Ragnhild Keyser

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Her kommer det biografiske opplysninger høsten 2020

Biografi

Ragnhild Keyser (født 12. desember 1889, død 12. oktober 1943) er født i Kristiania der hun tok sin grunnskoleutdanning. Hun bestemte seg tidlig for å bli maler, og startet sin kunstutdannelse i 1909 ved Harriet Backers malerskole. Hennes studier og reiselyst førte henne til utlandet, men hun måtte reise tilbake til Kristiania ved første verdenskrigs utbrudd, mellom 1916 og 1919 studerte hun derfor ved Pola Gaugins malerskole. Etter krigens slutt reiste hun til Paris for å fortsette sine studier, her lærte hun en kubistisk uttrykksform som hun og andre studenter var med på å utvikle videre til et rent nonfigurativt uttrykk[1]. Keysers malerier ble utstilt ved flere internasjonale utstillinger i Europa, og hennes malerier ble kjøpt opp av bl.a. Yale University Art Gallery. Til tross for den sterke innflytelsen fra hennes læremestere som f.eks. Fernand Léger og Andre Lhote, sies det at hun beholdt et personlig særpreg i sin billedverden[1]. Kubismen fikk aldri en særlig stor utbredelse i Norge, så når hun til slutt slo seg ned i Norge for godt, gikk hun over til en naturalistisk stilart[2]. Etter hennes død, ble det opprettet et reisefond til yngre kunstneres utdannelse[3].

Les om Ragnhild Keysers verk

Litteratur

Mørch, Hilde. Ragnhild Keyser: Fra plankubisme til naturalisme. Moss: Galleri F 15, 1999.

Norsk kunstnerleksikon online, s.v. "Ragnhild Keyser". 19.10.2020, https://nkl.snl.no/Ragnhild_Keyser

Referanser

  1. 1,0 1,1 Mørch, Ragnhild Keyser: Fra plankubisme til naturalisme, 18
  2. Norsk kunstnerleksikon online, s.v. "Ragnhild Keyser"
  3. Mørch, Ragnhild Keyser: Fra plankubisme til naturalisme, 24