Greenberg, C. “Interview conducted by Edward Lucie-Smith” on Pop Art

Fra hf.ifikk.norskbilledkunst
Hopp til: navigasjon, søk

Innledning

Andy Warhol: Brillo-kasse (1964)

Gunnar Danbolt, Clement Greenberg og Leo Steinberg diskuterer holdninger til og synspunkter på begrepet popkunst i denne artikkelen. Danbolt gjør også en refleksjon omkring kunstbegrepet ved å kommentere på Leo Steinberg sitt foredrag i 1964 hvor temaet er hvorvidt pop kan karakteriseres som kunst. Norges kunstscene nevnes avslutningsvis som impulsdrevet fra amerikansk og engelsk popkunst.

Clement Greenberg - popkunst lite spennende

Clement Greenberg uttrykker i 1968 i essayet gjennomført av Edward Lucie-Smith, i «Studio International» fra «The Collected essays and criticism» en negativ holdning til Pop Art. Pop Art oppfattes av Clement Greenberg i artikkelen som motepreget kunst som har nyhetens interesse i en kortere periode. Dette kaller han Novelty Art.

I samme bok, men annen artikkel fra 1969 «Avant-Garde Attitudes: New Art in the Sixties» understreker han videre sin misnøye med Pop Art og uttrykker at han finner kunstformen lite spennende, for enkel å like samtidig som kunsten ikke utfordrer betrakter sin smak tilstrekkelig. Nettopp derfor mener Greenberg at Pop kunsten så raskt fikk sitt inntog og nettopp derfor mener han også at populariteten raskt vil dale, ikke minst blant de som er sterke tilhengere av denne kunstformen.  

Leo Steinberg - nye kriterier for kunstbegrepet

I 1950-60 årene var det store omveltninger innenfor kunstverdenen, fra modernisme til det man etter hvert kalte postmodernisme jamfør Gunnar Danbolt. Da Andy Warhol i 1964 (1928-87) stilte ut Brillo-såpebokser, var flere kritikere usikre på hvordan de skulle stille seg. Dersom Warhols Brillo-bokser skulle betraktes som kunst, så måtte man finne opp et nytt kunstbegrep som brukte andre kriterier enn det modernismen hadde gjort tidligere.  I et foredrag av den amerikanske kritikeren Leo Steinberg fire år senere i 1968, kalt «Other criteria», aktualiserer han popkunsten ytterligere ved å bruke begrepet postmodernisme om popkunsten. Spørsmålet er hvorvidt det lot seg gjøre å endre definisjonene og etablere nye kriterier for kunst?

Motiv og uttrykk i popkunsten

Popkunsten tok i bruk helt nye materialer, for eksempel plast og teknikker som silketrykk og kastet seg også inn på helt nye motivområder. Alminnelige varer som ølbokser, suppebokser samt tegneserier og reklamefoto ble brukt i motivene. Danbolt henviser til at det lå en gjemt kritikk av den amerikanske livsstilen i slike motiv, noe pop kunstnerne selv var uenige i.

Aksept for nye medium i 1960-årene

Både performance, popkunst, minimalistiske og postminimalistiske verk, land-art, konseptkunst og lydkunst, som på ulike måter brøt med modernismens kunstbegrep ble innlemmet i de store kunstinstitusjonene som slik sett ble akseptert som kunst. Dette i seg selv viser hvilken definisjonsmakt kunstinstitusjoner faktisk har.  

Norge på midten av 1960-tallet

1965 var et skjæringspunkt på den norske kunstscenen sier Storm Bjerke i forelesning og samtidskunsten var på vei inn på den norske kunstscenen.  I følge Thomas Flor så fikk strømninger fra amerikansk og engelsk popkultur fotfeste i Norge og spredde seg til filmer, LP-omslag, magasiner og pocketbøker og tegneserier. I 1966 arrangerte Kunstnernes Hus utstillingen Moderna Museet besøker Oslo, og i 1968 ble en stor solopresentasjon som var viet Andy Warhol vist på samme sted.  Andy Warhol rykket inn med «Marilyn Monroe», «Den elektriske stol» og 400 Brillo pappkartonger. Med dette som bakteppe, så ble popkunst og dets impulser løftet inn på den norske kunstscenen, hvor blant annet Per Kleiva, for å nevne en, lot seg inspirere av amerikansk popkunst og dens innflytelse i Europa.

Avslutning

Gunnar Danbolt, Clement Greenberg, Leo Steinberg og Thomas Flor har holdninger til kunstretningen, og ett spørsmål er om man kan enes om hva popkunst egentlig dreier seg i perioden og popkunst kan betraktes som kunst eller ikke?

Referanser

Brian, John O'Brian: Clement Greenberg, the Collected essays and criticism. Volume 4. Modernism with a Vegeance 1957-1969. The University Chicago Press, 1993

Danbolt, Gunnar: Frå Modernisme til det Kontemporære. Tendensar i norsk samtidskunst etter 1990. Det norske Samlaget, Oslo 2014

Danbolt, Gunnar: Norsk Kunsthistorie. Bilde og skulptur frå viktingtida til i dag. Det norske Samlaget, Oslo 2009

Finborud, Lars Mørch, Flor, Thomas.: Pop Etc. Norsk Popkunst 1964-1974. Orfeus / Henie Onstad Kunstsenter 2015