Suprematisme

Fra hf.ifikk.norskbilledkunst
Hopp til: navigasjon, søk

Begrepsinnhold

Suprematisme er en retning innenfor russisk abstrakt bildekunst som ble stiftet og ledet av av kunstneren Kasimis Malevich. Retningen kjennetegnes av sine malerier bestående av monokrome geometriske flater.

I følge Malevich skal produksjonen i seg selv være målet med kunsten. i sin omtale av suprematisme tar han sterk avstand fra alle tidligere kunstformer. Han mente at spesielt den primitive og klassiske kunsten, samt renessansekunsten, ved å avbilde naturen utelukkende gjentok det som allerede eksistere, og at den aldri hadde skapt noe nytt. den neste måten en kunster kan skape på, er ved å ikke la verkets form eller subjekt ha noe med naturen å gjøre. tanken om at kunsten utelukkende kopierer den virkelige verden, og dermed aldri skape noe nytt, kan ses i direkte sammenheng med Platons oppfatning av bildekunsten. Suprematismen presenter en løsning på denne problemstillingen.

Malevich var opptatt av at essensen i et maleri er formen og fargene, og at all kunst som kom før suprematismen hadde kunstnernes avbildning av naturen stått i veien for det faktiske maleriet. Essensen av maleriet hadde, i følge Malevich, alltid blitt ødelagt og overskygget av subjektet. som navnet suprematisme antyder, mente han at den suprematistiske kunsten var overlegen all forutgående kunst, også den abstrakte, da han anså dette som den første skapende kunsten.

Black Square - Kasimir Malevich

Alt dette kan vi se reflekter i Kasimir Malevich sitt ikoniske verk Black Square, 1915. Verket er, som tittelen så godt oppsummerer, en monokrom svart firkant. Dette verket er ikke en representasjon, eller som malevich ville ha sagt en kopi, av naturen. Verket er ikke en etterligning av en svart firkant, det er i seg selv en svart firkant, ikke noe mer og ikke noe mindre. Det vi ser på er svart oljemaling påført ett oppspent stykke lin. Ved å eliminere påvirkningen fra naturen settes verket og dets produksjon i fokus. det er også her et spørsmål om faktisk produksjon, fordi Malevich med dette verket ikke etterligner noe han har sett, men heller produserer og skaper en faktisk svart firkant, heller en en kopi.

Litteratur

Harrison, Ch., Wood, P. Art in Theory 1900-200: An Anthology of Changign Ideas. Malden, Mass Blackwell. 2002.

Referanser