Universet innenfor

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

Motivbeskrivelse

Ragnhild Monsen, Universet innenfor, 1999. Foto: Brigitte Stolpmann ©

Verket er satt sammen av tre like store veggtepper som er sydd sammen, og er vevd av materialene lin, ull og nylon. Syv sirkulære former i ulike farger og størrelser er stablet over hverandre på en vertikal akse, på en bakgrunn som går fra å være mørk til lys. Kunstneren har signert verket ved å veve inn sitt navn med fargerike tråder mot den svarte bakgrunnen nederst i begge hjørner. Tekstilen er rektangulær og kan betraktes både i sin helhet, og i utsnitt fra de ulike etasjene.

Kontekst

Universet innenfor av Ragnhild Monsen henger på inngangspartiet Kvinne- og barneklinikken på Rikshospitalet i Oslo, og er et monumentalt veggteppe som strekker seg opp langs alle etasjene i det åpne inngangspartiet. Monsens billedvev er laget spesielt til denne bestemte plasseringen i bygget, og er et bestillingsverk fra Kunst i offentlige rom i forbindelse med åpningen av Rikshospitalet i 2000. KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og Norges største produsent av kunst, og deres mål er at offentlige rom i Norge skal preges av kunst.[1] Slik gir den offentlige sektoren uttrykk for at kunst bør være en del vår hverdag, og behøver derfor ikke være begrenset til museer. Monsens billedvev er en fast integrert del av interiøret ved Rikshospitalet, og sammen kunstverk til en verdi av 15 millioner kroner utgjør det Norges største offentlige kunstsamling utenfor et museum.[2]

Kunsthospitalet

Hele det nye rikshospitalet er formet som en by, og arkitektene har hentet sin inspirasjon fra den italienske middelalderbyen Siena. Dette gjenspeiles også i den varierte samlingen som preger enkeltbygningene, plassene og gatene i Rikshospitalet på Gaustadmyra.[3] Bak utsmykkingen ligger tanken om hvordan omgivelsene påvirker velvære og trivsel, og hvordan kunst kan øke livskvaliteten. I 1992 ble det opprettet et kunstutvalg som hadde ansvar for planleggingen av utsmykningsarbeidet ved Rikshospitalet. To sentrale formål med arbeidet var at kunsten skulle være i samspill med byggets arkitektur, så vel som interiør og landskapet i området. I tillegg måtte utsmykkingen være i tråd med den grunnleggende ideen bak Rikshospitalet som et humanistiske sykehuset, hvor hvert enkeltmenneske skal sees. Samlingen skulle dermed bidra til å berike miljøet, og øke trivsel og velvære hos pasienter, pårørende, ansatte og andre besøkende.[4]


Tolkning

Valg av materialer er en viktig faktor som spiller inn på opplevelsen av miljøet og atmosfæren. Naturmaterialer er valgt for å danne et miljø som ikke minner om en sykehus. Det robuste veggteppet av dekker en stor flate og gir trygg stemning. Dette gir inngangen en hjemmekoselig atmosfære, og unngår det kliniske og kalde preget mange sykehusbygg har. Verket binder sammen det åpne rommet ved å strekke seg over alle etasjene, noe som fører blikket oppover. Slik bidrar verket til å forsterke det arkitektoniske uttrykket og skape en helhetlig atmosfære.

Et kjennetegn ved Monsens produksjon er at hun stadig kombinerer tradisjonelle og moderne materialer. Monsens materialvalg gir verket har et moderne uttrykk, som forsterkes av den enkle symbolbruken. Monsen verk behandler universelle temaer, og budskapet tydeliggjøres ved en forenkling av tegn og symboler som tilspisses til det minimale. De er grunnlagt på arketyper og allmenne forestillinger og erfaringer.

Symbolbruken er grunnleggende, men effektiv. Den baserer seg på noe alle mennesker kan forstå og identifisere seg med. Disse enkle formene skaper ro og trygghet, og gjør at verkene også får en dekorativ kvalitet. Samtidig kommuniserer formene en mening utenfor seg selv - de har en symbolverdi. Sirkelen er grunnleggende form som ofte assosieres med det feminine, det kvinnelige, et symbol på fruktbarhet. Siden verket henger i kvinne- og barneklinikken kan meningsinnholdet i verkets knyttes til brukergruppene til denne avdelingen og til byggets funksjoner.

