Rødt og grønt

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
Bjørn Krogstad, Rødt og grønt, 2008. Olje på lerret, 135 x 300 cm. Foto: Arthur Sand.

Rødt og Grønt er et oljemaleri, malt på lerret (2008). Bjørn Krogstad skrev dette om maleriet:

"Jeg har jo ofte arbeidet med figurkomposisjoner, ofte med et litterært eller allegorisk innhold, og i de senere årene har jeg ofte opplevd at selve motivet eller innholdet så og si har tatt overhånd slik at det gikk ut over maleriets formale oppbygning. Jeg valgte å gjøre det ved å kaste et blikk bakover, til 1970-årene."[1]

Krogstad har valgt å gå tilbake til 70-tallet, der han eksperimenterte mer med form og farge. Han var en aktiv medlem i kunstnergruppen GRAS. Denne gruppen brukte kunst som samfunnskritikk med spesielt fokus på Vietnamkrigen.

Rødt og grønt kan vise klare likhetstrekk med hans eldre abstrakte verk som for eksempel Untitled, som på samme måte bruker farger og geometriske mønstre. Men som han selv sier er fokuset hans nå rettet mot motivet og det todimensjonale planet.[2]

Formale virkemidler

Maleriet består av fargene rødt og grønt. Motivet er nonfigurativt, bestående av tolv geometriske flater. Linjene i motivet er rette; horisontale og vertikale. Sammen gir fargene og linjene maleriet et hardt uttrykk. I lyst av tiden det er malt i, får bildet et moderne preg, på grunn av valget av farger. Her er det lett å trekke inn color field paintings.[3] Istedenfor å bruke figurer, er dette forlatt til fordel for bruken av farger på store felt. Dette blir gjort for å utnytte den ekspressive og rammende kraften maleriet har for å fange betrakteren. [4]

De repeternde linjene skaper en rytme og takt ved gjentagelse. Dette minner om en klassisk musikalsk komposisjon der oppbygningen og sammensetningen av takt og rytme er essensielt.

Verket forblir todimensjonalt. Maleriet er et a-perspektivistisk flatmaleri og det har ingen direkte lyskilde - dermed har maleriet ingen skygger. Ved nærmere betraktning, blir penselstrøkene tydlige og det trer frem at det er maleri og ikke et trykk. Den symmetriske komposisjonen er stabil og harmonisk. Maleriet er et eksempel på geometrisk abstrakt kunst.[5]

Geometrisk abstraksjon

Geometrisk abstrakt kunst, som regnes som et produkt av det 20.århundre, kan deles i to hovedgrupper. Den første gruppen som tar utgangspunkt i naturen og abstraherer motiver til den grad at de blir ugjenkjennelige.[6] Mens den andre gruppen, som Bjørn Krogstad kan sies å være en del av, tar utgangspunkt i plan, farger og geometriske former. Denne kunstformen bruker ikke luneærperspektiv, den skaper heller ikke en illusjon av dybde. Abstrakt geometrisk kunst blir karakterisert av nonfigurative og non-naturalistiske motiver, som geometriske figurer. Den har ingen referanse til den virkelige verden og man kan si at det er den reneste formen for abstraksjon.

Disse trekk forekommer i Rødt og Grønt. Maleriet er en del av den abstrakte geometriske kunsten som tar utgangspunkt i nonfigurative motiver. Maleriet har ingen likhetstrekk med virkeligheten. Fokuset er rettet mot geometriske figurer, istedenfor å fortelle en historie, så er maleriet et objekt i seg selv.

Geometrisk kunst har som regel geometrisk avgrensede former, hvor harde figurer og kanter dominerer. Men en viss variasjon er å se, eksempel Rotkhos mykere og utviskende linjer. Formene er mykere, samtidig som de typiske trekkene forblir.[7]

Bibliografi

Referanser

  1. http://www.askerkunst.no/index.php?option=com_content&view=article&id=57:bjorn-krogstad-maleri&catid=5:utstillinger&Itemid=6
  2. http://www.askerkunst.no/index.php?option=com_content&view=article&id=57:bjorn-krogstad-maleri&catid=5:utstillinger&Itemid=6
  3. http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/c/colour-field-painting
  4. http://www.theartstory.org/movement-color-field-painting.htm
  5. http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/a/abstract-art
  6. Kirkholt Tore, «Det abstrakte maleriet som tidsbilde: kritiske perspektiver på etterkrigstidas nonfigurasjon» [ http://afmuseet.no/nettkataloger/katalog-nn-a-nn-a-nn-a/artikleressays/tore-kirkholt-det-abstrakte-maleriet http://afmuseet.no/nettkataloger/katalog-nn-a-nn-a-nn-a/artikleressays/tore-kirkholt-det-abstrakte-maleriet]
  7. http://www.tate.org.uk/art/artists/mark-rothko-1875