Sigrid Fridman

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Sigrid Fridman (1879-1963) var en svensk skulptør med virke i Sverige. Hun er hovedsakelig kjent som portrettskulptør, særlig avbildet hun kvinner.[1]

Eksponert for den franske mesteren Antoine Bourdelles kunst og tydelig påvirket av hans særegne antinaturalisme i Paris, viser hun seg som en lovende skulptør av den moderne skole.[2] Hennes dragning til det monumentale og arkitektoniske vises allerede tidlig i hennes kunstneriske karriere, der hun utpeker seg gjennom klarhet i komposisjon og en enkel storlinjethet som kan regnes som hennes varemerker.[3] Til tross for disse karakteristika var Fridman en allsidig kunstner som prøvde ut alt fra stramme stiliseringer, til mer humoristisk utformede figurer. Det er dog i portrettet hun ser ut til å realisere sitt kunstneriske potensial på det høyeste.

Sigrid Fridman skiller seg fra den såkalte formalistiske skulpturkunsten som fulgte i etterkrigstiden, og glir heller inn i en modernistisk forståelse av skulptur. Resultatet ses for eksempel i bysten Torgny Segerstedt (1955) som står plassert i Universitetshagen i Oslo. Slik skiller Fridman seg fra samtidskunsten som holdt på de formalistiske idealene, med vekt på formale og nasjonale verdier. [4]

Les om Sigrid Fridmans verk

Torgny Segerstedt

Referanser

  1. Uber, "Sigrid Fridman".
  2. Johanson, Sigrid Fridman, 10-11.    
  3. Johanson, Sigrid Fridman, 13-14.    
  4. Danbolt, Norsk kunsthistorie, 334.

Bibliografi

Danbolt, Gunnar. Norsk kunsthistorie: Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. Oslo: Det norske samlaget, 2009.

Johanson, Klara. Sigrid Fridman - och andra konstnærer: en krigskrønika. Stockholm: Natur och kultur, 1948.

Uber, Ulla Sigrid Freidman (Mai 2009) URL: https://www.uio.no/om/kultur/kunst/kunstsamlingen/kunstloyper/uteskulpturer-i-sentrum/segerstedt.html (lest: 07.09.2105)