Høy C

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
Bård Breivik, Høy C, 2011. Stål, 655 x 590 cm. ©Bård Breivik/BONO. Foto: Terje Heiestad. UiO

Høy C er et bestillingsverk fra KORO (Kunst i Offentlige Rom) for å utsmykke Ole-Johan Dahls hus på Institutt for informatikk (IFI) i Forskningsparken på Universitetet i Oslo. Relieffet i syrefast stål er laget av en av Norges mest anerkjente samtidskunstnere, Bård Breivik (1948-2016).

Motivet for Høy C er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Bård Breivik, professor Fritz Albregtsen, masterstudent Thomas Nygreen og sivilarkitekt Petter Andreas Larsen.[1] Høy C er basert på en matematisk ligning, som viser hvordan lydbølger treffer en vegg og sender tilbake ekko.[2]

Katalogbeskrivelse

Verk: Høy C, 2011

Kunstner: Bård Breivik

Materiale: Polerte syrefaste stålplater

Størrelse: 655 cm x 590 cm

Plassering: Universitetet i Oslo, Ole-Johan Dahls hus

Eier: Universitetet i Oslo

Bård Breivik, Høy C, 2011. Polert, syrefast stålrelieff, 655 cm x 590 cm. Fotograf: Storhoug, Marianne.

Motivbeskrivelse

Bård Breivik, Høy C, 2011. Polert, syrefast stålrelieff, 655 cm x 590 cm. Fotograf: Storhoug, Marianne.

Høy C er et relieff laget i polert syrefast stål. Relieffet har en glatt, blank overflate som buer seg innover og utover, noe som skaper nivåforskjeller i overflaten. Dette kan minne om små bølger som brer seg utover fra flere punkter på en vannoverflate, og danner et intrikat mønster i det de møtes. Til høyre i overflaten finner vi en rund fordypning som danner et senter i motivet. Dette midtpunktet blir omkranset av gradvis større sirkler som beveger seg innover og utover i verkets overflate. Tre steder i motivet vokser buene til lengre former. Punktet der disse buene møtes, er plassert slik at de danner det gylne snitt, slik som Albregtsen, Nygreen og Larsen beskriver i teksten Ligninger i rustfritt stål, nemlig at «punktet der ekkoene møtes ligger slik at forholdet mellom avstanden til høyre og venstre kant er det gylne snitt.»[3]

Behandlingen av stålmaterialet gjør at verket speiler betrakteren og omgivelsene. De buede formene påvirker denne gjenspeilingen til å gjengi alt uklart og fordreid. Den blanke overflaten kombinert med konvekse og konkave former skaper et lys- og skyggespill. Det er gjennom kontrasten av lys og skygge at motivet kommer tydelig frem. Uten skygge til å definere ville verket reflektert omtrent bare lys og de konkave formene hadde blitt diffuse.            

Form

Materialisering av den matematiske ligningen

Plassering

Verket har vært utstilt både på Festplassen i Bergen (2010)[4] og på Universitetsplassen i Oslo (2010).[5] Da det var utstilt på disse stedene var verket integrert i en kube bestående av de andre relieffene som inngår i serien Ligninger i rustfritt stål. Sammen representerer disse verkene tidsuavhengige og betydningsfulle prinsipper brukt i de fagene det undervises i på IFI.[6] I dag pryder relieffene hver sin del av nord-vestveggen på Ole-Johan Dahls hus. Høy C er plassert ytterst til høyre av relieffene, om man ser dem fra utsiden av bygget.

Relieffet er like høyt som vinduene på veggen det er montert på, og fremstår dermed som en del av arkitekturen. Det en betongsøyle midt foran skulpturen, som forstyrrer helhetsinntrykket. Dette er en konsekvens av å være kunst integrert i arkitektur, der nødutganger og byggets konstruksjon har forrang foran det estetiske. Ifølge UiOs egen nettavis Uniforum, er plasseringen av betongsølen foran Høy C det eneste Breivik har kritisert ved installeringen av relieffene.[7]

Materiale og lys

At skulpturen er plassert utendørs og har blankt materiale, gjør at den speiler omgivelsene. Lys- og skyggespillet gjør at den forandrer seg i løpet av dagen, og fra dag til dag – etter værforhold og hvor sola står på himmelen. Plasseringen av verket påvirker hvordan det ser ut.

Dimensjoner testes da plasseringen tvinger oss til å iaktta relieffet på nært hold og til dels gjennom froskeperspektiv ettersom uterommet rundt veggen Man føler seg liten når man står og ser opp på dette svære verket. Det kraftige materialet med den industrielle, kalde overflaten og behandlingen føles ikke særlig inviterende. Likevel er det en slags slags eleganse over de møysommelig/nøye plasserte formene og dynamiske linjene som drar betrakteren inn i verket.

Bibliografi

Albregtsen, Fritz; Thomas Nygreen; Petter Andreas Larsen. «Ligninger i rustfritt stål». I Kunst og informatikk i Ole-Johan Dahls hus, redigert av Ulla Ulberg og Heidi Sand, side 66-79. Oslo: Universitetet i Oslo, 2012.

KODE. «Bård Breiviks kubeinstallasjon». Lastet ned 21.10.17. http://kodebergen.no/utstillinger/b%C3%A5rd-breivik

Klosterenga Park. «Beskrivelse av anlegget». Lastet ned 21.10.17. http://www.klosterenga-park.no/?page_id=360

Lillehammer Kunstmuseum. «Bård Breiviks fasade». Lastet ned 21.10.17. http://lillehammerartmuseum.com/1964/

Toft, Martin. «Kunstkube montert på Universitetsplassen». Uniforum - Nettavis for Universitet i Oslo (12.10.10). Lastet ned 21.10.17. https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2010/10/kunstkube-montert-pa-universitetsplassen.html

Toft, Martin og Ola Sæther. «Kunst og kunnskap i Ole-Johan Dahls hus». Uniform - Nettavis for Universitetet i Oslo (15.03.11). Lastet ned 23.10.17. https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2011/03/kunst-og-kunnskap-i-ole-johan-dahls-hus.html.

Referanser

  1. Albregtsen, "Ligninger i rustfritt stål", 77.
  2. Albregtsen, "Ligninger i rustfritt stål", 72.
  3. Albregtsen, "Ligninger i rustfritt stål", 72.
  4. KODE, "Bård Breiviks kubeinstallasjon".
  5. Toft, "Kunstkube montert på Universitetsplassen".
  6. Albregtsen, "Ligninger i rustfritt stål", 77.
  7. Toft, "Kunst og kunnskap i Ole-Johan Dahls hus".