer rundt midten av 1800-tallet og noen tiår fremover.

Inntil Tidemand tok et brudd tidlig på 1840-tallet sto han i den europeiske historiemalertradisjonen, med dens bildekonvensjoner og komposisjonsregler, som han tok med seg inn i sin nasjonalromantiske reorientering. Han sto raskt sentralt i den brede og sterke norske nasjonalromantiske kulturstrømning som nærmest eksploderte fra rundt 1840. Denne kulturelle konteksten er sentral. Etter over 400 års danskestyre hadde Norge fått sin grunnlov og selvstendighet. Hele spekteret av kulturuttrykk deltok i det store nasjonsbyggingsprosjektet. Den nye nasjonens identitet skulle formes. Fortiden – middelalderen da Norge var fritt – ble idealisert og den frie norske bonden ble som type løftet frem som det ekte norske. De norske nasjonalromantiske malerne – enten de fokuserte på landskapsmaleriet eller folkelivsskildringer – sto midt i denne kulturelle konteksten. Kunstuttrykkene hadde en viktig hensikt i samtidens samfunn.

Ivaretagelse av den historiske kulturarven, som mange i samtiden mente var i ferd med å forvitre, var en beslektet aktivitet, som ikke kan betraktes isolert fra kulturuttrykkene. Tidemands reiser i Norge og nøyaktige skisser av mennesker, drakter og bygninger kan forstås både som en selvstendig vitenskapelig innsamlings- og kartleggingsaktivitet og som råmateriale til hans bildeproduksjon. I verket Gudstjeneste i en norsk landskirke finner vi eksakte gjengivelser av flere identifiserbare materielle objekter, eksempelvis døpefonten og selve stavkirken, som ikke lenge etter ble revet.

Tidemand og verket er tydelig preget og formet av det ettertiden har omtalt som den düsseldorfske oppskriftsmessige akademikunsten.[18] Bildekonvensjonene var strenge og smale. Akademielevene ble formet og påvirket av akademiets normer, regler, markante lederskikkelser og forbilder. Fra å ha vært umåtelig populær i sin samtid var ettertidens vurdering av Tidemands kunstnerskap lenge kritisk. Det var overgangen fra skisse til bilde som sviktet, ble det hevdet. Det ble reagert på Tidemands overdrivelser i idealiseringen av storbonden i søndagskledsel og repetitive stilistiske fremstillinger av sine typer. Også forståelsen av verket Gudstjeneste i en norsk landskirke hjelpes av en forståelse av Tidemands ståsted i den düsseldorfske tradisjon.

Litteratur

Askeland, Jan. Adolph Tidemand og hans tid. Oslo: Aschehoug, 1991.

Danbolt, Gunnar. Norsk kunsthistorie: Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. 3.utg. Oslo: Det norske samlaget, 2018.

Furnes, Tone. K. Adolph Tidemand. Oslo: Dreyers Forlag, 2019.

Lexow, Einar. Norges kunst. Oslo: Steenske Forlag.1942.

Mørstad, Erik. Malerileksikon: Teknikker, motivtyper og estetikk. Oslo: Gyldendal, 1996.

Nasjonalmuseet online. s.v. "Gudstjeneste i en norsk landskirke". Oppsøkt 20.10.2020. https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.00364

Stenstadvold, Håkon. Norske malerier gjennom hundre år. Oslo: Dreyers Forlag. 1942.

Store norske leksikon online. s.v. «Kristendommens historie i Norge». Oppsøkt 13.09.2020. https://snl.no/Kristendommens_historie_i_Norge

Store norske leksikon online. s.v. "Nasjonalromantikken". Oppsøkt 14.10.2020. https://snl.no/nasjonalromantikk

Store norske leksikon online. s.v. "Tenebroso". oppsøkt 13.9.2020. https://snl.no/tenebroso

Referanser

 1. Nasjonalmuseet online, s.v. "Gudstjeneste i en norsk landskirke".
 2. 2,0 2,1 2,2 Danbolt, Norsk kunsthistorie, 180.
 3. Askeland, Adolph Tidemand og hans tid, 155.
 4. Jan Askeland, Adolph Tidemand og hans tid, 324.
 5. Håkon Stenstadvold, Norske malerier gjennem hundre år, 18.
 6. Store norske leksikon online, s.v. "Tenebroso".
 7. Askeland, Adolph Tidemand og hans tid, 149.
 8. Askeland, Adolph Tidemand og hans tid, 147.
 9. Askeland, Adolph Tidemand og hans tid, 70.
 10. Store norske leksikon online, s.v. “Nasjonalromantikken”.
 11. Mørstad, Erik, Malerileksikon: Teknikker, motivtyper og estetikk, “folkelivsbilde”, 96.
 12. Askeland, Adolph Tidemand og hans tid, 155.
 13. Furnes, Adolph Tidemand, 83.
 14. Store norske leksikon online, s.v. «Kristendommens historie i Norge».
 15. Askeland, Adolph Tidemand og hans tid, 232.
 16. Askeland, Adolph Tidemand og hans tid, 242.
 17. Askeland, Adolph Tidemand og hans tid, 232.
 18. Lexow, Norges kunst,