Kompositt

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Tone Myskja, født i Trondheim i 1961, er utdannet innen skulptur, teaterdesign og video på kunstakademier i London, Antwerpen og Oslo.[1] Verket Kompositt ble laget i 2011 som en del av et utsmykningprosjekt av det nye Institutt for Informatikk bygget.[2]

Tone Myskja, Fotoinstallasjon, Kompositt, 2011. UV-print på akryl, 659.3 cm x 593.2 cm x 30 cm. Ole-Johan Dahls hus, Institutt for Informatikk, Blindern. Foto: Arthur Sand.

Motivbeskrivelse

Kompositt er en fotoinstallasjon med dimensjonene 659.3 cm x 593.2 cm x 30 cm. Verket er en stor rektangulær installasjon, vesentlig bestående av røde og grønne akrylruter. Installasjonen strekker seg over to etasjeplan, med ordene "False/True" skrevet med stor skrift i første etasje, og ordene "On/Off" skrevet likedan, og like ovenfor, i andre etasje. Ordene er i rødt, grønt og gult, og er trykket flere ganger over hverandre, i forskjellig rekkefølge. Bak disse store bokstavene, ser vi i første etasje at verket er prydet av en lengre tekst, men i mindre font. I den nederste delen av verket er det plassert LED-lys som lyser opp motivet. Verket er plassert slik at man kan betrakte det fra forskjellige etasjenivåer.

Form

De store bokstavenene står i konstrast til den mindre teksten som fyller ut bakgrunnen. Bildet er punktbelyst og tettheten i fargene skaper forskjellige lysstyrker i feltene. Bokstavene overlapper hverandre flere ganger, hovedsaklig i fargene rødt og grønt, men den strategiske bruken av gult fremhever fargene. Dette skaper en laserende effekt. Den røde og grønne fargen er ekspressiv og symbolsk, og skaper en assosiasjon til signaltrafikk. Der den kraftige overlappingen skjuler ordenes mening, og der fargene og formene møter hverandre, oppstår det abstrakte og grafiske former, og komplimentærfargenes styrke skaper kontraster til hverandre. Allikevel er det en balansert komposisjon av strenge linjer og farger som gir ro og hindrer det hele fra å tippe over til et fullstendig kaos.

Innhold

Verkets plassering i seg selv er en indikator på kunstverkets meningsinnhold, ettersom verket er tilpasset byggets formål og brukere. Hovedelementene "On/Off" og "True/False" skjuler en intellektuell mening. De skildrer Claude Shannons observasjoner av elektriske kretser som kunne åpnes og lukkes ved hjelp av elektromagneter. Dette kombinerte han med sine studier innen språkfilosofi, og han benyttet symbolsk logikk som forklaring. Et utsagn var enten falskt eller sant, og en elektrisk krets var enten av eller på, symbolisert med 0 eller 1. Dette symbolikkspråket gjenspeiles i verkets sammensetning av farge, typografi og tekst[3].

I tillegg til at verket er inspirert av «informasjonteoriens far» , hyller hun en tidligere professor ved Institutt for Informatikk, Ole-Johan Dahl. Teksten i mindre font representerer elementer i avhandlingen «Common Base Language», skrevet av Ole-Johan Dahl i samarbeid med Kristen Nygaard. Den omhandler «Simula», det første objektorienterte programmeringsspråket i verden. Dahl anerkjennes som pionér innen objektorientert programmering og hans arbeid ansees å ha gitt et av de mest betydningsfulle resultatene iløpet av det siste århundret. Grunnet hans forskning og utmerkelse har det nye bygget for Informatikk er oppkalt etter han[4].


Fysisk kontekst

Kunstverket hører hjemme i sjangeren stedsbestemt kunst. Tone Myskja tar i bruk et formspråk knyttet til informatikk og de fysiske omgivelsene til verket. Stedsbestemt kunst er en effektiv måte å engasjere publikum på, fordi betraktere med tilknytning til omgivelsene har bedre grunnlag for kognitivt å relatere seg til verket. [5]

Referanser

  1. Billedkunstnere i Oppland. Tone Myskja
  2. Beate Styri. Kunst med kontekstuell tilnærming. KORO
  3. Tone Myska. E-post til forfatter/student.06.09.13
  4. Nettredaksjonen Ifi. Universitetet i Oslo Institutt for informatikk,Professor Ole-Johan Dahl.
  5. Kwon, One Place After Another, 82.Bibliografi


Eksterne lenker