Mellom morgen og regn

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
Ill. 1. Inger Sitter, Mellom morgen og regn, 1966. Olje på lerret, 147 x 114. Foto: Arthur Sand.
Ill. 2. Inger Sitter, - utsnitt, Mellom morgen og regn, 1966. Olje på lerret, 147 x 114 cm. Foto: Ellen Stangnes.
Ill. 3. Inger Sitter, - utsnitt, Mellom morgen og regn, 1966. Olje på lerret, 147 x 114 cm. Foto:Ellen Stangnes.


Katalogopplysninger

Inger Sitter (1929-2015) sitt abstrakte oljemaleri Mellom morgen og regn (Ill. 1.) fra 1966 inngår i kunstsamlingen ved UiO. Maleriet var med på Sitters separatutstilling i Gummeson Konstgalleri i Stockholm i 1966, og ble etter det innkjøpt av UiO. I følge et brev fra 1967 fremkommer det at maleriet skulle henges opp på forværelse til rektor ved universitetets kontor. Verket ble konservert i 1997 og fikk da ny rammed.[1]

Mellom morgen og regn er 147 x 114 cm og er malt med olje på lerret.

Motivbeskrivelse

Mellom morgen og regn er malt med olje på lerret med lette, transparente spatel- og penselstrøk og brede og dramatiske strøk i en blanding av varme kulører i klart rødt og gult, via lyse transparente pasteller til kjølige og dypere blå- og lillatoner på en lys, nesten hvit bakgrunn.

I maleriets nedre venstre halvdel ser vi et rektangulært felt med transparent hvit som overmaler brede horisontale striper i grågrønt, turkis og et felt i rødt. Den hvite fargen transformerer de underliggende dypere fargene til duse pasteller. Til høyre for dette feltet ser vi et rektangulært felt der de horisontale stripene i grågrønt og turkis fortsetter mot høyre, og sammen med et grågrønt felt over det turkise, danner en rektangulær form, der Sitter med lette strøk i lys rosa, danner diagonale smale striper over bunnfargene. Det hvite feltet strekker seg videre mot høyre i en smalere stripe over det grågrønne rektangelet og binder sammen den høyre venstre side av maleriet. Over disse feltene ser vi det dominerende blikkfanget i motivet. En portalform i en sterk og klar rødfarge. Den favner over og om den diagonalstripete gråblå formen, og er som denne plassert litt til høyre for en svakt skrånende sentralakse. I nedre halvdel av maleriet er penselstrøkene i stor grad brede, tydelig og fargene er kompakte og matte. Sitter får likevel fargene til å fremstår som transparente og lette.

Det er en markert horisontaldeling midt i maleriet. Ved å fortsette ferden fra nedre halvdel og oppover,  ser vi helt til venstre et grønt felt overmalt med lette lyse horisontale linjer. Over dette feltet er et diagonalt felt i blått. En markert stripe i hvit som skjeler mot lyseblått skiller det blå fra det grønne. Det blå sklir over i ulike sjatteringer av lyseblått, turkis, fiolett, purpur og grått og tilbake til blått, med en gjentatt bruk av hvit som gir en letthet til de mer mettede fargene i øvre halvdel av maleriet. Disse overlappende fargene skaper et stort avrundet vertikalstilt rektangel over nesten hele øvre venstre halvdel.  Her er strøkene kortere, mer spontane  enn i nedre , og de går på kryss og tvers i ulike retninger. Vi kan se hvordan busten i penselen, strukturen i malingen og riper i spatelen har været med på å skape struktur og tekstur i overflaten (Ill. 2.), er med på å gi tekstur, dybde, bevegelse og dramatikk til maleriet. Inn fra høyre sveiper det et bredt belte med farger innover og oppover det vertikale rektangelet. I dette belte, rett over den røde portalen, forskjøvet en tanke til høyre for sentralaksen,  er det en avgrenset grå form som buer oppover. Også denne har et slør av hvit over seg. Til venstre for denne er det en intens liten oransje flekk, og over denne igjen et større område der oransje med et islett av gult danner et glødende blikkfang i den ellers kjølige paletten i dette området av maleriet. 

Over disse felten, øverst i maleriet, dominerer igjen de hvite og de lyse pasteller i rosa og lys blått, men er aksentuert av av et større sveipende felt av grått på høyre side. Penselstrøkene er roligere og er ført på skrå nedover fra venstre mot høyre. Det lyse feltet blir vertikalt gjennomskåret av en bred stripe i solgult med islett av oransje og rødt. 

