Fremmerlid, A. ”Erik Werenskiolds grafikk og Cézanne” 2

Fra hf.ifikk.norskbilledkunst
Hopp til: navigasjon, søk
Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen Kunst og Kultur.
I: Paul Cézanne: Furuer og steiner (Fontainebleau?), cirka 1897. Olje på lerret, 813 x 654 mm. Museum of Moderen Art, New York.
II: Erik Werenskiold: Gamle bj0rketrcer på en haug, 1921–22. Litograf, 400 x 290 mm. P.E. Foto: Anny B. Fremmerlid

Oppsummering

Fremmerlid går i denne artikkelen inn på likheter og påvirkninger som den franske maleren Paul Cézanne har hatt på den norske maleren Erik Werenskiold fra starten av 1900-tallet. I Werenskiolds valg av visuelle subjekter og motiver kan vi finne noen likheter, som i Fremmerlids artikkel illustreres gjennom Cézannes oljemalerier og Werenskiolds etsninger og litografier. Begge to hadde de sine syn på naturen som utgangspunkt og de reproduserte landskaper hvor menneskefiguren ble eliminert. Konsekvensen av dette kan sies å være at de narrative kvalitetene ble redusert og de formale egenskapene sto igjen som det vesentlige.

”Erik Werenskiolds grafikk og Paul Cézanne”

Cézanne ble i sin samtid omtalt som en radikal, en karakteristisk som ikke kan sies å appellere i like stor grad til Werenskiold, som med sine røtter i naturalismen styrte rolig videre mot nye uttrykk innenfor feltet. I sin utførelse eksperimenterer Werenskiold med variasjoner av naturalismens formspråk, variasjoner som Cézanne realiserte i det malertekniske. I valg av motiver kan vi også se en påvirkning hos Werenskiold, som i likhet med Cézanne ofte gikk for rene naturutsnitt uten figurer. Til felles står vi igjen med en felles estetikk, og paralleller kan trekkes mellom de formelle og de stemnings-messige kvalitetene, likheter som trer tydeligst frem i Werenskiolds grafikk. Med Cézannes innflytelse, omformulerer Werenskiold impulsene fra sentrum i europeisk kunst og setter dem inn i en norsk kontekst.

Illustrasjoner

I: Paul Cézanne: Furuer og steiner (Fontainebleau?), cirka 1897. Olje på lerret, 813 x 654 mm. Museum of Moderen Art, New York.

II: Erik Werenskiold: Gamle bj0rketrcer på en haug, 1921–22. Litograf, 400 x 290 mm. P.E. Foto: Anny B. Fremmerlid

Litteratur

Fremmerlid, Anny B. ” Erik Werenskiolds grafikk og Paul Cézanne” - Nr 03 - 2012 - Kunst og Kultur