Oda Krohg

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Oda Krohg født Othilie Lasson, 11.juni 1860 , død 19 oktober 1935 . Maler, oppvokst og bodde i Kristiania. Hun var gift med : 1881-1888 Jørgen Marianus Flood Engelhart, fra 1888 med Christian Krohg.

Oda Krohg malt av Christian Krohg i 1888. Public domain.hovedspalte.jpg


Oda Krohg fikk liten formell utdannelse, men hadde en god evne til å lære av sin omgangskrets. Hun var elev hos Christian Krohg fra 1884, fra 1885 Christian Krohg, Hans Heyerdahl og Erik Werenskiolds malerskole i Kristiania. Hennes debutverk var Japansk Lykt (1886) og Gutten min (1886) begge utstilt på Høstutstillingen i Kristiania i 1886. Hun hadde senere flere verk på de følgende Høstutstillinger.

Oda Krohgs kunstneriske virksomhet som maler kan deles inn i to perioder. Den første fra 1886 til ca 1890 som var preget av ny-romantikk og impresjonisme. Verket Japansk Lykt kan sies å innlede ny-romantikken. Det er kjennetegnet med sin blålige lyriske sommernattstemning med bilde av en hvilende dame i døråpningen som ser drømmende ut over fjorden. Dette verket var et klart brudd med realismens mer nøkternt registrerende skildring av virkeligheten.

Hennes verk En abonnent på Aftenpost(1887) med et av barna som modell er mer preget av impresjonisme med hurtige brede strøk og klare avskjæringer. Flere av hennes verk bærer også tydelige preg av japansk innflytelse. Spesielt gjelder dette Japansk Lykt og En Kinesisk lykt  (1889). Bildene har lite detaljer, motivene er forskjøvet til siden, begge inneholder en orientalsk lykt og trærne som er avtegnet er spinkle.

I  perioden fra ca 1900 til 1915 malte hun nesten utelukkende portretter. Hun malte portretter av kjente kunstnere og kulturpersonligheter. Det første av Gunnar Heiberg (1900, Nationalmuseum, Stockholm). Andre kjente portretter er blant annet: Randi Blehr (1902), Aasta Hansteen (1903, Nasjonalgalleriet), Chr. Krohg ( 1904, Oslo Bymuseum), Ivar Arosenius (1905, Nasjonalgalleriet), Margrethe Vullum, Johanne Dybwad (1912, Nationaltheateret).

Oda og Christian Krohg var med i den motkulturelle bevegelsen Kristianiabohemen. Oda fikk rollen som  "Femme fatal"  og ble kalt Bohemprinsesse av Hans Jæger. Hun var modell for flere kvinnelige karakterer i hennes samtidslitteratur. Blant annet i Hans Jægers bok "Syk Kjærlighet". Hun og familien bodde i lengre perioder i Paris.


Bibliografi

Wichstrøm, Anne "Oda Krohg. Et kunstnerliv" Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 19

Eksterne Lenke

https://nkl.snl.no/Oda_Krohg

https://nbl.snl.no/Oda_Krohg


Les om Oda Krohgs verk Japansk lykt