Riket III

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Beskrivelse

Rolf Starup er en billedkunstner fra Asker. Han tok utdanningen sin ved Statens Kunstakademi i Oslo og ved Kunstskolen i Kabelvåg , og i 1998 lagde han skulpturene Riket I, II og III på oppdrag fra Rikshospitalet. Disse verkene finner man ned trappen fra glassgaten mot syd, i gangen ved rødt og blått auditorium. Riket III henger over dametoalettet like ved Riket II.


Motivbeskrivelse

Riket III er betraktelig mindre enn både Riket I og Riket II, og er omtrent 0,7 X 0,7 X 0,7 meter.[1] Vi ser kirurgiske instrumenter som er festet sammen i en tett masse rundt en do stol, og det er do stolen som utgjør rammeverket for installasjonen. Vi ser spisse sakser, og redskaper som brukes til innvendige opperasjoner som er festet sammen med metalstrips. Do stolens dynamiske form i forhold til de spisse formene på kirugi instrumentene danner en kontrast i verket. Redskapene brukt i denne installasjonen er kirurgiske instrumenter som sager, tenger og skruer. Verket er montert høyt oppe på veggen som fører til at tilskueren ser opp på verket fra et froskeperpektiv.

Installasjonen virker farlig, og vekker assosiasjoner til at en operasjon er en redselsfull opplevelse for de fleste. Installasjonen oppleves både som humoristisk og ubehagelig. Det kalde metallet er også en kontrast til elementene som er laget for helt kroppsnær bruk. Starup sier at hvert element har sin spesielle historie knyttet til det,[2] ved at de har vært i bruk under opperasjoner.

Skulpturen er plassert nede i en gang utenfor auditoriene. Plasseringen i gangen sammen med tittelen gjør at vi får en assosiasjon til Lars Von Triers film og tv serie ”Riget” der mye av handlingen forgår i ganger under sykehuset.

Kontekst

Verket er laget på oppdrag for det nye Rikshospitalet gjennom utsmykningsfondet. Utsmykningsfondet arbeidet med utsmykningen til bygningen i 1993.[3] Gjenstandene Riket er laget av er hentet inn i nært samarbeid med de ansatte på Rikshospitalet, som har bidratt med mye humor og stor entusiasme i følge kunstneren selv. For de ansatte og studentene kan installasjonene ha en betydning i forhold til historie og identitet. Siden installasjonene er spesielt laget til Rikshospitalet er disse stedsspesifikke verk.

Det virker som av verkenes funskjon er å forsterke det humanistiske uttrykket, samtidig skulle de samsvare med sykehusets arkitektur samt bidra til å skape et trygt og godt miljø til de som benytter seg av sykehuset.[4] Det kan også tenkes at verkene gir en assosiasjon til sykehusets medisinskvitenskaplige fortid og nåtid. Alle gjenstandene forteller en historie, noen gjenstander forteller om fødsler og andre om sykdom og død; mens noen gir assosiasjoner til tvang, smerte og tap. 

Rikshospitalet skulle bygges på humanistiske verdier og Statsbygg ville ha en arkitektur som brøt med hierarkiet i organisasjonens maktsystem ved å lage en lav horisontalt arkitektur med et menneskelig ansikt.[5] Fokuset skulle ligge på pasienten som et helt menneske og ikke på mennesket som en reparerbar maskin. Med dette skulle arkitekturen skulle bare preg av omsorg og ikke teknisk behandling. Starup selv sier at installasjonene representerer institusjonen med dens effektivitet, hygiene, behandling og tvang.[6]

Referanser

  1. http://rolfstarup.no/prosjekter/riket/
  2. Svein H. Bergersen et al., Rikets kunst: en guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet. (Oslo: Forlaget Geelmuyden.Kiese Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, 2000), 25
  3. Svein H. Bergersen et al., Rikets kunst: en guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet. (Oslo: Forlaget Geelmuyden.Kiese Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, 2000), 4.
  4. Svein H. Bergersen et al., Rikets kunst: en guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet. (Oslo: Forlaget Geelmuyden.Kiese Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, 2000), 4.
  5. Svein H. Bergersen et al., Rikets kunst: en guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet. (Oslo: Forlaget Geelmuyden.Kiese Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, 2000), 4.
  6. Bergersen et al., Rikets kunst, 25.


Bibliografi

http://rolfstarup.no/

Bergersen, Svein H. et al. (red). Rikets kunst: En guide til utsmykkingen ved det nye
Rikshospitalet. Oslo: Geelmuyden.Kiese Utsmykkingsfondet for offentlige
bygg, 2000.

Eksterne lenker