Som en kontrast til de matte fargene i den nedre del av maleriet er fargene i den øvre halvdelen glansfulle.  Ved å bygge opp maleriet lag på lag med farger som overlapper og flyter over i hverandre, tynne transparente og kraftige tykkere strøk med ulik glansgrad i malingen, skaper Inger Sitter dybde og rom i maleriet. 

Hun klarer med denne oppbyggingen å skape en assosiasjon til den naturen hun har abstrahert fra. Det er ikke vanskelig å se for seg en sommermorgen på Vestfoldkysten som starter med soloppgangens fargespekter over kystlandskapet før regntunge grå skyer kommer rullende inn fra havet. Det nesten sakrale lyset når sola stråler gjennom skyene og treffer havet og lyset reflekteres i regnfylt hav og våte svaberg. Det tørre mot det våte. Det matte mot det blanke.  Det lyse som kontrasteres av det mørke. 

Kontekstualisering av verket

Lyrisk abstaksjon

Bildet er bundet til den lyriske abstraksjonen. Den lyriske abstraksjonen oppstod i Paris i etterkrigstiden. Bevegelsen er en form for abstraksjon som er knyttet til naturen. Bildene transformerer naturens inntrykk til sine abstraksjoner. Den lyrisk abstraksjon er dermed ikke abstraksjon(i sin egentlige betydning), som noe som ikke skal forestiller mere enn maler-elementenes muligheter. Det er en stil hvor abstraksjon bindes til naturen, eller naturen gjenoppstår i abstraksjon.[2]

Måten naturen ble formidlet var primært igjennom fargebruken og metoden hvorav fargene ble tilført lerretet. Forholdet mellom farger og natur blir dermed viktig, men også forholdet mellom farger og følelser.[3] Naturens abstrakt som kunstneren skaper er en subjektiv prosess. Det er kunstnerens naturopplevelse som gjenskapes igjennom fargebruken, til en abstraksjon.

I denne tiden(da maleriet ble skapt) var dette viktig for Inger Sitter sin karriere. Hun har vært med på å flytte grensen for det moderne kunstbegrepet her i Norge. Sitter tok med seg sine flerfoldige impulser fra kunstmiljøer i utlandet til Norge. Hun var del av etterkrigsgenerasjonen. På denne tiden var det vanskelig å utrykke seg selv fritt, men Sitter viste stor evne til fornyelse og utvikling av seg selv og sitt talent. Mens Sitter oppholdt seg hos S.W Hayter i Paris, fra 1954, tokk Sitter avgjørelsen å gå i retning av nonfigurativ bildekunst. Bak Sitters bildekunst ligger hele tiden en opplevelse av den ytre, synlige virkeligheten, som av og til bryter inn i bildet eller reflekteres som assosiasjoner til organiske former og naturens døde steinformer, fjell og svaberg.

Inger Sitter var opptatt av naturen og vi kan se hvordan hun reflekterer gjennom hennes kunst. Tittelen på maleriet ''Mellom morgen og regn'' gir oss assosiasjon til møte med naturen. Flere har betegnet Sitters bilder som naturinspirerte lyriske abstraksjoner. Det lyriske abstrakte maleriet uttrykker kunstnerens indre opplevelser, og blir stående både som et rent nonfigurativt verk og som en henvisning til naturen.[4]

Litteraturliste

Anker, Petter og Ole Henrik Moe. Inger Sitter. Oslo: Chr. Schibsteds forlag, 1987.

Nasjonalgalleriet., Red., Norsk kunstnerleksikon bildende kunstnere – arkitekter kunsthåndverkere, bind 3. Oslo: Universitetsforlaget A.S, 1986.

Nyaas, Tone L.(red.) Inger Sitter: Pioneren. Oslo: Orfeus Publishing, 2016.

Nettkilder:

http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/2777/thesis.pdf?sequence=2

https://www.regjeringen.no/contentassets/134e6009f0b64f74bbe1647d4b7e005b/99335701_uio_blindern.pdf.

http://www.uio.no/om/kultur/kunst/kunstsamlingen/om/

Referanser

  1. Ulla Uberg, Kurator - Universitetets kunstsamling, epost til student 06.09.2016
  2. Anker&Moe, Inger Sitter, 44
  3. Nyaas, Inger Sitter - Pioneren, 52
  4. http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/2777/thesis.pdf?sequence=2