Tittelen på verket, Universet innenfor, gir den umiddelbare reaksjonen at det avbildes et slags univers, hvor sirklene er planeter i et solsystem. I dette solsystemet kan den midterste og største sirkelen være sola, som er livets kilde og det som holder den evige livssyklusen i gang. Solen har varme fargetoner, og er sydd i en spiralform som uttrykker sirkulasjon. Sirkelen er også en form som symboliserer det fullkomne og det uendelige. Disse sirklene kan være bilde på de evige livssirklene alle menneskeliv utgjør, både som individer og som en del av en universell helhet. Bakgrunnens overgang fra lys til mørk kan også symbolisere livets gang fra liv til død. Monsen sammenlikner også mikro- og makrokosmos. De menneskelige organismene man ser gjennom et mikroskop sammenliknes dermed med universet sett gjennom et teleskop. Selv skriver kunstneren i Rikets kunst: En guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet at:

På kvinne- og barneavdelingen ser vi de fundamentale aspektene i vår menneskelige eksistens. Livets mirakel og livssyklus er i fokus. Dette tema danner grunnlaget for mitt arbeide. Sirkelen representerer jorda, en celle i en menneskekropp og den primære grunnform for starten av alle livsløp.[5]

Man kan også tolke disse formene som en referanse til den østelige tradisjonens chakraer. Chakraer er de syv energisentrene som er plassert langs ryggraden til mennesket. Slik kan man tolke at de syv sirklene former en kvinnekropp. Dette forklarer da bildevevens komposisjon og fargesymbolikk. Disse syv chakraene må være i balanse for at mennesket skal være komplett, sunn og helhetlig. Har man ubalanse i chakraene forstyrrer man helheten. Balanse mellom det fysiske og det psykiske er essensielt for å opprettholde både en frisk kropp og et friskt sinn, selv om effekten av for eksempel kunst som medisin ikke er en vitenskapelig etablert sannhet. I artikkelen «Helbredende kunst - finnes det? Betydningen av utsmykking og estetikk i helseinstitusjoner» uttaler professor i sosialpsykologi ved NTNU at «Sanseinntrykkene har dermed både direkte og indirekte betydning for helse og velvære, for følelsen av overskudd og energi.»[6]

Derfor har også fargene i kunstverkene som omgir Rikshospitalet en viktig funksjon. Ifølge Goethes lære om fargepsykologi har de ulike fargene har ulike kvaliteter for å påvirket menneskesinnet, som at noen farger virker stimulerende, beroligende eller energigivende.[7] Dette bidrar dessuten til å skape en helhet i den kunstnerisk utsmykking.

I tillegg skaper Monsen en link mellom østlig og vestilg tradisjon. Hun skriver også at verket skal representere historien av medisinsk vitenskap, spesielt nåtidens forhold til spirituell helse.[8] Gjennom sitt verk ønsker kunstneren å formidle at det ikke finnes en ende på livets mirakel, og at verket utstråler håp og styrke som virker inn på betrakterne.

Referanser

  1. Kunst i offentlig rom. Om KONO. http://www.koro.no/no/om/
  2. Elisabeth Kirkeng Andersen, «Kunsthospitalet», Åpent rom, nr. 2 (2009): 14.
  3. Svein H. Bergersen, et al. (red.), Rikets kunst: en guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet. (Oslo: Geelmuyden.Kiese, 2000), 4.
  4. Bergersen et al. (red.), Rikets kunst: en guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet, 7.
  5. Svein H. Bergersen, et al. (red.), Rikets kunst: en guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet. (Oslo: Geelmuyden.Kiese, 2000), 66.
  6. Kolstad sitert i Andersen, «Kunsthospitalet», Åpent rom, nr. 2 (2009): 17.
  7. Elisabeth Kirkeng Andersen, «Kunsthospitalet», Åpent rom, nr. 2 (2009): 16.
  8. Monsen, Ragnhild. “The Textile and Tapestry Art of Ragnhild Monsen” (2007), 104.


Bibliografi

Andersen, Elisabeth Kirkeng. «Kunsthospitalet».Åpent rom 2009, nr. 2: 10-17. Tilgjengelig på http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/aapentrom/aapent_rom_2009_2.pdf

Barnet, Sylvan, A Short Guide to Writing About Art. 10. utg. New York: Pearson Longman, 2010.

Bergersen, Svein H. et al. (red.). Rikets kunst: En guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet. Oslo: Geelmuyden. Kiese, 2000.

Kerr, Sally. ”Visual Art Journey of Threads, Talbot Rice Gallery, Edinburgh”. The Herald Scotland (1998) [oppsøkt: 04.09.12] Tilgjengelig på: http://ragnhild-monsen.com/herald_scotland_press.html

Monsen, Ragnhild, Ragnhild Monsen: festspillutstillingen 1997. Bergen: Bergen kunstforening, 1997.

Monsen, Ragnhild. “The Textile and Tapestry Art of Ragnhild Monsen”. 2007,104-106.
Tilgjengelig på http://ragnhild-monsen.com/catalogue_style/


Parmann, Øystein. Norsk billedvev - et atelier og en epoke. Oslo: Dreyer/Kunstindustrimuseet i Oslo, 1982.


Eksterne lenker